Felhívás szavazatszámláló bizottsági tagnak történő jelentkezésre

Hajdúhadház Város Önkormányzat jegyzője, mint
Hajdúhadház Város Helyi Választási Irodájának Vezetőjétől
4242 Hajdúhadház  Bocskai tér 1 telefonszám: 06-52-583-411,email cím: jegyzo@hajduhadhaz.hu

 

Felhívás

VÁLASZTOTT szavazatszámláló bizottsági tagnak történő jelentkezésre

A jelentkezési határidő: 2022. február 4.

 

Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. napjára tűzte ki az Országgyűlési képviselők általános választását és az Országos népszavazást.

Hajdúhadház Város Helyi Választási Irodája szavazatszámláló bizottsági feladatokat vállaló, hajdúhadházi lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok jelentkezését várja választott tagként Hajdúhadház város területén működő szavazatszámláló bizottságokba.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) vonatkozó rendelkezései alapján a szavazatszámláló bizottságok (választott) tagjait a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon.

Szavazatszámláló bizottság tagja a Ve. 18 § (1)-(2) bekezdése alapján NEM LEHET:

 1. a) a köztársasági elnök,
 2. b) a háznagy,
 3. c) képviselő,
 4. d) alpolgármester,
 5. e) jegyző,
 6. f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
 7. g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint
 8. h) jelölt.

 Nem lehet a választási bizottság választott tagja az fentebb foglaltakon túl:

 1. a) párt tagja,
 2. b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,
 3. c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
 4. d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.

A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások napján – mely minden esetben vasárnapra esik – folyamatos, egész napos elfoglaltságot jelentenek reggel 5 órától a szavazóikör eredmény rögzítéséig tart. A szavazatszámlálást végző választási bizottság tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól.

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a választásokat megelőzően a Választási Iroda által szervezett eskütételen és felkészítő oktatáson való részvétel kötelező.

A választási bizottság választott és megbízott tagokból áll. Jelen felhívás kizárólag a VÁLASZTOTT tagokra vonatkozik. A szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait a jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek delegálják!

A szavazatszámláló bizottság VÁLASZTOTT tagjai a 2/2022. (I. 11.) IM rendelet alapján díjazásban részesülnek.               

A 2018. évben megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása a következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáig tart, azaz megbízatásuk a 2022. évben kezdődő új ciklusra érvényét veszti.

Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni kizárólag az erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos kitöltésével és az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával lehet. 

A jelentkezési lap, valamint az adatvédelmi tájékoztató beszerezhető a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám alatti épületének ügyfélszolgálati irodájában vagy letölthető innen:  Jelentkezési lap

A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2022. február 4-ig kell eljuttatni levélben  Hajdúhadház Város Helyi Választási Irodájának címezve (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám), vagy személyesen a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám alatti épület titkárságára.

Adatvédelmi tájékoztató a szavazatszámláló bizottság választott tagjaival kapcsolatos adatkezelésről

Hajdúhadház, 2022. január 18.

 

dr.Kiss-Kazsuk Katalin
HVI vezető

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Várunk minden kedves érdeklődőt a kiállításra!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Emlékezzünk a Doni Hősökre!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tiszt és altisztjelöltként, anyagilag függetlenül

Sok fiatal számára fontos, hogy független legyen a szüleitől, de főiskolásként vagy ötödévesként ez nem mindig könnyű feladat. Ha valaki a katonai hivatás mellett dönt, már a tanulmányai alatt is fizetést kap – ez igaz a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) megvalósuló tisztképzésre és az Acélkocka Altisztképzési Rendszerre is.  

Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának tisztjelöltjei jelenleg ösztöndíjat kapnak, de augusztus 20-tól megváltozik a jogviszonyuk, ami az újonnan felvételizőket is érinti. A tisztjelöltek a Magyar Honvédség szerződéses állományába kerülnek és a képzési időn kívül tíz éves megállapodást írnak alá a szervezettel. Őrmestertől zászlósig terjedő rendfokozatokat viselnek majd, a „hallgató” előtag használatával. Havi illetményük évfolyamtól függően bruttó 260 és 300 ezer forint között mozog majd, de aki jól tanul, további 30 ezer forintot is kaphat. A képzési idő a társadalombiztosítási szabályok szerint jogszerző időnek minősül.

A bekerülés fizikai, pszichikai és egészségügyi megfeleléshez, valamint az alapkiképzés teljesítéséhez kötött. A jelentkezéshez az angol, a német vagy a francia középfokú nyelvvizsga megléte szükséges, újdonság viszont, hogy bővült az emelt szinten elfogadható érettségi tantárgyak köre. Tavaly ősszel 165 elsőéves kezdte meg tanulmányait, a nappali képzések közül az állami légiközlekedési szakra kellett a legtöbb pont, de népszerű volt a katonai vezetői és a katonai logisztika szak is. Az NKE a felsőoktatási rangsorban a tizedik helyen szerepel a Diploma 2022 kiadvány összesítése szerint.

