Meghívó

Csáfordi Dénes polgármester tisztelettel meghívja Önt, Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. március 14-én (kedden) de. 8 órakor a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére.

 

 

 

 

Napirendi pontok:

1.)   Vállalkozóvá válásról szóló rendelet elfogadása
       Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSEB elnök

2.)   Helyi szociális földprogramról szóló 21/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
       Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSEB elnök

3.)   Hajdúkerületi és Bihari Vízi-közmű Szolgáltató Zrt. igazgatósági tagjai választásának jóváhagyása
       Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

4.)   Hajdúkerületi és Bihari Vízi-közmű Szolgáltató Zrt. alapszabályának jóváhagyása
       Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

5.)   Hajdúkerületi és Bihari Vízi-közmű Szolgáltató Zrt. alapszabály módosítása, egységes szerkezetben jóváhagyása
       Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

6.)   Tájékoztató a HBVSZ Zrt. 2016. I-IX. havi gazdálkodásáról, a 2017. I. 01-től alkalmazott bérekről
       Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

7.)   Hajdúkerületi és Bihari Vízi-közmű Szolgáltató Zrt. könyvvizsgálója megválasztásának jóváhagyása
       Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

8.)   Hajdúkerületi és Bihari Vízi-közmű Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága megválasztásának jóváhagyása
       Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

9.)   Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 2017. évi költségvetése
       Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

10.) Csatlakozás az ASP konstrukcióhoz
       Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Suhaj Enikő gazd.irodavezető

11.) Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetőjének keresetkiegészítése
       Előadó: Fórián Albert PB. elnök, dr. Tóth Judit jogi referens

12.) Közétkeztetési díjak felülvizsgálata
       Előadó: Fórián Albert PB. elnök, Suhaj Enikő gazd. irodavezető

13.) Civil szervek 2017. évi támogatása
       Előadó: Fórián Albert PB. elnök, Tóth Ágnes jogi referens

14.) 2017/2018. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
       Előadó: Vargáné Sőrés Ilona OMISB elnök, dr. Tóth Judit jogi referens

15.) Közművelődési megállapodás módosítása
       Előadó: Fórián Albert PB elnök, Suhaj Enikő gazd. irodavezető

16.) HRNÖ kérelme – közfoglalkoztatás együttműködési megállapodás
       Előadó: Kiss Sándor Mátyás ÜEKNB elnök, Szaniszló Tamás aljegyző

17.) Szünidei gyermekétkeztetésről szóló tájékoztatás
       Előadó: Antal Ferenc SZCSEB elnök, Szaniszló Tamás aljegyző

18.) Szünidei gyermekétkeztetés nyersanyagköltségének meghatározása
       Előadó: Fórián Albert PB. elnök, dr. Tóth Judit jogi referens

19.) Hajdúhadház I. sz. fogorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése
       Előadó: Antal Ferenc SZCSEB elnök, Szaniszló Tamás aljegyző

20.) 2017. évi hosszabb időtartamú (intézményi) közfoglalkoztatásban való részvétel
       Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Hajdu Zsoltné közfoglalkoztatási koordinátor

21.) Tulajdonosi hozzájárulás fakivágáshoz
       Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

22.) Földgáz energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással
       Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, dr. Kiss Katalin jegyző

23.) 270/2016.(XII.30.)HÖ. sz. határozat módosítása (autómosó létesítése)
       Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

24.) Tulajdonosi hozzájárulás kormányhivatali beruházáshoz
       Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

25.) Vágóhíd építési beruházás megvalósítására és eszközök beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárása indítása (zárt ülés)
       Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Pokol Zerind jogi referens

26.) Hajdúvitéz Nonprofit Kft ügyvezető kinevezése módosítása (zárt ülés)
       Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, dr. Kiss Katalin jegyző

Kategória: Ajánló, Hírek, Meghívók (testületi) | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.