Felvétel – Levelező tagozatra

bszc

Kategória: Ajánló, Hírek | Szóljon hozzá most!

Meghívó – Rendkívüli Képviselő-testületi ülésre

hadhaz cimer3-2Csáfordi Dénes polgármester tisztelettel meghívja a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2016. augusztus 11-én (csütörtökön) de. 08 órakor a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére.

Bővebben

Kategória: Ajánló, Hírek, Meghívók (testületi) | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ

1248_166_Varoshaza2Csáfordi Dénes polgármester tisztelettel meghívja, Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2016. augusztus 11-én (csütörtök) de. 08 órakor a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére.

 

 

 

Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Fiatalok Vállalkozóvá Válásának Támogatása GINOP 5.2.2

fivoszA program célja:

  • Új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező fiatalok felkészítése saját vállalkozás indítására.

 

 

Bővebben

Kategória: Ajánló, Hírek, Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Népszavazási tájékoztató

Hajdúhadház Város Önkormányzat jegyzője, mint
Hajdúhadház Város Helyi Választási Irodájának Vezetőjétől
(4242 Hajdúhadház  Bocskai tér 1 telefonszám: 52-583-411 fax: 52-384-295 email cím: jegyzo@hajduhadhaz.hu)

Tisztelt Választópolgárok,
Kedves Hajdúhadházi Lakosok! 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75 §-ában és az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 9/2010 (VI. 28) IM rendelet 10 § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Köztársasági Elnök 233/2016 (VII.5) KE határozatával döntött a népszavazás időpontjának kitűzéséről, 2016. október hónap 2. napjára (vasárnap) a következő kérdésben:

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A SZAVAZÁS NAPJA: 2016. OKTÓBER 2.

A hajdúhadházi Helyi Választási Iroda vezetője: dr. Kiss Katalin, helyettese: Szaniszló Tamás, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1 tel: (52) 583-411, fax: (52) 52-384-295, e-mail cím: jegyzo@hajduhadhaz.hu

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak.

A névjegyzék 2016. szeptember 30. napjáig tekinthető meg a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal anyakönyvi irodájában (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám, 16 iroda, ügyintéző: Hegedűs Éva anyakönyvvezető).

Névjegyzékből történő kihagyás, névjegyzékbe történő felvétel miatt 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani, a Választási Iroda vezetőjéhez.

A névjegyzék másolatát az érintett szervezet igénylése alapján, a jogosult részére díjfizetés igazolása ellenében 2016. augusztus 13-tól adhatja át a Nemzeti Választási Iroda.

Hajdúhadházon 9 szavazókör került kialakításra. Azon választópolgárok, akiknek lakcíme csak Hajdúhadház település megnevezését tartalmazza, illetőleg akik átjelentkezéssel szavaznak településünkön, választójogukat a hajdúhadházi 007 szavazókörben gyakorolhatják (4242 Hajdúhadház, Művelődési Ház, Bocskai tér 3.)

Szavazni csak személyesen, a személyazonosság igazolását követően, a választópolgárok lakóhelyén vagy átjelentkezéssel lakóhelytől távol, a kijelölt szavazókörben, illetőleg külföldön Magyarország kijelölt külképviseletein is lehet.

Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékében szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a népszavazás napján, Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerint szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző második napon 16.00 óráig kell megérkezni a helyi választási irodához. Ezzel a lehetősséggel az a választópolgár is élhet, aki a választás napján fekvőbeteg intézetben (kórház) vagy büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodik.

A külképviseleti névjegyzékben való felvétel úgy kérhető, hogy a levél, illetve kérelem legkésőbb a szavazást megelőző 8. napon 16.00 óráig megérkezzen az illetékeshez.

A szavazás 2016. október 2-án 6.00 órától 19 óráig tart.

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező  választópolgár – amennyiben kérelme alapján szerepel a névjegyzékben- levélben szavazhat.

