Meghívó

Csáfordi Dénes polgármester tisztelettel meghívja Önt, Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. szeptember 28-án (csütörtökön) de. 8:30 órakor a Városháza dísztermében tartandó  ülésére.

 

 

 

 

Napirendi pontok:

1.) Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

2.) Hajdúhadház Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Fórián Albert PB. elnöke, Suhaj Enikő gazdasági irodavezető

3.)Beszámoló a folyamatban lévő közmunka programok alakulásáról
Előadó: Antal Ferenc SZCSEB elnök, Hajdu Zsoltné közfoglalk. koordinátor

4.) Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde 2016. évi elszámolása
Előadó: Fórián Albert PB elnöke, Suhaj Enikő gazdasági irodavezető

5.)Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételére
Előadó: Fórián Albert PB elnöke, Suhaj Enikő gazdasági irodavezető

6.) Hajdúhadház víziközmű rendszer 2018-2032 évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása
Előadó: Fórián Albert PB elnöke, Kovács András Marcell városüzemeltetési irodavezető

7.) Óvodákkal kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Vargáné Sőrés Ilona OMISB elnöke, dr. Tóth Judit hatósági irodavezető

8.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához
Előadó: Vargáné Sőrés Ilona OMISB elnöke, dr. Tóth Judit hatósági irodavezető

9.) Szivárvány Óvoda eszközbeszerzés
Előadó: dr. Kiss Katalin jegyző

10.)Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat a Dr. Földi J. u. 4. sz. alatti Kormányhivatal épületén beruházások és fejlesztések elvégzéséhez
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Gazdagh Lilla beszerzési referens

11.)Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása
Előadó: dr. Kiss Katalin jegyző, dr. Tóth Judit hatósági irodavezető

12.) 2017. évi munkaterv módosítása (közmeghallgatás időpontja)
Előadó: dr. Kiss Katalin jegyző

13.)Tájékoztató a hivatalt érintő személyi változásokról
Előadó: dr. Kiss Katalin jegyző

14.) Hajdúhadház Város Helyi Választási Bizottság új póttagjának megválasztása (zárt ülés)
Előadó: dr. Kiss Katalin HVI vezető, dr. Tóth Judit hatósági irodavezető

Kategória: Ajánló, Hírek, Meghívók (testületi) | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.