Álláspályázat – Házi gyermekorvos munkakör betöltésére

Hajdúhadház Város Önkormányzata
pályázatot hirdet
Házi gyermekorvos
munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű megbízási jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar vármegye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 9. szám

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Hajdúhadház I. számú házi gyermekorvosi körzetében területi ellátási kötelezettséggel a jogszabályban meghatározott házi gyermekorvosi feladatok ellátása.

Díjazás: megegyezés szerint

Pályázati feltételek:

 • Egyetem – csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • érvényes orvosi nyilvántartási engedély, orvosi kamarai tagság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • házi gyermekorvosi munkakörben betöltött – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
 • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 • egészségügyi alkalmassági igazolás,
 • érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló feladóvevény másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szaniszló Tamás nyújt, a 06-30-229-4440-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton, a pályázat Hajdúhadház Város Önkormányzata részére a titkarsag@hajduhadhaz.hu email címre történő megküldésével. Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/6549/2023., valamint a munkakör megnevezését: házi gyermekorvos.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A házi gyermekorvos munkakör betöltése megbízási jogviszonyban, megbízási szerződés alapján történne. A praxisjog az önkormányzattal történő megállapodás megkötése útján ingyenesen megszerezhető.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás