Pályázat adóügyi ügyintézői munkakör betöltésére

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

 pályázatot hirdet

 adóügyi ügyintéző

 munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 Teljes munkaidő

 A munkavégzés helye:

 Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 A mezőőri járulék, az építményadó és a gépjárműadó előírása és feldolgozása, beszedése, végrehajtása. A szabálysértési pénzbírság adók módjára történő behajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Adó- és értékbizonyítványok kiállítása. A rendőrség, illetve más szerv megkeresésére  vagyoni bizonyítványok kiadása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, mérlegképes könyvelő szakképesítés; vagy gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban vagy önkormányzati adóhatósági feladatok ellátásában szerzett gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóth Judit nyújt, a 06-52-279-381-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázat Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6894/2018, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
 • Személyesen Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el.  A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adóügyi ügyintézői munkakör betöltése közszolgálati jogviszonyban, határozatlan időre, hat hónap próbaidő kikötésével történne.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.