PÁLYÁZAT ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ      
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ
család- és gyermekjóléti központ

óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony              

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/b. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hajdúhadházi járás köznevelési intézményeiben óvodai és iskolai szociális segítő feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, 15/1998.(IV.30.) NM rendeletben az óvodai és iskolai szociális munkatársra előírt szakképesítések,

•         magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•        –  fényképes szakmai önéletrajz

•        –  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

•         – végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata

•         – pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997.évi XXXI. törvény 10/A.§.(1) bekezdése e.) pontjában meghatározott kizáró okok vele szemben nem áll fenn.

•        –  Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, és arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Komorné Karap Mária nyújt, a 06-52-583-130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/b. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSS/1790/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.

•         Elektronikus úton Komorné Karap Mária részére a csaladsegito@hajduhadhaz.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Komorné Karap Mária, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/b.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálását követően próbaidő kikötésével kerül sor az alkalmazásra. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 20.

 

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Skip to content