Tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS

a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda

ügyfélfogadását érintő változásokról

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvánnyal összefüggésben fennálló veszélyhelyzetre tekintettel a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájában történő ügyintézés tekintetében

  1. március 23. napjától visszavonásig

az alábbi intézkedéseket vezetjük be:

Az ügyintézés elsődleges módja a telefonon keresztül történő és az elektronikus ügyintézés (e-mail, ügyfélkapu).

Az ügyintézéshez szükséges kérelem nyomtatványok a város honlapjáról letölthetőek, valamint a kérelmek elhelyezésére szolgáló gyűjtődobozok mellett kihelyezésre kerültek.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az E-Önkormányzat portál https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap használatával, az ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleknek a bejelentkezést követően lehetőségük van a saját, vagy az általuk képviselt adózó önkormányzati adóhatósághoz tartozó helyi adóegyenlegének lekérdezésére és az adó- és illetékfizetési kötelezettség elektronikus úton történő teljesítésére.

A telefonos és elektronikus ügyintézésre a Hatósági iroda alábbi elérhetőségein van lehetőség:

 

Hatósági Iroda ügyintézőinek elérhetőségei

Dr. Tóth Judit

Irodavezető

(birtokvédelem, közösségi együttélés
szabályaira vonatkozó ügyek)

06 (52) 279-381

toth.judit@hajduhadhaz.hu

Balogh Balázs Imre

hatósági ügyintéző

(Ipar, Kereskedelem, Hagyatéki ügyek)

06 (52) 277-512

balogh.balazs@hajduhadhaz.hu

Csákóné Kompár Heléna Zita

szociálpolitikai ügyintéző

(rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, Szociálisan rászoruló fogyasztók védelmével kapcsolatos ügyek, talált tárgyak, szünidei gyermekétkeztetés)

06 (52) 276-199

csakone.helena@hajduhadhaz.hu

Mocsár Réka

szociálpolitikai ügyintéző

(rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, Szociálisan rászoruló fogyasztók védelmével kapcsolatos ügyek, talált tárgyak.)

06 (52) 276-199

mocsar.reka@hajduhadhaz.hu

Pató Miklósné

szociálpolitikai ügyintéző

(Köztemetés, Lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás, fiatalok lakáshoz jutása, homlokzat hőszigetelési- és felújítási támogatás, kistermelővé válás, Szociális Földprogram.)

06 (52) 276-199

pato.miklosne@hajduhadhaz.hu

Sikula Renáta

egyéb ügyintéző

(rendkívüli települési támogatással kapcsolatos ügyek, közművesítési támogatás, járdaépítési- és felújítási támogatás, kerítésépítési- és felújítási támogatás)

06 (52) 276-199

sikula.renata@hajduhadhaz.hu

Karap Bálintné

Anyakönyvvezető

(Anyakönyvvezetés, népességi ügyek.)

06 (52) 583-415

anyakonyv@hajduhadhaz.hu

Biró-Balogh Anikó

települési főépítész

(Főépítészi ügyek, Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos ügyek,

Lakcímigazolásokkal kapcsolatos ügyek, Telekalakítással kapcsolatos ügyek, Környezetvédelmi hatósági ügyek,

Zaj- és rezgésvédelmi hatósági ügyek,

Polgármester hatáskörébe tartozó rendeltetés megváltoztatással kapcsolatos ügyek, Fás szárú növények védelmével kapcsolatos ügyek, Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás kiadása)

06 (52) 583-418

biro.balogh.aniko@hajduhadhaz.hu   

 

Elek Istvánné

adóügyi ügyintéző

(magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó, adóérték bizonyítvány, könyvelés, letiltások, adók módjára behajtandó követelések)

06 (52) 583-051

varga.monika@hajduhadhaz.hu

Bereczkiné Váradi Ilona

adóügyi ügyintéző

(építményadó, gépjárműadó, mezőőri járulék, adóérték bizonyítvány, letiltások, könyvelés, adók módjára behajtandó követelések)

06 (52) 583-051

varadi.ilona@hajduhadhaz.hu

Ferenczi Anikó

adóügyi ügyintéző

(helyi iparűzési adó, talajterhelési díj, adóérték bizonyítvány, letiltások, könyvelés, adók módjára behajtandó követelések)

06 (52) 583-051

ferenczi.aniko@hajduhadhaz.hu

Nagy Balázs

adóügyi ügyintéző

(magánszemélyek kommunális adója, talajterhelési díj, mezőőri járulék, termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója, magánfőző desztillálóberendezések bejelentésével kapcsolatos ügyek, adóérték bizonyítvány, letiltások, részletfizetés, méltányossági kérelem, könyvelés, adók módjára behajtandó követelések)

06 (52) 583-051

nagy.balazs@hajduhadhaz.hu

Hadháziné Karsai Katalin Csilla

adóügyi ügyintéző

(építményadó, helyi iparűzési adó, mezőőri járulék, részletfizetés, méltányossági kérelem, adóérték bizonyítvány, letiltások, könyvelés, adók módjára behajtandó követelések)

06 (52) 583-051

hadhazine.katalin@hajduhadhaz.hu

Kérem, hogy a benyújtani kívánt beadványaikat szíveskedjenek az elektronikus ügyintézés keretei között (e-mailen vagy ügyfélkapu használatával), vagy postai úton eljuttatni az Önkormányzat, illetve a Hivatal részére, továbbá lehetőségük van írásos kérelmüket, beadványukat a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Portáján (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám) és a Polgármesteri Hivatal Hatósági irodáján (4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám) a kérelmek elhelyezésére szolgáló gyűjtődobozba bedobva leadni. A kérelemre minden esetben írják rá a telefonszámunkat.

Személyesen kizárólag azon ügyfél fogadása történik, akinek a halaszthatatlan ügyében a személyes megjelenést jogszabály kötelezővé teszi (pl. egyes anyakönyvi ügyek, személyes nyilatkozattételek). A személyes ügyfélfogadás ezekben az esetekben is – a haláleset bejelentése kivételével – kizárólag ügyfélfogadási időben történik. Az anyakönyvvezető a haláleset bejelentést teljes munkaidőben köteles fogadni.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a személyes megjelenést igénylő ügyek intézése során lehetőleg kísérő nélkül érkezzenek, kizárólag az ügyintézéssel érintett ügyfelek jöjjenek.

Amennyiben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés során várakozni kell, úgy kérjük Önöket, hogy azt a Hivatal épülete előtt a szabad levegőn tegyék meg.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.