Szeretettel várunk mindenkit az ünnepi megnyitóra!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Emlékezzünk együtt a trianoni tragédiára.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Várunk mindenkit!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Emlékezzünk együtt!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Értesítés éleslövészetről

A Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a Hajdúhadház helyőrségi lőtéren 2023. június 01-én, június 07-08-án, június 12-én, június 19-20-án és június 27-28-29-én 08:00-22:00 között éleslövészet végrehajtására kerül sor.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében, a fenti időpontban a lőtér területén (08/1, 08/2, 0111, 0112, 0113 hrsz.) és környékén ne tartózkodjanak magánszemélyek és haszonállatok.
A terület riasztórendszerének biztonságos  működése érdekében az elektromos hálózatot feszültség alá helyezik.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

É. KISS SÁNDOR ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

É. Kiss Sándor családja a 2023/24-as tanévre is pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíjra olyan szerény körülmények közt élő hajdúhadházi tanulók számára, akik az előző tanévben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

Az ösztöndíjat tanévenként két diák nyerheti el: 
– egy 7-8. osztályt befejező általános iskolai tanuló
– egy középiskolai tanuló

Az ösztöndíjat évente lehet megpályázni, és egy tanévre nyerhető el.

Az ösztöndíj teljes összege 100 000 – 100 000 Ft, amelyet az ösztöndíjat elnyert tanulók a tanév tíz hónapja során havi 10 000 forintos átutalás formájában kapnak meg.

A pályázathoz mellékelni kell a bizonyítvány, és az iskolán kívüli eredmények (tanulmányi verseny, művészet, sport, közösségi munka…) másolatát, és az osztályfőnök ajánlását.

A pályázatokat elbíráló bizottság elnöke É. Kiss Piroska.

A pályázatokat minden tanév évzárójáig kell benyújtani az érintett iskolák igazgatóságának. A bizottság a következő tanév tanévnyitójáig meghozza döntését, amelyet az évnyitó ünnepélyen hoz nyilvánosságra az iskola igazgatója.

É. Kiss Sándor tehetségén és szorgalmán kívül annak köszönheti tudós tanárrá válását, hogy olyan kiváló iskolákban tanulhatott, amelyek lehetővé tették az egyszerű, szegény családok kiváló gyermekeinek továbbtanulását. É. Kiss Sándor maga is szívügyének tekintette a tehetséges fiatalok tanulását, boldogulását. Ezzel az ösztöndíjjal szeretné a család méltóképp életben tartani É. Kiss Sándor szellemét.

É. Kiss Sándorné
É. Kiss Katalin
É. Kiss Piroska

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 23-án (kedden) du. 15 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Hajdúhadház Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítása kapcsán a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos tájékoztatás, vélemények elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményező: Város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 25-én (csütörtökön) de. 8 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére
tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Kegyes Attila hatósági ügyintéző
Véleményező:

2./ Hajdúhadházi Bölcsőde intézményvezetői pályázat elbírálása és az intézményvezető megbízása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Ifjúsági, sport- és civil kapcsolatok tanácsnoka

3./ 2/2022. (II.10.) 2022. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt gazdasági és pénzügyi irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

4./ 2022. évi zárszámadás megtárgyalása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt gazdasági és pénzügyi irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

5./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt gazdasági és pénzügyi irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

6./ Hajdúhadház Város településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményező: Város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

7./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.14.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Ügyrendi, Etikai Bizottság

8./ 1/2023. (II.09.) 2023. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt gazdasági és pénzügyi irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

9./ 2022. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt gazdasági és pénzügyi irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

10./ Beszámoló Hajdúhadház Város Önkormányzata 2022. évi adóbevételeiről, adó hátralékairól
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

11./ Hajdúkerületi és Bihari Vízi-közmű Szolgáltató Zrt. 2022-es üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

12./ A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolója a 2022. évi működésről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

13./ A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi szakmai beszámolója
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

14./ A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2022. évi beszámolója, 2023. évi üzleti terve
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

15./ 2023. évi városi rendezvényterv módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

16./ A fogorvosok által fizetendő rezsiköltségtérítés összegének megállapítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

17./ A Hajdúhadházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges döntések
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

18./ Hadházi Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022 évi beszámoló
Előadó: Farkas Zsolt felügyelő bizottság elnöke, dr. Kiss- Kazsuk Katalin jegyző
Véleményező: HADÉP Kft. Felügyelő Bizottsága

19./ Hajdúvitéz Nonprofit Kft 2022. évi beszámolója
Előadó: Fórián Albert felügyelő bizottság elnök, dr. Kiss- Kazsuk Katalin jegyző
Véleményező: Hajdúvitéz Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága

20./ Beszámoló a 2023/2024. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozásról
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző, Kegyes Attila hatósági ügyintéző
Véleményező: Ifjúsági, sport- és civil kapcsolatok tanácsnoka

21./ A maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezése a Hajdúhadházi Városi Óvodában
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző, Kegyes Attila hatósági ügyintéző
Véleményező: Ifjúsági, sport- és civil kapcsolatok tanácsnoka

22./ A 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző, Kegyes Attila hatósági ügyintéző
Véleményező: Ifjúsági, sport- és civil kapcsolatok tanácsnoka

23./ Hajdúhadház város Silye Gábor utca – 11908 hrsz-ú közlekedési terület – meglévő belterületi határ – tervezett belterületi határ – 4. sz. elsőrendű főút – 0173/25 hrsz-ú közlekedési terület – 11908/28 hrsz-ú közlekedési terület – Bercsényi utca által határolt területet érintő módosítása kapcsán a telepítési tanulmányterv elfogadása és a településrendezési- és tervezési szerződés megkötése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményező: Város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

24./ Hajdúhadház Város Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításának elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményező: Város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

25./ Közművelődési költségvetési szerv alapítás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Ügyrendi, Etikai Bizottság

26./ Az Országgyűlés 5/2023. (III. 31.) OGY határozatához történő csatlakozás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező: Ügyrendi, Etikai Bizottság

27./ Átfogó értékelés Hajdúhadház Város Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Szociális és Családvédelmi Bizottság

28./ Vagyongazdálkodási közép-és hosszútávú terv felülvizsgálata, vagyonkimutatás elkészítése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt gazdasági és pénzügyi irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

29./ A Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás megszüntetése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt gazdasági és pénzügyi irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

CSALÁDI NAP

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Életvezetés, jövőtervezés, aktív állampolgári részvétel

A Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata szervezésében „A hajdú hagyományok nyomában” című projekt keretében, Európai Uniós forrásnak köszönhetően díjmentes előadás tekinthető meg Hajdúhadházon, 2023. május 19-én 9:00 órakkor a Berettyóújfalui SZC Szilágyi Dániel Szakképző Iskolában (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6.)

Témája az életvezetés, jövőtervezés, aktív állampolgári részvétel, képesség-, és készségfejlesztésre irányuló ismeretterjesztő, szemléletformáló interaktív előadás.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!