Felhívás!

A Hajdúhadházi Helyi Választási Iroda a 2018 április 8-ai országgyűlési -képviselő választáshoz kapcsolódóan választási bizottság-szavazatszámláló bizottság választott tagok jelentkezését várja

A választás során kiemelkedő szerepük van a szavazatszámláló bizottságoknak: feladatuk a szavazás lebonyolítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és – ha szükséges – a választás törvényes rendjének helyreállítása. A szavazatszámláló bizottság állapítja meg a választás szavazóköri eredményét is.

A szavazatszámláló bizottságok legalább öttagúak, a testületek három tagját – és a póttagokat – a képviselő-testület választja (választott tagok) meg a helyi választási iroda javaslatára, legkésőbb március 19-én 16 óráig.

A szavazatszámláló bizottságok választott tagjai oktatáson, felkészítésen vesznek részt, a szavazás napján pedig hajnaltól a szavazatok összeszámlálásig a szavazókörökben segítenek a választás lebonyolításában. Munkájukért díjazást kapnak  és mentesülnek a szavazás napját követő munkanapon a munkavégzés alól.

A szavazatszámláló bizottságok választott tagja lehet, aki

  • hajdúhadházi lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár
  • választójogosultsággal rendelkező lakos
  • nincs összeférhetetlenség (képviselő, (al)polgármester, jegyző, másik VB tagja, VI tagja, honvédséggel szolgálati viszonyban álló, jelölt)
  • Választott tag továbbá nem lehet:
  • párt tagja
  • a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a jelölt hozzátartozója
  • központi államigazgatási szervvel vagy a VB illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel szolgálati vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló KIVÉTEL: közalkalmazott
  • önkormányzattal, polgármesteri hivatallal, kormányhivatallal megbízási vagy munkaszerződést kötött, közfoglalkoztatotti jogviszonyban áll

A Hajdúhadházi Helyi Választási Iroda vezetője – a Hajdúhadházon lakóhellyel rendelkező választópolgárok jelentkezését a szavazatszámláló bizottságokba 2018. február 28-ig, személyesen a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztatási irodájában (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.).

 

 

 Dr Kiss Katalin HVI vezető

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.