Pályázat – műszaki referens munkakör betöltésére

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzője

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 

műszaki referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű: 2019. október 31.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Műszaki referensi feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Önkormányzat Uniós, hazai forrású és önerős építési, felújítási projekt lebonyolításának napi szintű vezetése. A lebonyolításhoz kapcsolódó kapcsolattartás, információgyűjtés és jelentés, operatív irányítás.
 • A projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósítása, a vonatkozó jogszabályok és eljárásrendek betartása.
 • A projektek operatív irányítását végzi, a projekt határidőre történő előkészítését és megvalósítását koordinálja.
 • Kapcsolatot tart a projektben érintett állami, önkormányzati intézményekkel, hatóságokkal, műszaki ellenőrrel, kivitelezővel, szükség esetén szakmai fórumokkal.
 • Eleget tesz a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelő projekt műszaki dokumentálásával kapcsolatban.
 • A jogi és közbeszerzési feladataiért felelős szervezeti egység irányítása mellett részt vesz a közbeszerzési eljárások ütemtervének és dokumentációjának összeállításában, a közbeszerzési hirdetmények előkészítésében, a közbeszerzési eljárások bírálóbizottságában, a vállalkozási/megbízási szerződések előkészítésében, a szerződéskötés folyamatában.
 • Koordinálja és kontrollálja a vállalkozási/megbízás szerződésekben foglaltak határidőre történő teljesülését, teljesítés esetén koordinálja a teljesítésigazolási folyamatot.
 • Részt vesz valamennyi, a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen.
 • Részt vesz a helyszíni ellenőrzések megszervezésében, lebonyolításában, nyomon követi a különböző ellenőrzésre jogosult szervezetek megállapításai alapján készült intézkedési tervben vállalt kötelezettségek teljesítését.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Felsőfokú végzettség,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Műszaki végzettség,
 • Microsoft Word, Excel magas szintű ismerete,
 • Önálló munkavégzés, jó problémamegoldó készség, proaktív hozzáállás

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Magas szintű problémamegoldó és kommunikációs képesség,
 • Önálló, felelősségteljes, precíz munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának a jogát.

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.