ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 – „ Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára”

Támogatási program:
Államreform Operatív Program
„ Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára”

Azonosító szám:
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078

A projekt címe:
„Szervezetfejlesztés Hajdúhadházán”

A projekt kezdete:
2013. december 01.

A projekt befejezése:
2014. december 31.

A projekt összköltsége:
21.799.550 Ft

2014.12.23.
Sajtóközlemény (töltse le innen)

2014. december 31-én lezárul a Magyary Program keretén belül, az Európai Unió, Európai Szociális Alap támogatásával megvalósuló „Szervezetfejlesztés Hajdúhadházán” című, ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 kódszámú projekt.

Hajdúhadház Város Önkormányzata 2013 augusztusában adott be pályázatot az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez „Szervezetfejlesztés Hajdúhadházán” című (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078) pályázatát a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóságának vezetője 21.799.550 Ft azaz huszonegymillió-hétszázkilencvenkilencezer-ötszázötven Forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt megvalósítási ideje: 2013.12.01.- 2014.12.31.

2013. január 1-jét követően megalakultak a járási kormányhivatalok, amelyek jelentős mértékben átrendezték a települési önkormányzatok feladat- és hatásköreit. A feladatok és hatáskörök átalakítása érintette az intézmény-fenntartási, illetve a hatósági feladat- és hatáskörünket, mely jelentős mértékben visszaszorult. Munkánk fókuszába a településfejlesztés és üzemeltetés, a vállalkozásfejlesztés és közösségfejlesztés került.

A mai közigazgatással szemben támasztott követelmények közé tartozik, hogy működésünk hatékony, ésszerű, szolgáltató jellegű, rugalmas ugyanakkor állandóságot biztosító legyen. Önkormányzatunk célkitűzései közé tartozik ezért a közszolgáltatások minőségének folyamatos javítása, a lakossággal való együttműködés javítása, erősítése, a civil kapcsolatok bővítése, valamint a teljesítőképesség növelése.

E kihívások leküzdésére és céljaink megvalósítására adott lehetőséget a „Szervezetfejlesztés Hajdúhadházán” nevű projekt, amelynek keretében a DFT Korszerű Gyakorlat Kft. közreműködésével átvilágításra és megújításra kerültek különböző belső folyamatok, továbbá kialakult az a keretfeltétel rendszer, amely lehetővé teszi költségeink csökkentését és a partnerekkel való hatékonyabb együttműködést.

A projekt folyamán a következő szakmai tevékenységek elemzése és felülvizsgálata valósult meg szakértők által vezetett workshop-ok és interaktív szemináriumok alkalmával:

  • Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok

Cél: Feladat-ellátási tevékenységünk hatékonyabbá tétele, kapcsolatrendszerünk átvilágítása, kiszervezett folyamatokra vonatkozó szerződéseink vizsgálata

  • Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly

Cél: Jelenlegi gazdálkodási gyakorlatunk felülvizsgálata, költségvetésünk hatékonyabbá tétele- kiadások csökkentése, fenntartásunk alá tartozó szervezetek működési hatékonyságának növelése

  • Étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell kidolgozása

Cél: Jelenlegi étkezési modell megújítása, költségek optimalizálása

  • A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése

Cél: Szervezeti rendszer elemzése, új elvárásokhoz igazodó munkaköri leírás dokumentáció készítése

  • A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos nyomon követése

Cél: Vezetői kontrollpontok beazonosítása, hatékonyságnövelő intézkedések meghatározása

  • Települési közszolgáltatások összehangolása nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával

Cél: Önkormányzati fenntartású intézmények helyzetelemzése, helyi szolgáltatások hatékonyabbá tétele

  • Új feladat-ellátási rend: hatékonyság- és költségelemzés, átvilágítás, működési modellezés

Cél: A rendelkezésünkre álló erőforrások ésszerű és optimális eloszlásának kialakítása, vezetői információs rendszerünk összehangolása az új szervezeti működéssel

  • Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata

Cél: Szakmai és támogató folyamataink szakszerű átvilágítása, fő cselekvési pontok meghatározása

  • Átfogó elemzés a lakosság körében

Cél: A lakosság igényeinek, elvárásainak megismerése; közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség mérése

A fent megjelölt tématerületek mindegyikéről Tanácsadói Dokumentum készült, melyek további új irányvonalakat és fejlesztési alternatívákat jelölnek ki Önkormányzatunk számára az optimális feladat-ellátás és hatékonyságnövelés megvalósítása érdekében.

Beszerzésre került továbbá az EPER- Pénzügyi szoftver, amely az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó intézmények mindennapi munkáját hivatott segíteni.

Hajdúhadház Város Önkormányzata elkötelezett a szolgáltatások hatékonysága, a költségvetési kiadások csökkentése, a munkatársak munkavégzési teljesítményének növelése és az ügyfelek elégedettségének folyamatos növelése iránt. Mindezek a projekttevékenységek hozzásegítették Önkormányzatunkat jövőbeli terveink megvalósulásához.

Fájlok:

Záró sajtóközlemény

Magyary_logo_uszt_mminfoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZA
Tudásmegosztás

 

Sajtóközlemény

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜL AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV ÁLLAMREFORM OPERATÍV PROGRAM KERETÉN BELÜL A „SZERVEZETFEJLESZTÉS HAJDÚHADHÁZÁN”CÍMŰ PÁLYÁZATON

Hajdúhadház Város Önkormányzata 2013 augusztusában adott be pályázatot az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez „Szervezetfejlesztés Hajdúhadházán” című (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078) pályázatát a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóságának vezetője 21.799.550 Ft azaz huszonegymillió-hétszázkilencvenkilencezer-ötszázötven Forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt megvalósítási ideje: 2013.12.01.- 2014.09.31.
A projekt alapvető céljai:Az önkormányzatok feladatköre az elmúlt időszakban jelentősen átalakult. 2013. január 1-jét követően megalakultak a járási kormányhivatalok, mely jelentős változásokat eredményezett az önkormányzatok életében- befolyásolva mindennapi feladatainkat.A feladatok és hatáskörök átalakítása érintette az intézmény-fenntartási, illetve a hatósági feladat- és hatáskörünket, s munkánk fókuszába egyre inkább a településfejlesztés és üzemeltetés, valamint a vállalkozásfejlesztés és közösségfejlesztés kerül.Az átalakulás során az önkormányzati feladatok bővültek; feladataink és hatáskörünk újjászervezése nyomán fokozottan előtérbe kerül a település- menedzsment gyakorlat, illetve a munkatársak felkészítése az új feladatkörökre. A fejlesztés során a szervezeti működés megújításának részeként átvilágításra és megújításra kerülnek folyamataink.A projekt megvalósításával működési hatékonyságunk fejlesztését célozzuk, mely költségeink csökkentésével, illetve új módszerek és gyakorlatok bevezetésével valósul meg- folyamatosan szem előtt tartva ügyfeleink és a lakosság véleményét és igényeit.

A projekt nyitó sajtóközleménye letölthető innen.

2014.január 15.

Letölthető dokumentumok:

jogszabalyi_keretek
étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell kidolgozása
Szervezeti felelősségi rendszer
gazdasági tartsaság tanulmány

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás