Meghívó!

MEGHÍVÓ
Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. július 19-én (csütörtökön) de. 8 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

Napirendi pontok:

1./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi, valamint az ezekhez kapcsolódó ügyeleti ellátási körzetek, illetve az iskola egészségügyi ellátási körzet megállapításáról szóló 18/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSEB elnöke

2./ A Hajdúhadház II. számú háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

3./ Hajdúhadházi Városi Óvoda szakmai dokumentumainak jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Vargáné Sőrés Ilona OMISB elnöke

4./ Az óvodák 2017/2018-as nevelési évről szóló beszámolóinak jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Vargáné Sőrés Ilona OMISB elnöke

5./ Központi Konyha felújításának költségmegosztása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

6./ Tájékoztatás közvilágítás fejlesztéséről Hajdúhadház belterületén
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

7./ Ebrendészeti telep működtetése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

8./ A 270/2016.(XII.30.) és az 59/2017.(III.14.) számú határozatok hatályon kívül helyezése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

9./ A 2018. évi létszám módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

10./ Hűtőház terveinek módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szilágyi Gábor műszaki ref.

11./ Hajdúhadház Város Önkormányzata – „TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon I. ütem” és TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon II. ütem” című projektekkel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásról tájékoztatás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

12./ Utak zúzottkövezésének beszámolója
Előadó: Enyedi Imre HADÉP Kft. ügyvezetője

13./ ASP szolgáltatási szerződés megkötése a Magyar Államkincstárral
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Suhaj Enikő gazd. irodavez.

14./ Mezőőri járulék megállapításával kapcsolatos ügyben benyújtott keresetlevél (zárt)
Előadó: dr. Kiss Katalin jegyző, Dr. Tóth Judit hat. irodavez.

15./ Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása iránti kérelem (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hat. irodavez.

Kategória: Ajánló, Meghívók (testületi) | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.