Pályázat

Hajdúhadház Város Önkormányzata álláslehetőséget kínál Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek c. felhívására benyújtott, EFOP-1.5.3-16-2017-00121 azonosító számú projekt keretében, határozott időre, szakmai vezető munkakörbe

Projekt célja:

A projekt célja a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítása. A cél elérését a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatok (Hajdúhadház Város Önkormányzata, Létavértes Városi Önkormányzat, Téglás Város Önkormányzata, Bocskaikert Község Önkormányzata, Újléta Község Önkormányzata), a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. A 24-36 hónapra tervezett képzések és programok hozzájárulnak, a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében, a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez, a az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez, ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához, az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához. A támogatási kérelemben résztvevő települések helyi esélyegyenlőségi programjaikban (HEP), az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósításának végrehajtása, kiegészítve, illetve megerősítve az egyéb humán ágazati fejlesztési programok által megfogalmazott célok elérését is. A támogatási kérelem komplex megközelítése hatékony, a társadalmi felzárkózást erősítő beavatkozásokat teszi lehetővé. Lehetőséget nyújt, a helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére.

Főbb feladatok:

A projekt szakmai indikátorai teljesüléséhez szükséges tevékenységekkel kapcsolatos tervezés, információáramoltatás.

A pályázati dokumentáció előírásai szerint az indikátorok ismerete, a projekt végrehajtása során a kitűzött cél elérésének elősegítése, ellenőrzése.

Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, az irányító hatósággal, valamint a projekt célcsoportját jelentő képzésben résztvevőkkel, dolgozókkal.

A szakmai közreműködés során, szükség esetén elkészíti a programhoz kapcsolódó dokumentációt, szakmai beszámolót.

A 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési Törvény előírásait betartva a képzések felügyelete, a képzési dokumentációk ellenőrzése a projektben résztvevők teljes körű tájékoztatása a projekttel kapcsolatban.

A szociális részhez kapcsolódó jogszabályok ismerete, és azok alkalmazása a szakmai megvalósítók munkájának koordinálása.

 • A projekt szakmai feladattervének ismerete.
 • A projektben résztvevő pedagógusok, mentorok munkájának irányítása, a csoportvezetők, humán közszolgáltatásban dolgozók munkájának segítése.
 • A pedagógiai megvalósítás koordinálása
 • Szakmai tevékenység nyomon követése
 • Szakmai megvalósítók munkájának ellenőrzése
 • Programok időbeliségének biztosítása
 • Segíti a projektben résztvevők tájékoztatását.
 • A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos eredmények, témák, információk ismertetése, szakmai beszámolók készítése a kért időpontokra, vezeti a dokumentációt.
 • Segíti a projekt előrehaladási jelentések elkészítését.
 • A toborzás előkészítésének vezetése, részvétel a megvalósításban, annak felügyelete, a folyamat értékelésének vezetése.
 • A projektben résztvevők a projekt által nyújtott szolgáltatásokba történő irányítása.
 • Koordinálja, irányítja, szervezi és ellenőrzi a projektek feladatainak végrehajtását, az egyes tevékenységeket megvalósítók munkáját.
 • Elkészíti a szakmai jelentést a projekt eredményeiről

 

Előírt végzettség és tapasztalat

Minimum 3 éves releváns tapasztalat a humán közszolgáltatások területén.

 • Jogász vagy védőnő, vagy tanár szakos pedagógus, vagy óvoda pedagógus felsőfokú szakképesítés, teológus, felsőfokú szociális végzettség (Szociális munkás, szociál pedagógus, szociálpolitikus, szociális menedzser, mentálhigiénikus) andragógus, népművelő, művelődés szervező

Elvárt képességek:

 • precizitás, etikus magatartás, szakmai igényesség, megbízhatóság;
 • logikus gondolkodásmód, gyors problémafelismerő- és megoldó készség;
 • önálló munkavégzés, rendszerben való gondolkodás képessége;
 • stressz-tűrő képesség, hatékony időgazdálkodás, felelősségtudat;
 • teherbírás, különböző munkafolyamatok egyidejű kezelésének képessége;
 • jó szervező-, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség (írásban és szóban egyaránt);

 

Feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet.

Előny:

 • európai uniós forrásból megvalósított projektben szerzett tapasztalat;
 • munkatársak koordinálásában szerzett tapasztalat;

 

Jogviszony:

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. rendelkezése szerint, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás időtartalma: Határozott idejű, a belépéstől számított várhatóan 36 hónap időtartamban.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

 

Munkavégzés helye: Hajdúhadház,

Jelentkezés: elektronikus úton, a titkarsag@hajduhadhaz.hu címen, az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „EFOP-1.5.3-16-2017-00121 Szakmai vezető”

 

Jelentkezéshez csatolandó:

 • fényképes, részletes önéletrajz;
 • motivációs levél, melynek kötelező tartalmi eleme a fizetési igény megjelölése;
 • végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai;
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék; hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.

 

Jelentkezési határidő: 2018. május 21.

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.