Pályázati felhívás

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

 pályázatot hirdet

 anyakönyvvezető

 munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

 1. melléklet 25. pontja szerinti anyakönyvi feladatkör

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

Születéssel, házasságkötéssel, halálesettel kapcsolatos anyakönyvezési feladatok. Házasságkötés, névváltozási ügyek, egyéb anyakönyvvezetői tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • középiskola/gimnázium érettségi és anyakönyvi szakvizsga, vagy egyetemen/főiskolán szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A határozatlan időre szóló közszolgálati jogviszony teljes munkaidőben, hat hónap próbaidő kikötésével jön létre.

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Anyakönyvvezetői munkakörben szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 25.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóth Judit nyújt, a 06-52-279-381-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • Postai úton, a pályázat Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5466/2018, valamint a munkakör megnevezését: anyakönyvvezető.
 • Személyesen Dr. Kiss Katalin jegyző, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el.  A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 3.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája
 • hajduhadhaz.hu internetes oldal

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.