Átadták a Kígyóösvény Erdei Bringaparkot

Tasó László országgyűlési képviselő, Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos Benyó Balázs a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke és Csáfordi Dénes Hajdúhadház polgármestere ünnepélyes keretek között átadta a lakosságnak, Kovács Zoltán lelkipásztor megáldotta Hajdúhadház legújabb aktív szabadidős sportlétesítményét.
Vár mindenkit a Kígyóösvény Erdei Bringapark!
Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Rendezési terv módosítása

Hajdúhadház-belváros-déli-rész-rend.terv-mód.-összefűzött-dok.pdf

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pályázat – szakmai vezető munkakörbe

Hajdúhadház Város Önkormányzata álláslehetőséget kínál szakmai vezető munkakörbe

Főbb feladatok:

A szakmai indikátorai teljesüléséhez szükséges tevékenységekkel kapcsolatos tervezés, információáramoltatás.

A pályázati dokumentáció előírásai szerint az indikátorok ismerete, a projekt végrehajtása során a kitűzött cél elérésének elősegítése, ellenőrzése.

Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, az irányító hatósággal, valamint a projekt célcsoportját jelentő képzésben résztvevőkkel, dolgozókkal.

A szakmai közreműködés során, szükség esetén elkészíti a programhoz kapcsolódó dokumentációt, szakmai beszámolót.

A projekt szakmai feladattervének ismerete.

A projektben résztvevők munkájának irányítása, a dolgozók munkájának segítése.

Szakmai tevékenység nyomon követése

Szakmai megvalósítók munkájának ellenőrzése

Programok időbeliségének biztosítása

Segíti a projektben résztvevők tájékoztatását.

A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos eredmények, témák, információk ismertetése, szakmai beszámolók készítése a kért időpontokra, vezeti a dokumentációt.

Projekt előrehaladási jelentések elkészítését.

A toborzás előkészítésének vezetése, részvétel a megvalósításban, annak felügyelete, a folyamat értékelésének vezetése.

A projektben résztvevők a projekt által nyújtott szolgáltatásokba történő irányítása.

Koordinálja, irányítja, szervezi és ellenőrzi a projektek feladatainak végrehajtását, az egyes tevékenységeket megvalósítók munkáját.

Elkészíti a szakmai jelentést a projekt eredményeiről

Előírt végzettség és tapasztalat

középfokú érettségi

Elvárt képességek:

 • precizitás, etikus magatartás, szakmai igényesség, megbízhatóság;
 • logikus gondolkodásmód, gyors problémafelismerő- és megoldó készség;
 • önálló munkavégzés, rendszerben való gondolkodás képessége;
 • stressz-tűrő képesség, hatékony időgazdálkodás, felelősségtudat;
 • teherbírás, különböző munkafolyamatok egyidejű kezelésének képessége;
 • jó szervező-, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség (írásban és szóban egyaránt);

Feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet.

Előny:

 • európai uniós forrásból megvalósított projektben szerzett tapasztalat;
 • munkatársak koordinálásában szerzett tapasztalat;
 • helyismeret

Jogviszony:

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. rendelkezése szerint, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás időtartalma: Határozott idejű, a belépéstől számított várhatóan 30 hónap időtartamban.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

Munkavégzés helye: Hajdúhadház,

Jelentkezés: elektronikus úton a titkarsag@hajduhadhaz.hu címen, az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „Szakmai vezető”

Jelentkezéshez csatolandó:

 • fényképes, részletes önéletrajz;
 • motivációs levél, melynek kötelező tartalmi eleme a fizetési igény megjelölése;
 • végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai;
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék; hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.

Jelentkezési határidő: 2021.06.28

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

CSALÁDI NAP

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás ügyfélszolgálati pont megnyitásáról

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.) 2021. májusától jelentősen bővítette a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban elérhető ügyfélszolgálati irodák körét.
 
A fentiek következtében, Hajdúhadházon a lakosság számára közvetlenül elérhető ügyfélszolgálati pont nyílt.
 
A Hajdúhadházi ügyfélponton, az NHKV Zrt. megbízásából elsősorban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlázással,pénzügyi rendezéssel és díjhátralék behajtásával kapcsolatos ügyek intézésére van mód. Természetesen a hulladékszállítással (például többlethulladék elszállítása, eseti lomtalanítás, edényzet cseréje vagy mozgatása stb.), az adatváltozással (szerződéskötéssel,-módosítással,-megszüntetéssel), illetve az egyéb technikai jellegű kérdésekkel kapcsolatos ügyfélszolgálati ügyintézés a megszokott módon, a közszolgáltatón keresztül továbbra is biztosított.
 
