Pályázat – esetmenedzser munkakör betöltésére

Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ 
Család- és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabály szerint a Család- és Gyermekjóléti Központ területén esetmenedzseri feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben az esetmenedzser munkatársra előírt képesítések,
 •       magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       családsegítésben, vagy gyermekjóléti ellátásban – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképes szakmai önéletrajz
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 •       végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata
 •       nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
 •       nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Komorné Karap Mária nyújt, a 06-52-583-130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 568/2017 , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.
 •       Személyesen: Komorné Karap Mária, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/b. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Hajdúhadház Város Önkormányzata honlapja – 2017. augusztus 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat elbírálását követően próbaidő kikötésével kerül sor az alkalmazásra. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.