Telefonkönyv

Telefonkönyv

Ahol nincs közvetlen telefonszám feltüntetve, ott a 06 (52) 583-411 központi telefonszámot kell tárcsázni és az adott melléket kérni!

Dolgozó Szervezeti egységek irodák Elérhetőség: e-mail cím:
Csáfordi Dénes polgármester 06 (52) 583 411 titkarsag@hajduhadhaz.hu
Asztalos Péter alpolgármester 06 (52) 583 411 titkarsag@hajduhadhaz.hu
Szőllős László alpolgármester 06 (52) 583 411 titkarsag@hajduhadhaz.hu
Dr. Juhász Marica jegyző 06 (52) 583 411 jegyzo@hajduhadhaz.hu
       
Polgármesteri Koordinációs Iroda
Szőke Miklós irodavezető 06 (52) 583 414 szoke.miklos@hajduhadhaz.hu
Berencsiné Veres Mónika pályázati referens 06 (52) 583 410 palyazat@hajduhadhaz.hu
Garda Szabolcs fejlesztési referens 06 (52) 583 410 garda.szabolcs@hajduhadhaz.hu
Győri Béla titkárságvezető 06 (52) 583 414 gyori.bela@hajduhadhaz.hu
       
Önkormányzati Iroda
Szaniszló Tamás aljegyző 06 (52) 583 419 aljegyzo@hajduhadhaz.hu
Ábrók Edina iktató és nyilvántartói ügyintéző 06 (52) 582 342 abrok.edina@hajduhadhaz.hu
dr. Brátán Mihály András jogi és beszerzési referens 06 (52) 583-412 drbratan.mihaly@hajduhadhaz.hu
Hadházi Mária munkaügyi ügyintéző 06 (52) 583-413 human@hajduhadhaz.hu
Juhász-Nagy Valéria titkársági ügyintéző 06 (52) 583-411 titkarsag@hajduhadhaz.hu
Kövér Ilona munkaügyi számviteli ügyintéző 06 (52) 276-199 kozfoglalkoztatas@hajduhadhaz.hu
Makrainé Kontrás Melinda testületi, bizottsági ülések jegyzőkönyvvezetése 06 (52) 384-334 kontras.melinda@hajduhadhaz.hu
Mezei Renáta titkárság, szociális asszisztens és közösségi koordinátor 06 (52) 583-411 titkarsag@hajduhadhaz.hu
Takácsné Juhász Szabina  munkaügy ügyintéző  06 (52) 384-245 hr@hajduhadhaz.hu
Tóth Zsuzsa Krisztina munkaügy ügyintéző 06 (52) 583-413 toth.zsuzsa@hajduhadhaz.hu
       
Városüzemeltetési Iroda

Suhaj Enikő irodavezető 06 (52) 583-412 uzemeltetes@hajduhadhaz.hu
Kemény Erzsébet közfoglalkoztatási koordinátor 06 (52) 583-412 kemeny.erzsebet@hajduhadhaz.hu
Lovas Viktor turisztikai referens 06 (52) 583-412 lovas.viktor@hajduhadhaz.hu
Gergely Imre mezei őrszolgálat 06 (30) 501-0264  
Kiss Gyula közterület felügyelő 06 (30) 601-4899 kozterulet@hajduhadhaz.hu
Takács Lajos mezei őrszolgálat 06 (30) 229-4446  
Tóth Tamás informatikus 06 (52) 384-002 it@hajduhadhaz.hu
Walke Károly startmunka irányító   walke.karoly@hajduhadhaz.hu
Zales Sándor közterület felügyelő 06 (30) 180-8226 kozterulet@hajduhadhaz.hu
       
Pénzügyi Iroda
Ölveti Zsolt irodavezető 06 (52) 583-178 penzugy@hajduhadhaz.hu
Juhász Erzsébet pénzügyi ügyintéző, főkönyvi könyvelés, beszámolási feladatok 06 (52) 583-180 juhasz.erzsebet@hajduhadhaz.hu
Szabó Emőke pénzügyi ügyintéző, főkönyvi könyvelés, beszámolási feladatok 06 (52) 583-180 szabo.emoke@hajduhadhaz.hu
Surányi Ferencné pénzügyi ügyintéző, főkönyvi könyvelés, beszámolási feladatok 06 (52) 583-182 suranyi.ferencne@hajduhadhaz.hu
Nagyházi Erzsébet pénzügyi ügyintéző, főkönyvi könyvelés, beszámolási feladatok 06 (52) 583-182 nagyhazi.erzsebet@hajduhadhaz.hu
Kissné Balogh Piroska pénzügyi ügyintéző, pénztáros 06 (52) 384-245 penztar@hajduhadhaz.hu
 
Hatósági Iroda
Dr. Tóth Judit irodavezető 06 (52) 279-381 toth.judit@hajduhadhaz.hu
  hatósági ügyintéző
(birtokvédelem, közösségi együttélés
szabályira vonatkozó ügyek)
06 (52) 277-512 jog@hajduhadhaz.hu
Mizsákné Dobos Magdolna hatósági ügyintéző, hagyatéki ügyek 06 (52) 277-512 mizsakne.magdolna@hajduhadhaz.hu
Nemes-Silye Ildikó hatósági ügyintéző, ipar,kereskedelem,mezőgazdasági, hagyatéki ügyek 06 (52) 277-512 silye.ildiko@hajduhadhaz.hu
Dobiné Beke Dóra Edina hatósági ügyintéző, rendszeres és kiegészítő  gyermekvédelmi támogatás, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, talált tárgyak kezelése 06 (52) 212-326 beke.dora@hajduhadhaz.hu
Sipos Katalin hatósági ügyintéző, rendszeres és kiegészítő  gyermekvédelmi támogatás, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, talált tárgyak kezelése 06 (52) 212-326 sipos.katalin@hajduhadhaz.hu
Mező-Bede Gyöngyi anyakönyvvezető, népességi ügyek 06 (52) 583-415 anyakonyv@hajduhadhaz.hu
Biró-Balogh Anikó mb. főépítész 06 (52) 583 418 biro.balogh.aniko@hajduhadhaz.hu
Pató Miklósné hatósági ügyintéző, köztemetés, Lakhatási támogatás, fiatalok lakáshoz jutása, kistermelővé válás. 06 (52) 212-327 pato.miklosne@hajduhadhaz.hu
Uzsoki Lászlóné hatósági ügyintéző, rendkívüli települési támogatások 06 (52) 212-328 uzsoki.laszlone@hajduhadhaz.hu
Lakatos Istvánné hatósági ügyintéző, rendkívüli települési támogatások 06 (52) 212-327 lakatos.istvanne@hajduhadhaz.h
Elek Istvánné adóügyi ügyintéző (magánszemélyek kommunális adója, építményadó, könyvelés) 06 (52) 583-051 varga.monika@hajduhadhaz.hu
Nagy Balázs adóügyi ügyintéző (iparűzési adó, talajterhelési díj, adók módjára behajtandó követelések) 06 (52) 583-051 nagy.balazs@hajduhadhaz.hu
Nagy Lászlóné adóügyi ügyintéző (iparűzési adó, építményadó, magánszemélyek kommunális adója) 06 (52) 583-051 nagy.laszlone@hajduhadhaz.hu
Kiss Beáta adóügyi ügyintéző 06 (52) 583-051 kiss.beata@hajduhadhaz.hu
       
Kommunikációs Iroda
Csáfordiné Fekete Edit irodavezető 06 (52) 583 414 fekete.edit@hajduhadhaz.hu
Vajda Gábor online kommunikációs referens 06 (52) 583 414 vajda.gabor@hajduhadhaz.hu

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás