Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. október 25-én (csütörtökön) de. 7:30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére
tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester


Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

2./ Tájékoztató a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 2017/2018. tanévi szakmai és gazdálkodási feladatellátásáról
Előadó: Vargáné Sőrés Ilona OMISB elnök, Dr. Sőrés Erika jogi referens

3./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fiatalok lakáshoz jutása helyi támogatásának szabályairól szóló 15/2015.(III.26.) önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: Antal Ferenc SZCSEB elnök, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető

4./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 30/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: dr. Kiss Katalin jegyző, Dr. Sőrés Erika jogi referens

5./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2014.(II.04.) önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Sőrés Erika jogi referens

6./ Hajdúhadház Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végrehajtásáról szóló beszámoló
Előadó: Fórián Albert PB elnök, Dr. Sőrés Erika jogi referens

7./ Pályázat benyújtása bölcsődei csoportszoba bővítésre
Előadó: Fórián Albert PB elnök, Garda Szabolcs műszaki referens

8./ Hajdúhadház víziközmű rendszer 2019-2033 évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Garda Szabolcs műszaki referens

9./ A hajdúhadházi ravatalozó, temető, illetve a Béke útja 2. szám alatti – önkormányzati tulajdonú – ingatlan cseréje.
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

10./ A Hajdúhadházi Városi Óvoda Honvédelmi Intézkedési Tervének jóváhagyása
Előadó: Vargáné Sőrés Ilona OMISB elnök, Dr. Sőrés Erika jogi referens

11./ Hajdúhadházi Városi Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének és a hozzá kapcsolódó gyermekvédelmi munkatervnek a jóváhagyása
Előadó: Vargáné Sőrés Ilona OMISB elnök, Dr. Sőrés Erika jogi referens

12./ Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése
Előadó: Vargáné Sőrés Ilona OMISB elnök, Dr. Sőrés Erika jogi referens

13./ Tájékoztató téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó teendőkről
Előadó: Antal Ferenc SZCSEB elnök, Dr. Sőrés Erika jogi referens

14./ Háziorvosok egészségügyi feladat-ellátási szerződéseinek felülvizsgálata
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

15./ Kedvezményes áru tűzifa értékesítése
Előadó: Antal Ferenc SZCSEB elnök, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető

16./ Hajdúvitéz Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, dr. Kiss Katalin jegyző

17./ Tájékoztató a Hajdúhadházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaiban történt változásról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Sőrés Erika jogi referens

18./ HADÉP Kft. alapító okirat módosítása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, dr. Kiss Katalin jegyző

Kategória: Ajánló, Hírek, Meghívók (testületi) | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.