Pályázat – iskolaorvos munkakör betöltésére

Hajdúhadház Város Önkormányzata

 A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Hajdúhadház Város Önkormányzata

Iskolaorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 14.

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Szilágyi Dániel utca 2-4.

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bercsényi utca 23.

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Petőfi utca 1/A.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szerinti iskolaorvosi feladatok ellátása.

Az iskolaorvosi feladatellátás a Hajdúhadházon működő Aranykapu Óvoda, a Három Szirom Óvoda, a Szivárvány Óvoda, a Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Szilágyi Dániel Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája gyermekei, tanulói vonatkozásában történne.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem – háziorvosi, belgyógyász vagy csecsemő-gyermekgyógyász orvosi végzettség,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • érvényes orvosi nyilvántartási engedély, orvosi kamarai tagság,
 • foglalkozás egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • iskolaorvosként eltöltött szakmai tapasztalat
 • iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló oklevél másolata,
 • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 • érvényes orvosi nyilvántartási engedély, orvosi kamarai tagság igazolása,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóth Judit nyújt, a 06-52-583-417 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázat Hajdúhadház Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 107/2017, valamint a munkakör megnevezését: iskolaorvos.
 • Személyesen Csáfordi Dénes polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Közigállás internetes honlap
 • Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája
 • www.hajduhadhaz.hu internetes honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az 1 fő iskolaorvos munkakör betöltése közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időre, három hónap próbaidővel, vagy személyes közreműködői szerződés alapján történne.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.