Mozgásában akadályozott választópolgár a szavazást megelőzően a Helyi Választási Irodához, a szavazás napján 15.00 óráig a lakcíme szerint illetékes szavazókörhöz juttathatja el kérelmét, írásban mozgóurna kiszállítására.

A választási bizottságokba (helyi, szavazatszámláló) delegáltak bejelentése 2016. szeptember 16-án 16.00 óráig történhet (Helyi Választási Iroda 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám írásban)

Hajdúhadház Hajdú-Bihar megye 03. számú országgyűlési egyéni választókerületéhez tartozik. Hajdú-Bihar 03. OEVK a választókerület székhelye: Debrecen.

A székhelytelepülésen Országos Egyéni Választókerületi Választási Iroda (OEVI) működik.

A Hajdú-Bihar Megyei 3. számú OEVI vezetője: Dr. Szekeres Antal jegyző,
OEVI helyettes vezetője Dr. Németh Ilona szervezési osztályvezetője.

Telefon: (52) 511-450, fax: (52) 511-439, e-mail: szervezes@ph.debrecen.hu 

Hajdúhadház, 2016. július 18.  

Kiss Katalin
Helyi Választási Irodavezetője

 

Kategória: Népszavazás 2016 | Szóljon hozzá most!

Egyenlő Bánásmód Hatóság járási ügyfélfogadása

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2016. július 28-án 8.00 és 12.00 között Hajdúhadházon a Család- és Gyermekjóléti Központban a 4242 Hajdúhadház Béke u. 54/B. alatt járási ügyfélfogadást tartanak.

 

Kategória: Ajánló, Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Meghívó – Rendkívüli Képviselő-testületi ülésre

hadhaz cimer3-2Csáfordi Dénes polgármester tisztelettel meghívja a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2016. július 14-én (csütörtökön) de. 08 órakor a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére.

Bővebben

Kategória: Ajánló, Hírek, Közérdekű, Meghívók (testületi) | Szóljon hozzá most!

Szűrőnap

plakát_egészségügyi szűrőnap

Kategória: Közérdekű, Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztató egészségügyi szűrőnapról

szuroA MediCure Diagnosztikai Központ – mint a „Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010-2020” rendezvénysorozat egyik főtámogatója, és ezen belül a „Magyarország Átfogó Gerincvédelmi Programjának” megbízott koordinátora – átfogó egészségügyi állapotfelmérést szervez Hajdúhadházon. A program alapvető része az a szűrőkamion, ami immár hetedik éve járja az országot, és 35 vizsgálati eredmény alapján – térítésmentesen – egy teljeskörű egészségügyi állapotfelmérést nyújt a résztvevők számára. A vizsgálat 30 perc alatt lezajlik, és olyan rizikókra, veszélyt jelentő állapotokra hívja fel a figyelmet, amelyek további kezelést, kivizsgálást igényelnek.

 

Az eredmények elemzése alapján a MediCure munkatársai személyre szabott életmód-tanácsadást nyújtanak, amivel segítenek a szűrőkamionon feltárt egészségügyi problémák kezelésében.

A szűrőnap időpontja: 2016. július 17.

Helyszíne: Hajdúhadház, Vásártér.

Jelentkezni a Polgármesteri Hivatal titkárságán vagy a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központban /Hajdúhadház, Kossuth u. 11./ lehet.

 

Hajdúhadház Város Önkormányzata

Kategória: Ajánló, Hírek, Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Szociális Agrárgazdálkodási-Szociális Földprogram 2015 záróbeszámoló

Beszámoló:

„Hajdúhadház Város  Önkormányzata 2015-ben is meghirdette a helyi szociális földprogramját. A felhívásra 345 kérelem érkezett, melyből 229 család esetében került megállapításra a helyi rendeletben rögzített feltételeknek való megfelelés. Az  önkormányzata közülük 30 családot választott ki, akiket  az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal  által meghirdetett nyílt pályázat:

