Meghívó

Csáfordi Dénes polgármester tisztelettel meghívja Önt, Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. március 30-án (csütörtökön) de. 8 órakor a Városháza dísztermében tartandó ülésére.

 

 

 

Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

2./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 21/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Antal Ferenc SZCSEB elnöke, dr. Tóth Judit jogi ref.

3./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 37/2013. (X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Antal Ferenc SZCSEB elnöke, dr. Tóth Judit jogi ref.

4./ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

5./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fórián Albert PB elnöke, Szaniszló Tamás aljegyző

6./ A vásárokról és a piacokról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

7./ A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság beszámolója
Előadó: Kiss Sándor Mátyás ÜEKNB elnöke, Szaniszló Tamás aljegyző

8./ Beszámoló a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évben Hajdúhadházon végzett munkájáról
Előadó: Kiss Sándor Mátyás ÜEKNB elnöke, Szaniszló Tamás aljegyző

9./ A Hajdúhadházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának beszámolója
Előadó: Antal Ferenc SZCSEB elnöke, Szaniszló Tamás aljegyző

10./ Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület tájékoztatója a 2016. évben végzett munkáról
Előadó: Kiss Sándor Mátyás ÜEKNB elnöke, Szaniszló Tamás aljegyző

11./ Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjének beszámolója a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Kiss Sándor Mátyás ÜEKNB elnöke, dr. Kiss Katalin jegyző

12./ Beszámoló Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2016. évi adóbevételéről, adó hátralékairól
Előadó: Fórián Albert PB elnöke, Suhaj Enikő gazd. vezető

13./ 2017. évi helyi adó ellenőrzési terv
Előadó: Fórián Albert PB elnöke, Suhaj Enikő gazd. vezető

14./ 2016. évi közművelődési beszámoló
Előadó: Vargáné Sőrés Ilona OMISB elnöke, Tóth Ágnes Melinda jogi ref.

15./ Víziközmű-vagyon térítésmentes átadása Téglás Város Önkormányzata részére, csatorna térítésmentes átvétele
Előadó: Fórián Albert PB elnöke, Suhaj Enikő gazd. vezető

16./ K&H Eszközlízing Gép és Tehergépjármű Bérleti Kft. és az Önkormányzat között 2004. december 22-én létrejött vásárlási kötelezettséget vállaló szerződés
Előadó: Fórián Albert PB elnöke, dr. Kiss Katalin jegyző

17./ 20557 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése iránti kérelem
Előadó: Fórián Albert PB elnöke, Tóth Ágnes Melinda jogi ref.

18./ HADHÁZTÁJI VÉDJEGY Védjegyszabályzatának módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Tóth Ágnes Melinda jogi. ref.

19./ Hajdúhadház Béke utca vége és 4-sz főút kereszteződésében „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla kihelyezése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

20./ A Hajdúhadház I. számú fogorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés és az 55/2017.(III.14.) HÖ. sz. határozat módosítása
Előadó: Antal Ferenc SZCSEB elnöke, Szaniszló Tamás aljegyző

21./ A Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, dr. Tóth Judit jogi ref.

22./ Hajdúhadház város településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének,valamint az ezzel összefüggő helyi építési szabályzat módosításának idejére települési főépítészi teendők és településtervezői feladatok ellátására
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

23./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Előadó: Fórián Albert PB elnöke, Urbánkó Milán műszaki ref.

24./ Hajdúhadház Város Önkormányzata és a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek etikai kódexe
Előadó: Kiss Sándor Mátyás ÜEKNB elnöke, dr. Kiss Katalin jegyző

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.