Az Acélkocka Altisztképzési Rendszer 2019-ben indult, az egyéves képzés révén már többszázan szolgálnak hivatásos altisztként a honvédségnél. Legalább érettségivel rendelkező, nagykorú állampolgárokat keresnek. Képzésük első része Szentendrén, az MH Altiszti Akadémián zajlik. A jelentkezési időszak nyár elejéig tart, az alapkiképzés az alkalmassági vizsgálatok után, augusztus közepén kezdődik. Ezután a leendő altisztek négy és fél hónapos Alap Altiszti Tanfolyamon vesznek részt, majd megkezdődik számukra a program legizgalmasabb része: fél év szakmai felkészítés a honvédség különböző alakulatainál. Az „acélkockák” az érettségivel rendelkező közkatona illetményére jogosultak, így rájuk is vonatkozik a tavaly év végén bejelentett 10%-os béremelés. Ingyenes számukra a laktanyai elhelyezés, az étkezés, a ruházati ellátás és utazási hozzájárulást is kaphatnak.

Aki a már megszerzett iskolai végzettségével (legalább általános iskolai) választaná ezt a hivatást, szintén csatlakozhat a honvédséghez, szerződéses vagy tartalékos katonaként. További információk: iranyasereg.hu

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

TÁJÉKOZTATÁS

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Lakossági tájékoztató Hajdúhadház város csatorna bekötési folyamatáról

Tisztelt Felhasználóink!

Hajdúhadház város szennyvízcsatorna-hálózatának és szennyvíztisztító telepének üzemeltetése 2022.01.01. napjától az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. feladata. Az alábbiakban tájékoztatjuk leendő Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a Magyar Állam és az Önkormányzat együttműködésével megvalósult projekt keretében épült új szennyvíz csatorna, és szennyvíztisztító telep próbaüzeme 2022. évben megkezdődik. Az ingatlanok szennyvízhálózatra történő rákötésének folyamatáról az alábbiakban nyújtunk információt.

Az érintettek rákötési igényüket, az alábbi címen található ügyfélszolgálati irodában, illetve az ÉRV ZRt. honlapjáról (https://www.ervzrt.hu/tajekoztatok/lakossagi-csatornabekotes/) letölthető „Megrendelő adatlap” kitöltésével jelezhetik. A kitöltött adatlap leadása a Hajdúhadházi ügyfélszolgálati irodában történhet, vagy postai úton eljuttatható Társaságunk alábbi címére.

A szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezésével egy időben, a Vállalkozó által a telekhatáron 1 méteren belül elhelyezésre került a tisztítóidom. A házi szennyvízhálózat kiépítése, rácsatlakoztatása a tisztítóidomra az ingatlantulajdonos feladata.

Kérjük, hogy a házi szennyvízhálózat DN 110 KG-PVC vezetékből és a kereskedelemben kapható KG idomokból kerüljön kivitelezésre, a mellékelt vázlat alapján.

Az ivóvíz és szennyvíz bekötésekkel kapcsolatos részletes tájékoztatást, Tisztelt Felhasználóink az ÉRV ZRt. honlapján találhatják (https://www.ervzrt.hu/tajekoztatok/).

Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonost, hogy a saját kivitelezésben megépült szennyvízcsatorna építés szakszerűségére fokozattan ügyeljenek (lejtésviszonyok, vízzáróság).

Szeretnénk felhívni Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a meglévő szennyvízgyűjtő, szikkasztó medencék nem csatlakoztathatók a közüzemi szennyvízhálózathoz, azok megkerülése, átcsövezése szükséges a házi szennyvízelvezető rendszer átalakítása során!

Csapadékvíz bekötése a csatornahálózatba tilos!

Az elkészült csatlakozó vezeték műszaki átvételéért, az ÉRV ZRt. a próbaüzem indulásától számított első két hónapban nem számít fel műszaki átvételi díjat, ezzel is ösztönözve a mielőbbi csatlakozást. A második hónaptól kezdve a műszaki átvételért bruttó 6.850,-Ft/ingatlan díjat számolunk fel, amelyet a helyszíni műszaki átvétel során készpénzben, bevételi pénztárbizonylat ellenében kell kiegyenlíteni a Tisztelt Felhasználónak.

TOVÁBBI INFORMÁICÓ:

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.

Hajdúkerületi Szolgáltatási Üzem

Hajdúhadház
Vásár tér 6.

