TOP-3.1.1-15-HB1-2016-0008 azonosítószámú projekt zárása

A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében Hajdúhadház Város Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 143 millió Ft A projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-HB1-2016-0008 A projekt megvalósításának kezdete: 2017.06.01. A projekt megvalósításának befejezése: 2019.04.30.

Hajdúhadház Város Önkormányzata a TOP-3.1.1-15-HB1-2016-0008 azonosító pályázat keretein belül a következő tevékenységeket valósítottuk meg:

A projekt során a településen 0,725 km új kerékpárút szakasz létesült és 0,955 km szakasz újult meg a beruházás végére. A beavatkozás tervezése és megvalósítása során úgy járunk el, hogy a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi közlekedő számára biztosítottak legyenek. A gyengébb közlekedők védelme érdekében a gyalogos, kerékpáros és a közösségi közlekedési módok biztonságos közlekedési feltételeinek a fejlesztését és kialakítását is figyelembe vettük a tervezés során. A beruházás hozzájárul a közlekedésbiztonság javításához, a tervezés során az önkormányzat a közlekedésbiztonsági szempontokat kiemelten figyelemmel kísérte és a továbbiakban is figyelembe veszi a megvalósítás szakaszában is. A projekt tervezése során és a megvalósítás szakaszában az önkormányzat törekedett arra, hogy a környezetet indokolatlanul, a szükséges mértéken felül ne károsítsa. A beruházás nem pontszerűen, hanem Hajdúhadház Város integrált településfejlesztési stratégiájában foglaltak szerint, a korábbi kerékpárutak felújításaként és kiegészítéseként, azokhoz szorosan kapcsolódva valósult meg. A beruházás konkrét intézkedéseket valósult meg a legsebezhetőbb közlekedők, a gyalogosok, kerékpárosok, a gyermekek, idősek, és fogyatékkal élők közlekedésbiztonságának javítása érdekében. 

A projekt elősegíti Hajdúhadház kül- és belterületén a kerékpár hálózat továbbfejlesztését, új szakaszok építésével és a meglévő szakaszok felújításával.  A projekt hozzájárul a környezeti, a gazdasági és a társadalmi fenntarthatósághoz, hiszen a környezetkímélő közlekedést segíti elő, gazdaságilag fenntartható és társadalmi szempontból rendkívül fontos, mivel az itt élők mindennapi biztonságos közlekedését támogatja. Hajdúhadház déli részén a 4. sz. főút leágazásától külterületi kerékpárút vezet be a településre, mely a közigazgatási határon belül önálló kerékpárútként, illetve egyesített gyalog- és kerékpárútként halad északi irányba a Béke útjával párhuzamos vonalvezetéssel a Mester utca kereszteződéséig. Szintén kerékpárút található a település északi részén a Dr. Földi János és az Alkotmány utca vonalában, mely Téglás településsel biztosít közvetlen kerékpáros összeköttetést.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás