Pályázat házi gyermekorvosi munkakör betöltésére

Hajdúhadház Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

Házi gyermekorvos

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű megbízási jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 9. szám

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Hajdúhadház II. számú házi gyermekorvosi körzetében területi ellátási kötelezettséggel a jogszabályban meghatározott házi gyermekorvosi feladatok ellátása.

Díjazás: megegyezés szerint

Pályázati feltételek:

 • Egyetem – csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • érvényes orvosi nyilvántartási engedély, orvosi kamarai tagság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • házi gyermekorvosi munkakörben betöltött – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
 • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 • egészségügyi alkalmassági igazolás,
 • érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szaniszló Tamás nyújt, a 06-30-229-4440-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázat Hajdúhadház Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 638/2018, valamint a munkakör megnevezését: házi gyermekorvos.
 • Személyesen Csáfordi Dénes polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A házi gyermekorvos munkakör betöltése megbízási jogviszonyban, megbízási szerződés alapján történne. A praxisjog az önkormányzattal történő megállapodás megkötése útján ingyenesen megszerezhető.

A körzet tartósan betöltetlen, ezért a házi gyermekorvosnak vélhetően lehetősége lesz pályázni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által várhatóan meghirdetésre kerülő tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.