Téli szünidei gyermekétkeztetés

TÁJÉKOZTATÓ

TÉLI SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

Kedves Szülők!

Hajdúhadház Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról rendelkező 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21/C.§ alapján a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést

 1. a) a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
 2. b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára
 3. ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,
 4. bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

A Gyvt. alapján a települési önkormányzat a téli szünetben a szülő, törvényes képviselő kérelmére a 3-18 év közötti hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést (ebéd) az alábbi munkanapokon biztosítja:

– 2022. december 22. (csütörtök)
– 2022. december 23. (péntek)
– 2022. december 27. (kedd)
– 2022. december 28. (szerda)
– 2022. december 29. (csütörtök)
– 2022. december 30. (péntek)
– 2023. január 02. (hétfő)
– 2023. január 03. (kedd)
– 2023. január 04. (szerda)
– 2023. január 05. (csütörtök)
– 2023. január 06. (péntek)

Az ételt a gyermek/ek törvényes képviselője:

– a 1-700 sorszám között a Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI-ben (Hajdúhadház, Bocskai tér 14. szám), míg

701-      sorszámtól a volt Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában (4242 Hajdúhadház, Szilágyi Dániel u. 2-4. szám) étkezési jegy ellenében – naponta 11.00-13.00 óra között – egyszer használatos ételhordóban veheti át. A fogyasztás otthon történik.

A téli szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan az étel átvételére szolgáló étkezési jegyeket a jegyek sorszámától függetlenül az alábbi időpontokban lehet átvenni: a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában (4242 Hajdúhadház, Mester u. 26. szám)

               – 2022. december 12. (hétfő)                          8.00-12.00 és 12.30-15.30 óra között
               – 2022. december 13. (kedd)                          8.00-12.00 és 12.30-15.30 óra között
              – 2022. december 14. (szerda)                        8.00-12.00 és 12.30-17.30 óra között

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Rajzpályázat gyerekeknek

„Együtt, közösségben Hajdú-Biharban” című, TOP-5.3.2-17-HB1-2021-00002 azonosítószámú projekt keretében
Rajzpályázat gyerekeknek
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat rajzpályázatot hirdet 6-14 éves gyerekek részére.

 1. A pályázati program célkitűzései:

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.) 2022. évben támogatást nyert az „Együtt, közösségben Hajdú-Biharban” című, TOP-5.3.2-17-HB1-2021-00002 azonosítószámú projekt megvalósításához.

A Támogatási Szerződés alapján a projektben „a tervezett intézkedések eredményeképp közösségi, térségi, megyei és települési identitást erősítő akciók kerülnek megvalósításra, melynek eredményeként fejlődik a közösség egymás iránti felelősségtudata, a közösséghez való tartozás érzése, valamint a régi hagyományok, szokások, történelmi múltunk felelevenítése és ápolása.” A TOP-5.3.2-17. számú felhívás szerint „a közösségi, térségi identitás, a településhez, térséghez kötődés a legtöbb településen, térségben erősítésre szorul. Ezért fontos a társadalmi aktivitás és együttműködés növelése. A települési, térségi, megyei közösségek erősítésében kiemelt szerepet képesek betölteni a célzott közösségi programok, rendezvények.”

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a projekt megvalósítása során rajzpályázatot szervez a 6-14 éves korosztály számára, melyben a helyi értékek megismerését, a hagyományok felelevenítését, a megyei identitás erősítését helyezi az alkotások középpontjába.

 1. A pályázati felhívás címzettjei:

A pályázatot a pályamunkát készítő gyerek törvényes képviselője, illetve a pályamunkát készítő gyerek nyújthatja be az alábbi korosztályok szerint:

 • ALSÓ TAGOZAT
 • FELSŐ TAGOZAT

A 14. életévüket betöltött diákok abban az esetben vehetnek részt a versenyen, ha a beadási határidő időpontjáig általános iskola 8. osztályának vagy 6 osztályos gimnázium 2. évfolyamának tanulói voltak.

A rajzpályázat meghirdetése online módon a megyében működő általános iskolák, valamint a 6 osztályos gimnáziumi képzést nyújtó középiskolák közreműködésével történik.

 1. Pályázati kategória:

Olyan pályaművek beérkezését várjuk, melyek az adott korcsoportba tartozó gyerekek alkotói szabad fantázia szerinti, a helyi értékek megismerését, a hagyományok felelevenítését, a megyei identitás erősítését helyezik középpontba. A vegyes technikával készült alkotások témája: a lakóhely, szűkebb környezet szépségeinek, értékeinek bemutatása.

Egy pályázó gyermek összesen maximum 3 pályaművel indulhat.

A pályamű formai kritériumai: a rajz maximum A/3 méretű papírlapon készülhet: színes, fekete-fehér, akár montázs. Használható festék, ceruza, toll, zsírkréta stb.

