Hagyatéki leltár felvétele

Ügyintéző: Balogh Balázs Imre
Polgármesteri Hivatal Mester u. 26.
Telefon: 06 (52) 277-512
E-mail.: balogh.balazs@hajduhadhaz.hu

Ügyleírás:

Amennyiben az elhunyt nevén szerepel:
-ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett ingatlan,
-takarékbetétkönyv, értékpapír, lakossági folyószámla stb.,
-gépjármű, motor, utánfutó,
-életbiztosítás, nagy értékű ingó dolgok, festmény
úgy a hagyatéki eljárást le kell folytatni.

Hagyatéki leltár felvétele során rögzítésre kerülnek:
-öröklésre jogosultak adatai
-ingatlan vagyon esetén az ingatlanra vonatkozó adatok: helyrajzi szám vagy pontos cím
-gépjármű esetén forgalmi engedély (hitel esetén a hitelszerződés), törzskönyv
-takarékbetétkönyv, értékpapírok stb.
-folyószámla, devizaszámla, értékpapírszámla esetén számlakivonat

Szükséges iratok:
-végrendelet, öröklési szerződés, tartási szerződés vagy ezek fénymásolata
-életbiztosítás esetén kötvény
-ki nem fizetett utolsó havi nyugellátás esetén nyugdíjtörzsszám
-ki nem fizetett járandóság (táppénz, munkabér stb.) esetén igazolás
-amennyiben az elhunyt gazdasági társaság tagja volt és üzletrésszel, törzsbetéttel
rendelkezett, úgy a társasági szerződés fénymásolata

A hagyatéki leltár felvétele illetékmentes.

A halálesetről a hagyatéki ügyintéző hivatalból értesül a halottvizsgálati bizonyítvány egy példányával.

A hagyatéki leltár felvételéhez nem szükséges minden örökösnek megjelennie, elég ha ezt egy személy megteszi.

A hagyatéki leltárt az ügyintéző az ügyfél által becsatolt okiratok, adatok alapján készíti el, ingatlan vagyon esetén az adó- és értékbizonyítvány beszerzéséről hivatalból intézkedik.

Az ügyintéző a hagyatéki leltárt és mellékleteit a hagyaték átadása céljából megküldi az illetékes közjegyzőnek, aki jelenleg Dr. Harbula Ágnes (Debrecen, Csapó u. 1-3.sz. I.lph. 3.em. 4.aj.)

Vonatkozó jogszabályok:
– A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
– A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010.(XII.31.)KIM rendelet
– A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

vissza az előző oldalra

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Skip to content