Képviselő testület munkaterve 2016

K i v o n a t  Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

 

224/2015.(XII.17.)HÖ sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 2016. évi munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint.

Határidő: folyamatos
Felelős:    Csáfordi Dénes polgármester

 

A kivonat hiteléül:
224/2015.(XII.17.)HÖ sz. határozat melléklete

Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

 1. évi munkaterve

Január

 1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
 2. 2016. évi költségvetés előkészítése
 3. Létszám megállapítása 2016. évi költségvetéshez
 4. Városi rendezvénynaptár összeállítása
 5. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2016. évi bérleti díj megállapítása
 6. Közterület használati díjak, piaci helypénz díjmegállapítása
 7. Beszámoló 2015. évi települési támogatás, fiatalok lakáshoz jutásának támogatás kistermelővé válás támogatás bevezetésének tapasztalatairól
 8. Szociális földprogram SZMSZ-ének módosítása
 9. Kézbesítési megállapodás felülvizsgálata
 10. Helyi adó ellenőrzési terv
 11. Közművelődési beszámoló

Február

 1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

2.Adósságot keletkeztető ügyletekről szóló határozat elfogadása

3.Önkormányzat 2016. évi költségvetése

4.Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

5.Településrendezési tervmódosítás – végső szakmai véleményezési dokumentáció jóváhagyása

 1. Polgármester 2016. évre vonatkozó szabadság ütemezésének jóváhagyása
 2. 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
 3. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata
 4. Az óvodák 2016. évi nyári zárva tartása és ügyeleti rendje
 5. Civil szervek működésének 2015. évi elszámolása

Március

 1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
 2. Település rendezési tervmódosítás – Záradékolt tervdokumentáció jóváhagyása
 3. Hajdúhadházi Város Önkormányzat jegyzőjének beszámolója a Hivatal 2015. évi tevékenységéről
 4. Hajdúhadházi Rendőrkapitányság tájékoztatója a 2015. évben végzett munkáról, a közrend közbiztonság helyzetéről
 5. Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület tájékoztatója a 2015. évben végzett munkáról
 6. Munkanélküliség alakulása Hajdúhadházon 2015. évben
 7. Közművelődési beszámoló
 8. Civil szervek 2016 évi támogatása
 9. A 2015/2016. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

Április

 1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
 2. Beszámoló Hajdúhadház Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadási rendelet megtárgyalása
 3. Beszámoló a folyamatban lévő közmunka programok alakulásáról
 4. 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés megtárgyalása
 5. Vagyongazdálkodási terv és vagyonrendelet felülvizsgálata

Május

 1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

2.Hajdúhadház Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása

 1. Hajdúhadház Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
 2. Üdülő szabályzat 2016.
 3. A maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezése az önkormányzat fenntartásában működő óvodákban
 4. A 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
 5. Hajdúvitéz Kft 2015. évi beszámolója
 6. Hajdúvitéz Kft 2016. évi üzleti terve
 7. Beszámoló Hajdúhadház Város Önkormányzat 2015. évi adóbevételeiről, adó hátralékairól
 8. Beszámoló óvodai beiratkozásról

Szeptember

 1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
 2. Hajdúhadház Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
 3. Beszámoló a folyamatban lévő közmunka programok alakulásáról

Október

 1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
 2. Önkormányzati és intézményi gazdálkodási beszámoló

November

 1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
 2. 2017. évi belső ellenőrzési terv
 3. Iskolai körzethatárok véleményezése

December

 1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
 2. Gazdálkodás átmeneti szabályainak elfogadása
 3. Hajdúhadház Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
 1. évi közmeghallgatás időpontja:

Ünnepi testületi ülés: 2016. december 12.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás