Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. szeptember 20-án (csütörtökön) de. 8:30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére
tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester


Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

2./ A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 14/2016. (III.31.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

3./ 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Fórián Albert PB elnök, Suhaj Enikő gazd. pü. irodavezető

4./ TOP pályázati összefoglaló
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

5./ Ivóvíz vagyon üzemeltetésre adása
Előadó: Fórián Albert PB elnök, Suhaj Enikő gazd. pü. irodavezető

6./ Civilszervek beruházási támogatási igénye
Előadó: Fórián Albert PB elnök, Dr. Sőrés Erika jogi referens

7./ Hajdúhadház „Zöldváros” beruházásból, Művelődési ház pince felújítás projektelem elhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

8./ Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételére
Előadó: Fórián Albert PB elnök, Suhaj Enikő gazd. pü. irodavezető

9./ Közvilágítás kiépítése Béke utcai játszótér
Előadó: Fórián Albert PB elnök, Garda Szabolcs műszaki referens

10./ Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására, új emlékművek felállítása, KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázat támogatási szerződés aláírása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

11./ A hajdúhadházi ravatalozó, temető, illetve a Béke útja 2. szám alatti – önkormányzati tulajdonú – ingatlan cseréje
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

12./ Vagyonkezelési Szerződés módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Sőrés Erika jogi referens

13./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése fakivágáshoz
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Garda Szabolcs műszaki referens

14./ Hűtőház módosított terveinek jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szilágyi Gábor műszaki referens

15./ Beszámoló a folyamatban lévő közmunka programok alakulásáról
Előadó: Antal Ferenc SZCSEB elnök, Hajdu Zsoltné közfoglalkoztatási koordinátor

16./ Vágóhídi munkás képzés megvalósítása
Előadó: Antal Ferenc SZCSEB elnök, Hajdu Zsoltné közfoglalkoztatási koordinátor

17./ A Hajdúhadház IV. számú háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSEB elnök

18./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához
Előadó: Antal Ferenc SZCSEB elnök, Dr. Sőrés Erika jogi referens

19./ Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása iránti kérelem (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető

Kategória: Ajánló, Meghívók (testületi) | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.