Tájékoztatás lakhatási (fűtési) támogatásról

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján települési támogatás keretében igényelhető támogatás a lakhatási (fűtési) támogatás.

A támogatás iránti igényeket a fűtési időszak első kérelmezett hónapját megelőző 30 naptól kezdődően lehet benyújtani. A támogatás a jogosultat a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illeti meg, a fűtési időszak végéig.

 

A fűtési időszak az adott év november 1. napjától a következő év március 31. napjáig tart.

A jegyző lakhatási támogatásra való jogosultságot állapít meg a szociálisan rászoruló személy által lakott lakás fűtési kiadásának viseléséhez. Lakhatási támogatás a fűtési időszakban, kizárólag a lakás fűtési költségeihez nyújtható.

A Rendelet 5.§ (3) bekezdése alapján lakhatási támogatásra jogosult az a személy,

  1. aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, és annak tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője vagy az önkormányzat tulajdonában álló lakás bérlője, és
  2. háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem, egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (2018. évben a 71.250.- Forintot), kétszemélyes háztartás esetén a 200 %-át (2018. évben az 57.000.-Forintot), többszemélyes háztartás esetén a 130 %-át (2018. évben a 37.050.-Forintot) nem haladja meg és
  3. a háztartása egyik tagjának sincs vagyona.

A Rendelet 5. § (4) bekezdése szerint nem jogosult lakhatási támogatásra, aki lakásfenntartási támogatásban részesül.

A Rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a lakhatási támogatás összege 6.500,-Ft/hó, amely a kérelem benyújtását követő teljes hónapokra, a fűtési időszak teljes hátralévő tartalmára egy összegben kerül megállapításra és folyósításra.

A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

A Rendelet alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

A Rendelet 9. §-a alapján a lakhatási (fűtési) támogatás megállapításának további feltétele a LAKÓKÖRNYEZET RENDEZETTSÉGE.

A Rendelet alapján a lakókörnyezet a kérelmező által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, valamint az ingatlan előtti járdaszakasz – annak hiányában az ingatlan előtti 1,5 méteres terület.

A Rendelet értelmében a lakókörnyezet akkor rendezett, ha

  1. a) az udvar nem szemetes, lombtól, hulladéktól, építési törmeléktől mentes,
  2. b) a ház kertjében parlagfű nem található, a kert gyommentesített, gaztalanított,
  3. c) az ingatlan előtti járda vagy annak hiányában az ingatlan előtti 1,5 méteres terület tiszta, a szeméttől, gyomtól – télen a hótól, síkosságtól- folyamatosan mentesített,
  4. d) az ingatlan teljes területe olyan állapotú, hogy az egészségügyi veszélyt magában hordozó rágcsálók és egyéb kártevők jelenlétének nyoma nem észlelhető.

A lakókörnyezet rendezettségét az Önkormányzat környezettanulmány készítésével vizsgálja.

A támogatás iránti kérelem formanyomtatvány átvehető a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában (4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám) vagy elérhető a www.hajduhadhaz.hu internetes oldalon a Dokumentumok/Nyomtatványok/Szociális nyomtatványok/lakhatási támogatás (fűtési) menüpontokra kattintva.

A támogatással kapcsolatosan bővebb felvilágosítás, további információ a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája (4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám) munkatársaitól kérhető.

 

 

Kategória: Közérdekű | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.