Polgármesteri Koordinációs Iroda

 

Név Szakterület Iroda, telefon, e-mail
Szőke Miklós irodavezető Polgármesteri Hivatal kabinet iroda 06 (52) 583-414
szoke.miklos@hajduhadhaz.hu
Berencsiné Veres Mónika pályázati referens Polgármesteri Hivatal 19-es iroda 06 (52) 583-410
palyazat@hajduhadhaz.hu
Garda Szabolcs fejlesztési referens Polgármesteri Hivatal 19-es iroda 06 (52) 583-410
garda.szabolcs@hajduhadhaz.hu
Győri Béla titkárságvezető Polgármesteri Hivatal kabinet iroda 06 (52) 583-414
gyori.bela@hajduhadhaz.hu

Polgármesteri Koordinációs Iroda feladatai:

A Polgármesteri Koordinációs Iroda a polgármester közvetlen irányítása alatt álló feladatok ellátására, koordinálására létrehozott szervezet. Az iroda köztisztviselői felett – a polgármester egyetértésével – a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat.  

Társadalmi kapcsolatok koordinálásával kapcsolatos feladatok:

 • Ellátja a társadalmi szervezetekkel, egyéb szervezetekkel, szövetségekkel, más önkormányzatokkal való kapcsolatok és együttműködés szervezését, bonyolítását, koordinálását.
 • Közreműködik a kultúrával, sporttal, turizmussal, idegenforgalommal és marketinggel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában.
 • Biztosítja és közreműködik a civil szervezetekkel, egyházakkal, roma szervezetekkel, erdészetekkel és erdőbirtokosságokkal való rendszeres kapcsolattartásban.
 • Kapcsolatot tart – feladat és hatáskörében – az Önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok vezetőivel, a város társadalmi életének meghatározó személyiségeivel, közreműködik a város marketing stratégiájának megvalósításában.

Külkapcsolatok koordinálásával kapcsolatos feladatok:

 • Kapcsolattartás a testvértelepülésekkel, új kapcsolatok kialakítása határon belül és határon túl.
 • Előkészíti, felügyeli, közreműködik, segít az önkormányzat határon túli kapcsolatainak kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
 • Előkészíti és ápolja a testvérvárosi kapcsolatokat, valamint a nemzetközi szövetségekhez való kapcsolódást, külföldi kamarákkal való kapcsolattartást.
 • Közreműködik a külföldi delegációk fogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
 • Közreműködik a Hajdúhadházi delegációk külföldi kiutazásának szervezésében.
 • Segíti az Önkormányzati intézmények nemzetközi kapcsolatait.

Pályázatokkal kapcsolatos feladatok:

 • A pályázatok keresése, kiválasztása, a pályázatok adminisztratív ügyintézése és a nyertes pályázat esetén a pályázati munka összefogása.
 • Kapcsolatot tart, együttműködik, koordinál a külső pályázat írókkal és a pályázathoz tartozó illetékes hivatali osztályokkal.
 • Szakmai tájékoztatón, továbbképzésen való aktív részvétel.
 • Közreműködik a területfejlesztési, térségi feladatok ellátásában.
 • Koordinálja a fejlesztési célú támogatások pályázatait.
 • Elemzi, értékeli a pályázati projektek végrehajtásának tapasztalatait.

Beszerzéssel kapcsolatos feladatok:

 • közbeszerzési folyamatok lebonyolítása (kiírás, lefolytatás, megrendelés, ellenőrzés),
 • közbeszerzési szabályzat aktualizálása,
 • közbeszerzési terv és az éves statisztikai összegzés elkészítése.

Titkársági feladatok:

 • Az iroda segíti a polgármester, alpolgármesterek (továbbiakban: tisztségviselők) munkáját, ellátja az ezzel összefüggő szervezési, technikai és adminisztrációs feladatokat, ennek megfelelően a Hivatal többi szervezeti egységeitől adatot, információt kérhet, s azt a tisztségviselők rendelkezésére bocsátja.
 • Szervezi a tisztségviselők politikai, önkormányzati, kulturális és egyéb, a várost érintő programjait. Ellátja a tisztségviselők melletti titkársági ügykezelési, ügyviteli feladatokat.
 • Kapcsolatot tart a Hivatal többi szervezeti egységeivel, tájékozódik az ott folyó munkáról, adatokat, háttéranyagokat kérhet tőlük.
 • Koordinálja a tisztségviselők napi, heti, havi és hosszabb-távú hivatali programját és azok előkészítéséről gondoskodik.
 • Végrehajtja a tisztségviselőkhöz érkező vendégek, ügyfelek fogadását.

A titkársági feladatok ellátását a titkárságvezető az önkormányzati iroda titkársági ügykezelőjével közösen látják el.

Egyéb feladatok:

 • Ünnepek, rendezvények szervezése.
 • Az iroda működését érintő testületi anyagok előkészítése.
 • Közreműködik a helyi, regionális, kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatásában, megteremtésében, a helyi társadalom különleges értékeinek bemutatásában.

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás