Ivóvíz minőség javítási beruházás megvalósítása Hajdúhadház településen

Kedvezményezett neve: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Támogatás összege: 78 783 440 Ft

Támogatás mértéke: 90,00000%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.01

Projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.2-15-2016-00003

Jelen projekt keretében távvezetékek kiépítésére kerül sor, valamint egy kezelőépület (hidrofor tartállyal) építése szükséges. A közigazgatásilag Hajdúhadházhoz tartozó, attól mintegy 3 km-re található, részben belterületbe vont, részben még egyéb lakott külterületi övezetnek számító Fényestelepi városrész minőségi ivóvízellátása a mai napig nem megoldott.

Mivel a városrész saját, fúrt kúttal rendelkezik, nincs becsatlakozva a központi vízellátó hálózatba. Hajdúhadház-Fényestelepen 82 fő él életmódszerűen, a vízbekötések száma 30 db. A vízkezelési technológia jelenleg nem megfelelő, az arzén és a mangán eltávolítás hatásfoka elégtelen. A technológiai berendezések kezelési, üzemeltetési feltételei nem megoldhatóak. A településrész kis vízfogyasztása miatt az önálló vízkezelési technológia fenntartása a magas üzemeltetési (állandó) költség miatt nem gazdaságos. A minőségi ivóvíz-szolgáltatás fenntarthatósága, valamint műszaki és gazdaságossági okok is indokolják a távvezeték kiépítését, ezzel a településrész becsatlakoztatását Hajdúhadház vízhálózatára.

A projekt Hajdúhadház-Fényestelep településrész teljes lakosságát érinti közvetve, közvetlenül az ivóvízbekötéssel rendelkező ingatlanokat. A beruházás meghiúsulása esetén a kistérségi vízellátó rendszer kiépítésének elmaradása miatt az érintett településrész lakossága továbbra is úgynevezett egy kutas vízműtelepről kapnák vizüket, melynek vízellátási biztonsága lényegesen alacsonyabb a tervezett ivóvíz-ellátó rendszernél.