Pályázat- Projektmenedzseri munkakör betöltésére

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzője

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 

Projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

 • Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 • Projektmenedzseri feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • EFOP TOP projektek irányítása, menedzselése
 • Időszakos Beszámolók, Záró Beszámoló, jelentések, emlékeztetők készítése,
 • Változás-bejelentők, Támogatási Szerződés-módosítások elkészítése, hiánypótlások teljesítése, kapcsolattartás Közreműködő Szervezettel,
 • 3 ajánlatos beszerzési eljárások (ajánlatkérések) előkészítése és lefolytatása, közbeszerzési eljárások előkészítésében való részvétel,
 • Részvétel a projekttel kapcsolatos szakmai és pénzügyi-elszámolási egyeztetésekben, aktív együttműködés a projekt pénzügyi vezetőjével és szakmai vezetőjével, külső vállalkozókkal és szakértőkkel,
 • Kapcsolattartás közreműködő szervezettel irányító hatósággal,
 • A projekt Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelő előrehaladásának biztosítása, tevékenység-ütemezés nyomon követése,
 • Projekt dossziék naprakészen tartása, Menedzsment információk nyilvántartása,
 • Általános irodai feladatok ellátása,
 • Kedvezményezett székhelyére/telephelyére történő kiszállás bizonyos rendszerességgel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú végzettség
 • Uniós (Széchenyi2020) projektek menedzselésében szerzett min. 1 év munkatapasztalat (pályázói-kedvezményezetti oldalon, akár a kedvezményezettnél, akár más projektmenedzsment cégnél)
 • Microsoft Word, Excel professzionális szintű ismerete
 • Igényesség a saját munka minőségére vonatkozóan
 • Precizitás, határidők betartása
 • Eredmény-centrikus hozzáállás
 • Ügyfél-centrikus hozzáállás, az ügyfél segítése minden pályázati teendőben
 • Magas fokú teherbírás, stressztűrés
 • Jó problémamegoldó, és konfliktuskezelő képesség (“ha kidobják az ajtón, bemászik az ablakon” hozzáállás)
 • A szervezet méltó képviselete. Kulturált megjelenés, viselkedés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.
 • Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának a jogát.

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Skip to content