Meghívó

56_web-masolata

Kategória: Ajánló, Hírek, Kultúra | Szóljon hozzá most!

Bursa Hungarica pályázat

Hajdúhadház Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára

– a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan („A” típusú pályázati kiírás), illetve
–  felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázati kiírás)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat célja- az esélyteremtés érdekében- a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2016. november 8.

A pályázati kiírásról és a csatolandó mellékletek listájáról bővebben a Dokumentumok/Pályázatok menüpont alatt, illetve Hajdúhadház Város Önkormányzata hirdetőtábláján tájékozódhatnak.

A pályázati kiírás letölthető INNEN.

Kategória: Hírek, Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Kötelező lesz a permetezők ellenőrzése

A gazdáknak december közepéig meg kell rendelniük a felülvizsgálatot, különben bírságot kaphatnak

Felülvizsgálják a több mint hároméves permetezőgépek műszaki állapotát. Az országban hamarosan huszonnégy mobil alállomás működik majd, és akár a gazda telephelyén is elvégezhetik a vizsgálatot. A gazdáknak december 14-ig meg kell rendelniük az ellenőrzést.

permetezoellenörzesA kontrolláló rendszer egyik nagy előnye a mobilitás (Fotó: Hegedüs Róbert)
Egyre jobban felértékelődik az egészséges élelmiszer, amelynek az alapja a növény és a talaj megfelelő kezelése. Tarcali Gábor, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara (MNMNK) elnöke elmondta: a növényvédő szereket egyenletesen kell kiszórni, különben élelmiszer-biztonsági problémák adódhatnak. Uniós előírás és FVM-rendelet szerint december 14-ig kötelező felülvizsgálni a háromévesnél régebbi permetezőgépek műszaki állapotát. Az MNMNK elnöke hangsúlyozta: a kamara költségvetési forrás nélkül, saját erőből, illetve egyetemek, szakmai szervezetek segítségével kétszáznegyvenmillió forintból kiépítette az ehhez szükséges országos rendszert.

A kamara tulajdonában lévő MANOK-Növényorvos Kft. működteti most a Növényvédő Gép Ellenőrző Állomást (NGEA). Az MNMNK NGEA az országot huszonnégy alállomással fedi le, ebből tizenegy már működik – közölte a MANOK ügyvezetője, Bakonyi István. A rendszer előnye a mobilitás, az MNMNK NGEA szakemberei a gazda saját településén, telephelyén is el tudják végezni az ellenőrzést. A vizsgálatra az ngea.hu oldalon keresztül lehet bejelentkezni egy online megrendelőlap kitöltésével, így a gép adatai bekerülnek egy központi nyilvántartásba.

Eddig ezerkilencszáz gazdálkodó jelentkezett a felülvizsgálatra, háromszázötven gépet ellenőriztek, tíz százalékuk nem felelt meg.Az egyik fő ok, hogy a fúvókák állapota rossz. Az MNMNK NGEA igazgatója, ifjabb Bakonyi István jelezte: egy alállomás három év alatt ezerötszáz gépet ellenőrizhet. A vizsgálat díja a növényvédő gép méretétől függ, negyvenezer forintra tehető, de ez megtérül, egy jól működő gép révén nincs élelmiszerbiztonsági vagy környezetvédelmi probléma.

Az a gazda, aki december 14-ig leadja a megrendelést, használhatja a gépét az ellenőrzésig, hiszen önhibáján kívül nem történt meg a mérés. Azok, akik ezt nem teszik meg, növényvédelmi bírságra számíthatnak, sőt a területalapú támogatás egy részét is elveszítik.

forrás: Magyarhirlap
http://magyarhirlap.hu/cikk/68521/Kotelezo_lesz_a_permetezok_ellenorzese

Kategória: Ajánló, Közérdekű | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ – ünnepi ülésre

Csáfordi Dénes polgármester tisztelettel meghívja Önt Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2016. október 14-én (pénteken) de. 8.30 órakor a Városháza dísztermében tartandó ünnepi ülésére

Napirendi pontok:
1.) Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

2.) Beszámoló a rendészeti csoport működéséről
Előadó: Kiss Sándor Mátyás ÜEKNB. elnöke Szaniszló Tamás aljegyző

3.) Hajdúhadház víziközmű rendszer 2017-2031. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv
jóváhagyása
Előadó: Fórián Albert PB elnöke, Schrepler Lóránt műszaki referens

4.) Óvodai munkatervek 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan
a.) Aranykapu Óvoda
b.) Három Szirom Óvoda
c.) Szivárvány Óvoda
Előadó: Vargáné Sőrés Ilona OMISB. elnöke, dr. Tóth Judit jogi referens

5.) Beszámoló óvodák 2015/2016. nevelési évben végzett szakmai tevékenységéről
a.) Aranykapu Óvoda
b.) Három Szirom Óvoda
c.) Szivárvány Óvoda
Előadó: Vargáné Sőrés Ilona OMISB. elnöke, dr. Tóth Judit jogi referens

6.) Szivárvány Óvoda továbbképzési programjának jóváhagyása
Előadó: Vargáné Sőrés Ilona OMISB. elnöke, dr. Tóth Judit jogi referens

7.) Hajdúhadházi Bölcsőde Szakmai programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Vargáné Sőrés Ilona OMISB. elnöke, dr. Tóth Judit jogi referens

8.) Megemlékezés az Álmosdi csatáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

Hajdúhadház, 2016. október 10.

Tisztelettel
Csáfordi Dénes
polgármester

Kategória: Ajánló, Hírek, Közérdekű, Meghívók (testületi) | Szóljon hozzá most!

