HAJDÚHADHÁZI BORMUSTRA

Kategória: Ajánló | Szóljon hozzá most!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEKNEK

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK

2019. évi támogatásra

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

Támogatási cél:

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható az alábbi tevékenységekre:

 1. a) kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása: kulturális tevékenység, hagyományőrzés
 2. b) egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, egészségmegőrzés
 3. c) sport, ifjúsági ügyek, tömegsport, versenysport, látványsport
 4. d) közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, közrend, közbiztonság védelme.

Pályázók köre:  

Hajdúhadház város közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 01.

Pályázatok elbírálása: benyújtási határidőt követő 15 napon belül.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a mellékelt pályázati adatlapon, papírformátumban a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatalnak címezve vagy elektronikus úton a titkarsag@hajduhadhaz.hu email címre megküldve.

A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető a www.hajduhadhaz.hu internetes oldalról.

A pályázati támogatással történő elszámolás

A támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek – legkésőbb a tárgyévet követő év január 31. napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni. 

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet alapján.

Pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek:

 1. a) pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan,
 2. b) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt köztartozása,
 3. c) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott támogatással elszámolt,
 4. d) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszűntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás,
 5. e) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a program megvalósításához mekkora önerővel rendelkezik,
 6. f) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Hajdúhadház Város Önkormányzatát a rendezvényen, programon támogatóként tünteti fel.
 7. g) a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén a közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás
 8. h) civil szervezet alapdokumentumai.
Kategória: Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Módosított ajánlattételi felhívás

A „TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00006 azonosítószámú, „Belvíz elvezetés Hajdúhadházon II. ütem” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása 2” közbeszerzési eljárása.

Módosított-Ajánlattételi-felhívás

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ AZ 5. HAJDÚHADHÁZI JÓTÉKONYSÁGI BORESTRE

Kategória: Kultúra | Szóljon hozzá most!

HAJDÚ ÉS BIHAR MEGYEI BORVERSENY 2019.

Kategória: Közérdekű | Szóljon hozzá most!

Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának
2019. február 13-án (szerdán) du. 15,15 órakor
Szederjes Sport- és Konferencia Központban tartandó ülésére

Napirendi pontok:

Bővebben

Kategória: Ajánló, Hírek | Szóljon hozzá most!

Meghívó

MEGHÍVÓ

 Hajdúhadház Város Önkormányzata
Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
február 13-án (szerdán) du. 15 órakor
a Szederjes Sport- és Konferencia Központban tartandó ülésére

 

Napirendi pontok:

1./ A 2019/2020. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Előadó: Dr. Sőrés Erika jogi referens

Hajdúhadház, 2019. február 8.

                                                                    Üdvözlettel

                                                                                                                 Vargáné Sőrés Ilona
                                                                                                                      OMISB elnöke

Kategória: Ajánló, Hírek | Szóljon hozzá most!

Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata
Ügyrendi, Etikai, Közrendvédelmi és Nemzetiségi Bizottságának
február 12-én (kedden) de. 8,15 órakor
a Szederjes Sport- és Konferencia Központban tartandó ülésére
 

 Napirendi pont:

1./ A Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó: Dr. Sőrés Erika jogi referens

2./ A polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről tájékoztatás
Előadó: Szaniszló Tamás aljegyző

3./ Igazgatási szünet elrendelése
Előadó: Dr. Sőrés Erika jogi referens

Hajdúhadház, 2019. február 8.

                                                                     Üdvözlettel

                                                                                                                      Antal Ferenc
                                                                                                                           biz. tag

Kategória: Ajánló, Hírek | Szóljon hozzá most!

Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 14-én (csütörtökön) de. 8:30 órakor
a Polgármesteri Hivatal képviselői irodájában tartandó 
ülésére tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester


Napirendi pontok:

Bővebben

Kategória: Hírek, Meghívók (testületi) | Szóljon hozzá most!

Felhívás közbeszerzési eljárásról

A „Beruházási célú közfoglalkoztatási mintaprogram keretében kiskapacitású vágóhíd építésével kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása” tárgyú  közbeszerzési eljárás.

Ajánlattételi-felhívás

Közbeszerzési-dokumentumok

Kategória: Közérdekű | Szóljon hozzá most!