Szociális Agrárgazdálkodási-Szociális Földprogram 2015

SZOC-AP-15

megnevezésű pályázati forrásból finanszíroztak, továbbá az önkormányzat saját költségvetési forrást különített el arra, hogy a maximálisan pályázható létszámon felüli kérelmezőknek önerőből juttasson mezőgazdasági javakat a háztáji gazdálkodás elősegítése céljából. Elsődleges cél volt a szociálisan hátrányos helyzetű inaktív, fiatal nagycsaládos, gyermekvédelmi kedvezménnyel, foglalkoztatást helyettesítő támogatással rendelkező, vagy tartósan alacsony jövedelmű emberek munkavégzésre nevelése, gazdasági aktivizálása. A szociális földprogramban az a személy vehetett részt, akinek legalább egy éve bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye van Hajdúhadházon, állattartásra és konyhakerti növénytermesztésre alkalmas feltételekkel és udvarral rendelkezik, valamint rendszeres szociális segélyben, vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, illetve olyan megváltozott munkaképességű, akinek egészségügyi állapota a programban való részvételét lehetővé teszi vagy azon nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

A programban résztvevők bevonása, tájékoztatása a Hajdúhadházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésével történt. Benyújtásra és elbírálásra kerültek a kérelmek, majd megkötésre kerültek az Együttműködési megállapodások. 2015. októberében 2*5 órás mezőgazdasági ismeretek tájékoztató előadáson vettek részt a célcsoporttagok, ahol  növénytermesztési alapismereteket sajátíthattak el. Október végéig megtörtént az ingatlan rendezése, a talaj-előkészítés, majd a kert téliesítésére, az őszi talajmunkák elvégzése a folyamatsegítő mentor irányításával.

  1. februárban 2*5 órás mezőgazdasági ismeretek tájékoztató előadás került megtartásra az állattartási modulon belül. A tanultak alapján baromfi tartására szolgáló ólak kialakítása történt.

2016 tavaszán elvégezték a talajelőkészítést, majd a hagyma-borsó vetését, áprilisban történt a burgonya ültetése, júniusban a paprika, paradicsom palánta kiültetése, illetve a már betakarított termések tárolása, feldolgozása. Májusban a rászoruló családok 25-25 db előnevelt csirkét és hozzá nevelő tápot kaptak.

A projekt megvalósítására Hajdúhadház Város Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a Hajdúhadházi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, mely a program sikeres lebonyolításához nyújtott közreműködésről, folyamatos tapasztalatcseréről szól. A Nemzetiségi Önkormányzat hatékonyan működött közre a rászorulók tájékoztatásában, a kérelmezők kiválasztásában, a feltételeknek való megfelelés ellenőrzésében, majd a későbbi helyszíni szemléket is támogatták. A termények, állatok kiosztásánál szintén segítséget nyújtottak. A kötelező oktatások lebonyolításához agrármérnök szakember került bevonásra, aki a projekt végrehajtása során szakértelmével, tanácsaival folyamatosan segítette a bevont családokat, illetve a termények további hasznosításához, eltartásához is ötleteket adott.

Fentiek eredményeképpen az elvetett magokból, elültetett palántákból megtermett növények kiszolgálják a családok friss zöldség igényét, illetve tartósítással hosszabb távon is gondoskodnak a családtagok ellátásáról. A programban résztvevő több családnál a programban kapott növényeken kívül saját erejükből továbbiakat is ültettek, valamint a program lezárultával önállóan is folytatják a háztáji gazdálkodást, ezáltal követendő példát mutatnak a környezetükben élőknek is.

Összességében a mezőgazdasági termelésre alkalmas környezetben élő, mezőgazdasági termelésre és állattartásra alkalmas feltételekkel elégséges mértékben rendelkező és azt hatékonyan kihasználni tudó, szociálisan hátrányos helyzetű emberek/családok megélhetési esélyei, életminősége javult, önálló egzisztencia teremtési esélyei növekedtek, hosszabb távú céljuk – hogy bekapcsolódhassanak a helyi piacra történő termelésbe, kistermelővé válva áruikkal megjelenhessenek a helyi önkormányzati boltban is- realizálódni látszik.”

Kategória: Hírek, Közérdekű | Szóljon hozzá most!