Az ügyfélszolgálat címe:
Hajdúhadház Posta, Bocskai tér 11.
Nyitvatartás:
Hétfő 14:00-18:00
Szerda 08:00-14:00
Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hajdúhadház Város Önkormányzata
PÁLYÁZATI  F E L H Í V Á S A
Hajdúhadházi Vadas Csárda üzemeltetésére

 1. A pályázat kiíró neve, címe és elérhetőségei:

Név: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Cím: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Telefon: (52) 583-411

Fax: (52) 384-295

E-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu

 1. A pályázat tárgya:

A pályázat kiírója nyilvános pályázatot hirdet a 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 56. szám alatti Vadas Csárda, bolt, és/vagy kávézó, cukrászda és/vagy éttermi, mozgó vendéglátás üzemeltetés céljára történő bérbeadására.

 1. A szerződés meghatározása: üzemeltetési szerződés

Az üzemeltetés céljából végzett tevékenység megnevezése, TEÁOR száma:

TEÁOR 5610 -Éttermi, mozgó vendéglátás

TEÁOR  4711 – Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

 1. A szerződés időtartama: határozatlan
 2. A meghirdetett helyiség: 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 56.

A helyiség kávézó üzemeltetés céljára alkalmas helyiség. Az üzemeltetéshez szükséges gépek, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, a helyiség vendéglátó egység üzemeltetés céljára való alkalmassá tétele és folyamatos karbantartása, továbbá takarítása a nyertes pályázó feladata. Amennyiben a nyertes pályázó az üzemeltetési szerződést a későbbiekben felbontja Hajdúhadház Város Önkormányzatával, úgy a vendéglátóegységbe általa beépített, illetve megvásárolt valamennyi, az üzemeltetés célját szolgáló berendezés és eszköz elvitelének joga illeti meg. A pályázat kiírója a pályázati felhívást bármikor visszavonhatja.

 1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje:

személyesen és postai úton: Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatala, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér1., Titkárság

elektronikus úton: titkarsag@hajduhadhaz.hu

Határideje: 2021.06.15. 9 óra

7.A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati anyagok benyújthatók személyesen vagy elektronikus vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, vagy pdf formátumban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat Vadas Csárda üzemeltetésére”.

 1. A pályázatok elbírálásának tervezett időpontja:

A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást.

 1. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat kiírója a pályázatokat a fizetendő bérleti díj egy havi (………..,- Ft/hó) összegére tett megajánlás, a pályázat szakmai/pénzügyi megalapozottsága,  pályázó szakmai tapasztalata alapján bírálja el.

A pályázat kiírója azt a pályázót hirdeti ki nyertesként, akit a fenti szempontok alapján leginkább megfelelőnek ítélt pályázatot nyújtja be.

 1. Egyéb követelmények:

A nyertes pályázó kötelessége a kereskedelmi vagy vendéglátó ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentési kötelezettség teljesítése, továbbá az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése.

 1. A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó:
 1. aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll;
 2. akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van;
 3. akinek a pályázat kiírója felé a pályázati beadási határidő lejártakor tartozása áll fenn.
 1. A pályázat érvénytelen, ha:
 1. a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be;
 2. egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.
 1. A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

–        pályázati felhívás, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségeit, továbbá a fizetendő bérleti díj egy havi összegére tett ajánlatot;

–       az üzemeltetni kívánt vendéglátóegység kínálatának ismertetése;

–        a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati felhívás feltételeit elfogadja;

–        szakmai bemutatkozás.  

Hajdúhadház, 2021.06.10.

Tisztelettel:                                                                            

  Csáfordi Dénes
  polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról

 

Alulírott, a Hajdúhadház Város Önkormányzata által kiírt üzemeltetési felhívásban foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a felhívásban foglalt pályázati feltételeket elfogadom.

 

 

Hajdúhadház, 2021.

 

 

 

 

 

 

Ajánlat a bérleti díj összegéről

 

Alulírott, a Hajdúhadház Város Önkormányzata által kiírt üzemeltetési felhívásban foglaltaknak megfelelően a hajdúhadházi Vadas Csárda üzemeltetésével kapcsolatban havi………….. Ft bérleti díjat ajánlok.

 

Hajdúhadház, 2021.

 

           

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Dr. Zacher Gábor előadása Hajdúhadházon

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

HIRDETMÉNY- ÓVODÁK ÜGYELETI RENDJÉRŐL

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pedagógusnap 2021

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!