Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 14-én (csütörtökön) de. 8:30 órakor
a Polgármesteri Hivatal képviselői irodájában tartandó 
ülésére tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester


Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

2./ Adósságot keletkeztető ügyletek
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

3./ A város 2019. évi költségvetése
Előadó: dr. Kiss Katalin jegyző, Fórián Albert PB elnöke

4./ A Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc ÜEKNB tag

5./ 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: dr. Kiss Katalin jegyző, Fórián Albert PB elnöke

6./ A civil szervezetek 2018. évi működési támogatásának elszámolása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

7./ Civil szervek 2019. évi támogatása (pályázati felhívás)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

8./ Kossuth utca 12. sz. előtt lévő villanyoszlop áthelyezésének ügye
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

9./ „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat benyújtása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

10./ Vágóhíd működtetés
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

11./ Közfoglalkoztatási program keretein belül megvalósuló képzések indítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

12./ A 2019/2020. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Vargáné Sőrés Ilona OMISB elnöke

13./ A polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége teljesítéséről tájékoztatás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc ÜEKNB tag

14./ Igazgatási szünet elrendelése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc ÜEKNB tag

15./ Tulajdonosi hozzájárulás az elhullott vaddisznók és zsigerek ártalmatlanítására szolgáló gödör létesítéséhez
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Sőrés Erika jogi referens

16./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése fakivágáshoz
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Garda Szabolcs műszaki referens

17./ Belterületi utak BM, VP (Fényestelep) közbeszerzési eljárás indítása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

18./ Présház közbeszerzés eljárást lezáró döntés (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

Kategória: Hírek, Meghívók (testületi) | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.