 1. A pályázat elbírálásának módja és időpontja:

A pályázatokat 2023. január 13. napjáig, az erre kijelölt szakember értékeli. A díjazottak az általuk csatolt adatlapon megadott e-mail címen keresztül, a zsűri döntését követő 5 munkanapon belül kerülnek értesítésre.

 Az alkotások zsűrizése két korcsoportban történik: általános iskola alsó és felső tagozatai.

A pályázat korcsoportonkénti első három helyezettje könyv- és kreatív művészeti csomagban részesül.
A díjak átadásának pontos időpontja később kerül kijelölésre (várható átadási időpont: 2023 január-február).

A díjazott alkotásokat 2023 első negyedévében a megye több helyszínén kiállításokon láthatja majd a közönség.
A zsűri fenntartja a jogot, hogy külön indoklás nélkül nem hirdet nyertest. A zsűri döntése, eredménye jogi úton nem támadható.

 1. A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatokat a Megrendelő székhelyére lehet benyújtani személyesen, vagy postai úton- mindkét esetben a pályaművet a kitöltött adatlappal, nem összehajtva, a beérkezési határidő figyelembevételével kérjük leadni.

Személyesen: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, 4024 Debrecen, Piac utca 54. szám alatti Megyeháza épületének földszintjén lévő 7. és 13. számú irodákba 2022. december 21. napjáig; ezt követően a Megyeháza Vármegyeháza utca felőli bejáratánál lévő portán;

Postai úton: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat levelezési címére – 4024 Debrecen, Piac utca 54. -, kérjük a borítékon feltüntetni „Együtt, közösségben Hajdú-Biharban, Rajzpályázat”.

A pályázati boríték tartalma:

 • a pályázó törvényes képviselőjének és a pályázó gyermek személyes adatait tartalmazó adatlap (amely tartalmazza az érintetti tájékoztatót);
 • a nevezni kívánt, a készítő gyermek aláírásával ellátott, saját kézzel készített pályamű.

A postai úton megküldött pályázat esetén a borítékra kérjük jól láthatóan és olvashatóan feltüntetni: „Együtt, közösségben Hajdú-Biharban, Rajzpályázat”.

A rajz hátoldalán is kérjük feltüntetni az „Együtt, közösségben Hajdú-Biharban, Rajzpályázat” feliratot, továbbá a pályázó neve, születési dátuma és lakcíme, mindez a pályázati adatlappal egyezően.

 1. Pályázati feltételek:

Pályázni eredeti tartalmú, a pályázó által készített művel lehet. Nem nyújthatók be korábbi pályázatokon már díjazott alkotások, továbbá nem a pályázó által készített, akár részben mástól származó mű, valamint korábban elektronikus, vagy nyomtatott formában már publikált mű.

A pályázó kizárólag a saját szellemi tulajdonát képező, eredeti alkotásával pályázhat.

A pályázó a pályázati lap aláírásával a pályamunkájáról kijelenti, hogy az saját szellemi tulajdonát képező műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát. Ezen feltétel megsértése esetén a pályázó pályázata érvénytelenné válik, díjat nem kaphat, vagy ha ez a díj átadását követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, vagy annak ellenértékét visszafizetni.

Csak természetes személyek pályázhatnak, egyéni munkával.

A pályamű nem sérthet személyes jogokat, nemzeti, etnikai, vallási vagy politikai érdekeket, jó erkölcsbe, jó ízlésbe nem ütközhet, sértő, durva képet (kifejezést) nem tartalmazhat. Azt a pályaművet, amely megsérti ezt a feltételt, a pályázat kiírója érdemi bírálat nélkül kizárja a pályázatból.

Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag – a valós adatokkal hiánytalanul kitöltött és aláírt adatlap és a pályamű együttesen – megfelelő formátumban való elküldése. Az érvénytelen, hiányos pályamunkák nem vesznek részt a pályázaton.

A pályamű beküldése egyben azt is jelenti, hogy a pályázó elfogadja a pályázat feltételeit. Kiskorú pályázó esetén a beküldő törvényes képviselő nyilatkozik.

A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

Nevezési díj nincs.

 1. Felelősség kizárása és adatkezelés:

Ha a pályamű bármilyen módon harmadik személy szerzői vagy személyiségi jogait sérti, azért a pályázót (törvényes képviselőt) terheli a felelősség.

A pályázatra benyújtott személyes adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a pályázó a pályázat benyújtásával elismer.

A hozzájárulás tartalma: a pályázó a rajzkészítő pályázaton történő részvételével hozzájárul, hogy a rajz vonatkozásában korlátozás nélküli felhasználási jogot biztosít a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat nyomtatott, online és közösségi média felületein történő megjelentetéséhez. A személyes adatokat a felhívás mellékletét képező adatlap felhasználásával kell közölni.

A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót nyomtatott, vagy elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse.

A pályázók által megadott személyes adatokat a pályázat kiírója az adatbázisában regisztrálja, azokat – a név kivételével – harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adhatja ki.

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát – a szerzői jogra vonatkozó kitételek kivételével – fenntartja.

