Értesítés ismételt szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Hajdúhadház Város közigazgatási belterületén ismételten szúnyoggyérítést végez a Variatum Kft. (Varga Dávid Lajos – eü. gázmester) az önkormányzat felkérése alapján!

Szúnyoggyérítés időpontja: 2020. 08. 03. 20:30-tól

Pótnapok: 2020. 08. 04-05. 20:30-tól Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pályázat szociálpolitikai ügyintéző álláshely betöltésére

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal                      

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal

szociálpoltikai ügyintéző

munkakör betöltésére. Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Amit a kötőhártya-gyulladásról tudni kell

Mikor gondoljon kötőhártya-gyulladásra gyermekénél?

A kötőhártya vékony átlátszó hártya, mely biztosítja a szem mozgását és védi a szemgolyót a külső behatásoktól. A kötőhártya-gyulladás (conjunctivitis) gyakran gyógyszeres kezelés nélkül is gyógyuló, gyakori betegség, de a megfelelő kezelés lerövidíti a betegség időtartamát, csökkenti a szövődményeket.
Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 30-án (csütörtökön) de. 8.00 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére
tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

Napirendi pontok:

Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Napégésről általában

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó

 

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 16-án (csütörtökön) de. 8,00 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére
tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

Napirendi pontok:

Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pályázat adóügyi ügyintéző álláshely betöltésére

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az építményadóval, magánszemélyek kommunális adójával, gépjárműadóval, a helyi iparűzési adóval, mezőőri járulékkal és talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok ellátása. A helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások behajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Adó- és értékbizonyítványok, adóigazolások kiállítása. A rendőrség, illetve más szerv megkeresésére vagyoni bizonyítványok kiadása. Beérkezett befizetések könyvelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, mérlegképes könyvelő szakképesítés; vagy gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Közigazgatásban vagy önkormányzati adóhatósági feladatok ellátásában szerzett gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
 •       iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata,
 •       szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, valamint olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 •       hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóth Judit nyújt, a 06-52/279-381 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/10030/2020. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
 •       Elektronikus úton a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal részére a titkarsag@hajduhadhaz.hu E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adóügyi ügyintézői munkakör betöltése közszolgálati jogviszonyban, 2 év határozott időre, hat hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Értesítés szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Hajdúhadház területén a Variatum Kft.

2020.07.10-11. (péntek-szombat) 20:30-tól földi, kémiai melegködképző generátorral kivitelezett szúnyoggyérítést végez.

Pótnap: 2020.07.12. (vasárnap) 20:30-tól.

Az irtás során felhasznált szer kizárólag a csípőszúnyog imagókat pusztítja el. A földi kémiai irtás során felhasznált készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV. A készítmény kijuttatott formájában kizárólag rovarokra van káros hatással, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes és a környezetet sem károsítja. 

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külsőlevegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni.

A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás, vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni.

A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek
körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

A lakosság tűzmegelőzési ismereteinek felmérése és fejlesztése

Az Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség (OTF) a lakosság tűzmegelőzési ismereteinek felmérése és fejlesztése céljából online felületen kitölthető interaktív tűzvédelmi teszteket készített, illetve továbbiakat készít.

Az állampolgárok az interaktív kérdőívek kitöltését követően a megadott válaszokhoz kapcsolódóan tájékoztatást kapnak szöveges, és/vagy videó formájában az adott témáról. A lakosság által megadott válaszokat az online kérdőív rendszere gyűjti és rögzíti, így azokat az

OTF munkatársai feldolgozzák, értékelik, mely segítséget nyújt a lakosság tűzvédelmi tudatosságának további fejlesztéséhez.

A tűzvédelmi tesztek felülete a BM OKF honlapjának kezdőoldaláról, vagy az alábbi linkről elérhető:

https://katasztrofavedelem.hu/35456/tuzvedelmi-tesztek

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!