PÁLYÁZATI KIÍRÁS

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 

2017. évi támogatására

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

Támogatási cél:
Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható az alábbi tevékenységekre:
a) kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása: kulturális tevékenység, hagyományőrzés
b) egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, egészségmegőrzés
c) sport, ifjúsági ügyek, tömegsport, versenysport, látványsport
d) közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, közrend, közbiztonság védelme.

Pályázók köre: 
Hajdúhadház város közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság.

A pályázat benyújtásának, elbírálásának határideje: 2017. március 3.Pályázatok elbírálása benyújtási határidőt követő 15 napon belül

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot a mellékelt pályázati adatlapon, papírformátumban a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatalnak címezve.

A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető erről a link-ről.

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet alapján

Pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek:
a) Pályázati adatlap
b) pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan,
c) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt köztartozása,
d) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott támogatással elszámolt,
e) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszűntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás,
f) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a program megvalósításához mekkora önerővel rendelkezik,
g) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Hajdúhadház Város Önkormányzatát a rendezvényen, programon támogatóként tünteti fel.
h) a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén a közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás
i) civil szervezet alapdokumentumai

Kategória: Hírek, Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Meghívó

Csáfordi Dénes polgármester tisztelettel meghívja Önt, Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. február 17-én (pénteken) de. 8 órakor a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére.

 

 

Bővebben

Kategória: Ajánló, Hírek, Meghívók (testületi) | Szóljon hozzá most!

Meghívó

Csáfordi Dénes polgármester tisztelettel meghívja Önt, Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. február 9-én (csütörtökön) de. 8 órakor a Városháza dísztermében tartandó ülésére.

 

 

Bővebben

Kategória: Ajánló, Hírek, Meghívók (testületi) | Szóljon hozzá most!

Hajdú és Bihar Megyei Borverseny

A nevezési lapot az alábbi linkről letölthetik le.
BORVERSENY NEVEZESI LAP

Kitöltve az alábbi elérhetőségekre lehet visszajuttatni:

-e-mailben a borverseny@hajduhadhaz.hu címre
-személyesen a Polgármesteri Hivatal Titkárságán (Bocskai tér 1.)
vagy a Közösségi Épületben (Vásártér u. 22-24.)

Kategória: Ajánló, Hírek, Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás

Kategória: Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Meghívó

Csáfordi Dénes polgármester tisztelettel meghívja Önt, Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. február 3-án (pénteken) de. 7.30 órakor a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére.

 

 

 

 

Napirendi pont:

1.)   VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 keretén belül Hajdúhadház külterület 061/2 hrsz-ú önkormányzati út fejlesztése
       Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, dr. Kiss Katalin jegyző

Kategória: Ajánló, Hírek, Meghívók (testületi) | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ JÓTÉKONYSÁGI BORESTRE

Kategória: Ajánló, Kultúra | Szóljon hozzá most!

HAJDÚ ÉS BIHAR MEGYEI BORVERSENY 2017

Kategória: Ajánló, Kultúra | Szóljon hozzá most!

Meghívó

Kategória: Ajánló, Kultúra | Szóljon hozzá most!

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hétvégén rendkívül hideg idő várható.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Csokonai Művelődési Ház (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 3.) 

                           2017 január 06.(péntek) 16.00 órától 2017. január 12.(csütörtök) 8.00 óráig
                                                       melegedő helyiségként üzemel.

Kérünk mindenkit, hogy fokozott figyelemmel legyenek egymásra, szomszédaikra, különösen, ha egyedül élő van a környezetükben.

Az időjárás miatt a hétvégén 24 órás ügylet lesz, a hívható telefonszám: 06 30 621 5425

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Hajdúhadház, 2017. január 09.

 

                                            Tisztelettel:

                                                                               Dr. Kiss Katalin
                                                                                        jegyző

Kategória: Hírek, Közérdekű | Szóljon hozzá most!