Pályázati felhívás közösségszervező munkakör betöltésére

Hajdúhadház Város Önkormányzata álláslehetőséget kínál Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek c. felhívására benyújtott, EFOP-1.5.3-16-2017-00121 azonosító számú projekt keretében, határozott időre, közösségszervező munkakörbe

Projekt célja:

A projekt célja a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítása. A cél elérését a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatok (Hajdúhadház Város Önkormányzata, Létavértes Városi Önkormányzat, Téglás Város Önkormányzata, Bocskaikert Község Önkormányzata, Újléta Község Önkormányzata), a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. A 24-36 hónapra tervezett képzések és programok hozzájárulnak, a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében, a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez, a az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez, ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához, az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához. A támogatási kérelemben résztvevő települések helyi esélyegyenlőségi programjaikban (HEP), az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósításának végrehajtása, kiegészítve, illetve megerősítve az egyéb humán ágazati fejlesztési programok által megfogalmazott célok elérését is. A támogatási kérelem komplex megközelítése hatékony, a társadalmi felzárkózást erősítő beavatkozásokat teszi lehetővé. Lehetőséget nyújt, a helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére.

 1. A munkakör célja:

A közösségszervező célja az EFOP-1.5.3-16-2017-00121 azonosító számon nyilvántartott projekt helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése, amely magában foglalja: közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok megvalósítását; fiatalok közösségépítését; a közösség egészségfejlesztését. A tervezett közösségi programok szervezése, a toborzástól a sikerese lebonyolításig.

 1. A munkakörhöz kapcsolódó feladatok:
 • szoros együttműködés a projekt szakmai megvalósításában résztvevő személyekkel: szakmai vezetővel, mentorral, családsegítő munkatársaival, egyéb szakmai megvalósításban résztvevő szakemberekkel;
 • közreműködés a projektben résztvevő célcsoportok toborzásában, a tervezett programelemek megvalósításában;
 • közreműködés egyéni fejlesztési tervek készítése során a bevonandó személyek kiválasztásában, felkutatásában.

 

 1. A közösségszervező munkájának részfeladatai:
  • Részt vesz a projektmegbeszéléseken, képviseli a projektben résztvevők véleményét a projekt megbeszélésein.
 • Részt vesz, a szakmai jelentés előkészítésében a tevékenységeinek eredményeiről a kért időpontokra beszámolót készít, elvégzi a szükséges projektadminisztrációt.
 • Elvégez minden olyan feladatot, amivel a projekt szakmai vezetője megbízza.
 • Szakmai munkájáról folyamatosan beszámol a szakmai vezetőnek.
  • a kijelölt mentorokkal együttműködve helyi szervezői terv kialakítása és szükség szerinti felülvizsgálata;
  • helyi célcsoportok meghatározása;
  • a célcsoportokkal helyzetfelmérő interjúk, kérdőívek felvétele (a település és közösség méretétől, létszámától függően legalább 50-100 darab);
  • helyi lakosok megismertetése a programmal és a szervezési folyamatokkal (a mentorokkal egyeztetve hírek, publikációk írása és megjelentetése a helyi közösség tájékozódási helyein);
  • helyi vezetők kiválasztása, mentorálása, képzésének segítése;
  • a program által a helyieknek biztosított képzésekre, megbeszélésekre helyi emberek bevonása; – helyi érdeklődőknek, a szervezésbe bekapcsolódott embereknek igény szerinti, de minimum havi 1 alkalommal nyilvános találkozók szervezése és lebonyolítása;
  • helyi közösséget foglalkoztató helyi ügyek feltérképezése;
  • legalább kettő helyi ügy részletes felmérése, ezekben közösségi érdekérvényesítési akciók, kampányok, tevékenységek tervezésének ösztönzése;
  • legalább egy helyi ügyben konkrét közösségi érdekérvényesítési akciók, kampányok, egyéb tevékenységek megvalósításának ösztönzése;
  • a helyi szervezési folyamatok dokumentálása (havonta munkabeszámoló, eseményekről, találkozókról, akciókról stb. rövid összefoglalók, jelenléti ívek);
  • igény szerint, de legalább havi 1 alkalommal konzultáció a mentorokkal

 

 

Előírt végzettség és tapasztalat:

Érettségi bizonyítvány, 1 év rendezvényszervezés tapasztalat

 

Elvárt képességek:

 • precizitás, etikus magatartás, szakmai igényesség, megbízhatóság;
 • logikus gondolkodásmód, gyors problémafelismerő- és megoldó készség;
 • önálló munkavégzés, rendszerben való gondolkodás képessége;
 • stressz-tűrő képesség, hatékony időgazdálkodás, felelősségtudat;
 • teherbírás, különböző munkafolyamatok egyidejű kezelésének képessége;
 • jó szervező-, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség (írásban és szóban egyaránt);
 • nagyfokú empátia, segítőkészség, tolerancia
 • határozott fellépés
 • jó motiváló képesség
 • kreativitás
 • csapatorientált beállítottság
 • MS Office felhasználó szintű ismerete

 

 

Előny:

 • európai uniós forrásból megvalósított projektben szerzett tapasztalat;
 • munkatársak koordinálásában szerzett tapasztalat;
 • helyi lakos

 

 

Jogviszony:

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. rendelkezése szerint, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás időtartalma: Határozott idejű, a belépéstől számított várhatóan 24 hónap időtartamban.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

 

Munkavégzés helye: Hajdúhadház,

Jelentkezés: elektronikus úton, a titkarsag@hajduhadhaz.hu címen, az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „EFOP-1.5.3-16-2017-00121 közösségszervező”

 

Jelentkezéshez csatolandó:

 • fényképes, részletes önéletrajz;
 • motivációs levél, melynek kötelező tartalmi eleme a fizetési igény megjelölése;
 • végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai;
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék; hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.

 

Jelentkezési határidő: 2018. július 2.

 

Kategória: Közérdekű | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.