Pályázat – esetmenedzser munkakör betöltésére

Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Jogszabály szerint a Család- és Gyermekjóléti Központ területén esetmenedzseri feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben az esetmenedzser munkatársra előírt képesítések,
 •       családsegítés/gyermekjóléti szolgáltatás területén – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, gyermekvédelmi pszicho-patrónus, viselkedéselemző, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképes szakmai önéletrajz
 •       végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 •       nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 •       nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Komorné Karap Mária nyújt, a 06-52-583-129 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 652/2016 , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.
 •       Személyesen: Komorné Karap Mária, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/b. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Hajdúhadház város honlapja – 2016. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat elbírálását követően próbaidő kikötésével kerül sor az alkalmazásra. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.