Tel.: +(52) 384-014

Ügyfélszolgálat nyitva tartása:      Hétfő – Csütörtök:      8:00 – 15:00 óráig                                                 

ÉRV ZRt. HIBABEJELENTÉS:

                        

            Központi Diszpécserszolgálat

            Tel.: +36(80) 224-242/ 1-es menüpont

Együttműködésüket előre is köszönjük! Tisztelettel:

                                                                                                                      ÉRV ZRt.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó

Városháza

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. január 13-án (csütörtökön) de. 8,30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című, TOP-PLUSZ-3.3.1-21 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens

2./ Élhető település című, TOP-PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens

3./ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens

4./ Pályázat benyújtása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Suhaj Enikő városüzemeltetési irodavezető

5./ A Nemzeti Földügyi Központtal a VK-2019/53. számon kötött vagyonkezelési szerződés módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Brátán Mihály András jogi- és beszerzési referens

6./ Közművelődési megállapodás módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Törökné dr. Petrény Beáta jogi referens

7./ Kerékpáros pihenő és szociális épület kialakítása Hajdúhadház című pályázat keretében támogatói kérelem elbírálásáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens

8./ Kisvárosi fejlesztések támogatás fejlesztési céljának jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Suhaj Enikő városüzemeltetési irodavezető

9./ Lakhatási (fűtési) támogatással kapcsolatos PH/14107/2021. számú ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSB elnöke

10./ Lakhatási (fűtési) támogatással kapcsolatos PH/14252/2021. számú ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSB elnöke

11./ Rendkívüli települési támogatással kapcsolatos PH/3607/2021. számú ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSB elnöke

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

HAJDÚHADHÁZ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK JAVASLATA – VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

TSZT

Összefuzott-Telepulesszerkezeti-terv.pdf

Telepulesszerkezeti-tervlap-TR-tszt.pdf

Szerkezeti-terv-leirasa.pdf

Valtozasok-tervlapja-TR-tszt-v..pdf

Uj-beepitesre-szant-teruletek-kijelolese-TR-tszt-ujb.pdf

Erdok-ovezete-TR-tszt-e.pdf

 

HÉSZ

HESZ-rendelettervezet.pdf

Szabalyozasi-javaslat-belterulet-es-kornyeke-TR-szt.pdf

Szabalyozasi-javaslat-igazgatasi-terulet-TR-szt.pdf

 

Alátámasztó munkarész

Osszefuzott-velemenyezesi-dokumentacio.pdf

Alatamaszto-munkareszek.pdf

Valtozasok-tervlapja-TR-tszt-v..pdf

Új-beepitesre-szant-teruletek-kijelolese-magasabb-szintu-tervek-megfeleles-TR-tszt-ujb.pdf

Kornyezeti-ertekeles.pdf

Út-minta-keresztszelvenyek.pdf

Ivoviz-TRa-V.pdf

Szennyviz-elvezetes-TRa-SZ.pdf

Csapadekviz-elvezetes-TRa-CS.pdf

Elektromos-energia-TRa-EG.1.pdf

Foldgaz-TRa-G.2.pdf

 

Környezeti értékelés

Kornyezeti-ertekeles.pdf

 

 

 

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó

Városháza

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. január 6-án (csütörtökön) de. 8,30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ A HADÉP Kft. Alapító Okirat módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szőllős László FB elnöke

2./ Képviselő-testület 2022. évi munkaterve
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Farkas Zsolt ÜEB elnöke

3./ Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Farkas Zsolt ÜEB elnöke

4./ Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

5./ Hatósági és egyéb iratok helyi kézbesítése szolgáltató útján
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

6./ Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékének meghatározása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt pénzügyi és gazdasági irodavezető

7./ Hajdúvitéz Nonprofit Kft ügyvezetőjének díjazása,HADÉP Kft. ügyvezetőjének díjazása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert FB elnöke, Szőllős László FB elnöke

8./ Közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetése miatt PH/11102-3/2021 számú határozat ellen érkezett fellebbezés elbírálása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Törökné dr. Petrény Beáta jogi referens

9./ Fiatalok lakáshoz jutásának támogatásával kapcsolatos ügyekben érkezett jogorvoslati kérelmek elbírálása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás éleslövészetről

A Magyar Honvédség 5. Bocskai Lövészdandárja értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a Hajdúhadház helyőrségi lőtéren 2022. január 19-én 08:00-22:00 között éleslövészet végrehajtására kerül sor.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében, a fenti időpontban a lőtér területén (08/1, 08/2, 0111, 0112, 0113 hrsz.) és környékén ne tartózkodjanak magánszemélyek és haszonállatok.
A terület riasztórendszerének biztonságos  működése érdekében az elektromos hálózatot feszültség alá helyezik.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!