FELHÍVÁS

A Helyi Választási Iroda várja a jelentkezéseket a május 26-ai Európai Parlamenti képviselők választása szavazatszámláló bizottságaiba

A választás során kiemelkedő szerepük van a szavazatszámláló bizottságoknak: feladatuk a szavazás lebonyolítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és – ha szükséges – a választás törvényes rendjének helyreállítása. A szavazatszámláló bizottság állapítja meg a választás szavazóköri eredményét is.

A szavazatszámláló bizottságok legalább öttagúak, a testületek három tagját – és a póttagokat – a képviselő-testület választja meg a helyi választási iroda javaslatára.

A szavazatszámláló bizottságok választott tagjai és póttagjai oktatáson, felkészítésen vesznek részt. A választott tagok a szavazás napján hajnaltól a szavazatok összeszámlálásig a szavazókörökben segítenek a választás lebonyolításában. Munkájukért díjazást kapnak és mentesülnek a szavazás napját követő munkanapon a munkavégzés alól.

Ki lehet választási bizottsági tag?

  • megfelel a helyben lakás követelményének
  • választójogosultsággal rendelkező lakos
  • nincs összeférhetetlenség (képviselő, (al)polgármester, jegyző, másik VB tagja, VI tagja, honvédséggel szolgálati viszonyban álló, jelölt)
  • Választott tag továbbá nem lehet:
  • párt tagja
  • a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a jelölt hozzátartozója
  • központi államigazgatási szervvel vagy a VB illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel szolgálati vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló KIVÉTEL: közalkalmazott
  • önkormányzattal, polgármesteri hivatallal, kormányhivatallal megbízási vagy munkaszerződést kötött (KÖZFOGLALKOZTATOTT SEM!!)
  • egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott

A Helyi Választási Iroda vezetője – a jegyző- várja a választókerületben élő választópolgárok jelentkezését a szavazatszámláló bizottságokba 2019. április 30-ig, személyesen a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztatási irodájában (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.).

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.