Ivóvíz minőség javítási beruházás megvalósítása Hajdúhadház településén

Pályázati azonosítószám: KEHOP-2.1.2-15-2016-00003

Pályázat összköltsége: 84,25 millió Ft

Támogatási összeg: 75,83 millió Ft

Támogatás intenzitása: 90 %

Megvalósítás kezdete: 2016.07.01.

Fizikai befejezés: 2019.10.31.

A beruházás összesen 84,25 millió forintból valósult meg, amit 90%-ban az Európai Unió, a fennmaradó részt pedig a központi költségvetés finanszíroz. A projekt támogatási összegéből Hajdúhadház Város Önkormányzata részesült az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi vezetésével.

A közigazgatásilag Hajdúhadházhoz tartozó, attól mintegy 3 km-re található, részben belterületbe vont, részben még egyéb lakott külterületi övezetnek számító Fényestelep városrész minőségi ivóvízellátása nem volt megoldott, a településrészt ellátó 1 db mélyfúrású kút vízminősége több komponens tekintetében sem felelt meg a 201/2001 (X.25.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak, a vizsgálati eredmények alapján az arzén, ammónia, mangán és vas a határérték feletti értékeket mutatatott. A projekt keretében Fényestelep vízellátását a hajdúhadházi vízhálózatról egy 3422,4 fm távvezeték kiépítésével kívánták megoldani, valamint egy kezelőépület (hidrofor tartály) kiépítése is szükségessé vált. A projekt keretében létesült vezeték építésénél kis csőméret, NA50 (D63 KPE) került alkalmazásra, így elkerülhetővé vált a kis vízsebesség miatti másodlagos vízminőség-romlás. A hidrofor tartály a vízhozam-kiegyenlítő és nyomásstabilizáló szerepe miatt vált szükségessé. A projekt keretében hálózatrekonstrukcióra is sor került, Hajdúhadház ivóvízhálózatára 15 db mosató akna készült. A projekt megvalósítása tovább növelte a térség vízellátásának biztonságát, valamint csökkentette a gyakori hálózati meghibásodások miatt fennálló fertőzésveszélyt. A fejlesztés megvalósulásával csökkent a másodlagos szennyeződések megjelenésének valószínűsége és nőtt a vízellátás biztonságossága. A korábban használt kút biztonsági tartalék funkciót kapott, és jelenleg a tűzivíz ellátását biztosítja a településen.