Népszavazás 2016 jegyzőkönyvei

001. szk. jegyzőkönyv
002. szk. jegyzőkönyv
003. szk. jegyzőkönyv
004. szk. jegyzőkönyv
005. szk. jegyzőkönyv
006. szk. jegyzőkönyv
007. szk. jegyzőkönyv
008. szk. jegyzőkönyv
009. szk. jegyzőkönyv

Kategória: Hírek, Közérdekű, Népszavazás 2016 | Szóljon hozzá most!

EBZÁRLAT és LEGELTETÉSI TILALOM

HAJDÚ”‘BIHAR  MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Hajdúnánási Járási Hivatal

A veszettség elleni védekezés részletes  szabályairól  szóló 164/2008.(Xll.20.) FVM rendelet 8.§ (5) bekezdés alapján az érintett település külterületén a rókák vakcinázása miatt

EBZÁRLATOT és LEGELTETÉSI TILALMAT

rendelek el, amelynek időtartama 2016. október 1-től, október 21-ig tart. Az Önkormányzatoknak az Állategészségügyi Törvény 42.§ (2) bekezdés b_ pontja alapján ezen időszak alatt gondoskodni kell a kóbor ebek befogásáról.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Igazgatójához címzett (4030. Debrecen, Diószegi út 30.), de hivatalomhoz 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetéke 5000 Ft (azaz ötezer forint), amelyet a fellebbezés eredeti példányán lehet illetékbélyeggel kiegyenlíteni.

Határozatom a fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtandó, nem bír halasztó hatállyal.

I N D O K L Á S

Így kellett határoznom, mivel a hivatkozott rendelet 8. § (5.) bekezdése előírja, hogy a vakcinázás kezdetétől számított 21 napig az érintett területeken ebzárlatot és legeltetési tilalmat kell elrendelni az illetékes járási főállatorvosnak.

A határozat azonnali végrehajtását a KET 127.§ (1) bekezdés b. pontja alapján rendeltem el. A fellebbezési lehetőséget a KET 98.§ (1) és a 99. § (1) bekezdése szerint biztosítottam.

A feltüntetett illeték mértéket a többször módosított 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdése alapján állapítottam meg.

Hajdúnánás, 2016. szeptember 29.

 

Dr. Orosz Erika járási hivatalvezető nevében
és megbízásából eljárva

Kategória: Hírek, Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak oktatása

Hajdúhadház Város Önkormányzat jegyzője, mint
Hajdúhadház Város Helyi Választási Irodájának Vezetőjétől
(4242 Hajdúhadház  Bocskai tér 1 telefonszám: 52-583-411 fax: 52-384-295 email cím: jegyzo@hajduhadhaz.hu)

Tárgy: Szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak oktatása

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Jelen levelemben tájékoztatom, hogy  Ön megbízás vagy választás útján a 2016. október 2-án tartandó népszavazás során szavazatszámláló bizottsági tagként/póttagként történő közreműködik.

Kérem, hogy 2016. szeptember 26. napján (hétfőn) 17.00 órakor Hajdúhadház Közösségi Épületében (4242 Hajdúhadház, Vásártér utca 22-24) személyesen megjelenni szíveskedjen.

  1. szeptember hónap 26. napján 17 órától kerül sor az esküvételre, valamint a szavazatszámláló bizottság tagjainak oktatására.

Köztársasági Elnök 233/2016 (VII.5) KE határozatával döntött a népszavazás időpontjának kitűzéséről, a következő kérdésben: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” 

A SZAVAZÁS NAPJA: 2016. OKTÓBER 2.

Ezúton tájékoztatom, hogy a pártok által megbízott tagok (delegáltak) eskütétel hiányában nem vehetnek részt a szavazatszámláló bizottság munkájában.

A szavazatszámláló bizottság azon tagjai, póttagjai, akiket a Képviselő-testület 2016. évben bízott meg a tagsággal, eskütétel hiányában nem vehetnek részt a szavazatszámláló bizottság munkájában.

Esetleges távolmaradást kérem, 2016. szeptember 23-án 11 óráig jelezze az 52-583- 411 telefonszámon.

A téma kiemelt jelentőségére tekintettel feltétlenül számítok személyes részvételére!

Hajdúhadház, 2016. szeptember 19.

Tisztelettel:
Dr. Kiss Katalin
Helyi Választási Iroda vezetője

Kategória: Hírek, Közérdekű, Népszavazás 2016 | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ

1248_166_Varoshaza2Csáfordi Dénes polgármester tisztelettel meghívja, Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2016. szeptember 20-án (kedd) de. 08 órakor a Városháza dísztermében tartandó – rendkívüli – ülésére.

 

 

 

Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás – TIGÁZ

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az FGSZ Földgázszállító Zrt. karbantartási munkálatai miatt 2016. szeptember 22-én 07.00 órától 21:00 óráig 

Bocskaikert, Hajdúhadház, Téglás, Bököny, Geszteréd, Érpatak, Újfehértó településeken a GÁZSZOLGÁLTATÁS SZÜNETEL!

Kérjük ügyfeleinket, hogy a gázszünet ideje alatt a gázfőcsapokat tartsák ZÁRT állapotban.

A gázszünettel kapcsolatosan további felvilágosítást kaphatnak az éjjel-nappal hívható 06 (80) 300- 300 telefonszámon.

A gázszolgáltatás kimaradásáért ügyfeleink szíves megértését   kérjük!

Kategória: Hírek, Közérdekű | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ

1248_166_Varoshaza2Csáfordi Dénes polgármester tisztelettel meghívja, Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2016. szeptember 8-án (csütörtök) de. 08 órakor a Városháza dísztermében tartandó ülésére.

 

 

 

Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!