MEGHÍVÓ

Csáfordi Dénes polgármester tisztelettel meghívja Önt, Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. december 21-én (csütörtökön) de. 11 órakor a Városháza dísztermében tartandó ülésére.

 

 

 

 

Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

2./ Hajdúhadház Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

3./Hajdúhadház város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 21/2011.(VIII.18.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

4./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSEB elnöke

5./ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

6./ A 2018. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

7./ 20126 hrsz. önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

8./ Tájékoztató a 2018. évi várható finanszírozásról, a 2018. évi költségvetés tervezési alapelveinek meghatározása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

9./ HADÉP tőke emelés
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

10./Közvilágítás fejlesztésére vonatkozó határozat módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

11./Hajdúhadház város belterületén közvilágítás karbantartási és üzemeltetési szerződés módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

12./Védőnői beszámolók a 2017. évben végzett munkáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSEB elnöke

13./2018. évi START közmunkaprogram beadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSEB elnöke

14./ Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSEB elnöke

15./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi munkaterve
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Kiss Sándor Mátyás ÜEKNB elnöke

16./ Belterületi ingatlanok ajándékként történő elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

17./ Tulajdonosi hozzájárulás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

18./ Hajdúhadház közlekedési rendjének felülvizsgálati dokumentációja
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

19./ Felhatalmazás a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője számára a hulladék gyűjtésére-szállítására, valamint ártalmatlanítására vonatkozó alvállalkozói szerződés aláírására
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

20./ Hajdúhadház város 264/2003.(XI.03.) sz. határozattal megállapított Településszerkezeti Terv és annak leírásának módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagy Imre műsz. vez.főtanácsos

21./ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00121 sz. támogatási szerződés
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati ref.

Kategória: Ajánló, Hírek, Meghívók (testületi) | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.