Az eredeti műveket a pályázat kiírójának nem áll módjában visszajuttatni. A pályázatban meghirdetett vándorkiállítások megrendezését követően lehetőség van az eredeti munkák átvételére, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, 4024 Debrecen, Piac utca 54. szám alatti Megyeháza épületének földszintjén lévő 13. számú irodájában, 2023. április 17 és 21. között. Az ebben az időszakban át nem vett munkák tárolását a pályázat kiírója nem tudja biztosítani.

A pályázat kiírója a pályaművekkel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

Különösen kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a pályázathoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítésére.

A pályázónak olyan személyes elérhetőséget (név, mobiltelefonszám, e-mail cím, postacím) kell megadnia, amin a pályázat ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve további teendőiről. Ezen felelősség a pályázóé, ebből fakadó problémákért a pályázat kiíróját semmilyen felelősség nem terheli.

Letölthető adatlap:

Debrecen, 2022. november 21.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Értesítés éleslövészetről

A Magyar Honvédség 5. Bocskai Lövészdandárja értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a Hajdúhadház helyőrségi lőtéren 2022. december 01-02-án, 06-án, 14-15-16-án és 20-án 08:00-22:00 között éleslövészet végrehajtására kerül sor.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében, a fenti időpontban a lőtér területén (08/1, 08/2, 0111, 0112, 0113 hrsz.) és környékén ne tartózkodjanak magánszemélyek és haszonállatok.
A terület riasztórendszerének biztonságos  működése érdekében az elektromos hálózatot feszültség alá helyezik.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Népszámlálás 2022. pótösszeírás

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. november 24-én (csütörtökön) de. 8,30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

2./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Ügyrendi, Etikai Bizottság megválasztásáról szóló 170/2021.(XII.03.) határozata módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező:

3./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.14.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező:

4./ A személygépjárművek részére szolgáló parkolók közterületen történő elhelyezésének rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező:

5./ 2/2022.(II.10.) 2022. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt gazdasági és pénzügyi irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

6./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemető használatának szabályairól szóló 35/2020. (XII.22.) önkormányzati rendeletének módosítása és a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat kérelme
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

7./ Hajdúhadház Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 23/2022. (VIII.25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményező:

8./ 2023. évi belsőellenőrzési terv és kockázat elemzés
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző, Ölveti Zsolt gazdasági és pénzügyi irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

9./ Települési főépítész tájékoztatása a rendezési eszközök hatályosulásának tapasztalatairól
Előadó: Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményező:

10./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Szociális és Családvédelmi Bizottság

11./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Szociális és Családvédelmi Bizottság

12./ Beszámoló Hajdúhadház város középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégia végrehajtásáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező: Város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

13./ A Képviselő-testület 2023. évi munkaterve
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező:

14./ Tájékoztató a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 2021/2022. tanévi szakmai és gazdálkodási feladatellátásáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező: Ifjúsági, sport- és civil kapcsolatok tanácsnoka

15./ Közlekedési rend felülvizsgálatának költségvetése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Suhaj Enikő városüzemeltetési irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

16./ HADÉP Kft alapító okirat módosítása  és közbeszerzési szabályzat elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző
Véleményező:

17./ Hajdúvitéz Nonprofit Kft. alapító okirat módosítsa és közbeszerzési szabályzat elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző
Véleményező:

18./ 2022 évi igazgatási szünet elrendelése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező:

19./ Az energiafelhasználás csökkentése és az energiaköltségek mérséklése érdekében meghozott intézkedések
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Suhaj Enikő városüzemeltetési irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

20./ Hajdúhadházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme (TOP 5.2.1)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

21./ 2023. évi Start közfoglalkoztatási programok indítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Kemény Erzsébet közfoglalkoztatási koordinátor
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

22./ 2022. évi közúthálózat karbantartás és gréderezési feladatokról tájékoztató, idei zúzott kő felhasználás kátyúzási feladatok
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Garda Szabolcs műszaki referens
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

23./ 2022-2023. évi síktalanítási feladatok ellátása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Suhaj Enikő városüzemeltetési irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

24./ Fiatalok lakáshoz jutásának támogatásával kapcsolatos ügyben érkezett jogorvoslati kérelmek elbírálása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező:

25./ Közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetése miatt PH/9274-4/2022 számú határozat ellen érkezett fellebbezés (zárt)
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező:

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

“Munkaerő piaci tanácsadás”

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

“Fiatal Anyák Klubja”

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

“Kortárs Segítő Csoport”

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás ügyintézés helyének megváltozásáról

TÁJÉKOZTATÓ
Ügyintézés helyének megváltozásáról

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal adóügyi ügyintézői, hagyatéki és ipar, kereskedelmi ügyintézői, jogi referense és közterület-felügyelői

2022. november 21. napjától

a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám alatti épületében fogadják ügyfeleiket.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő                   8.00 – 12.00 óráig
Kedd                    8.00 – 12.00 óráig
Szerda                 13.00 – 18.00 óráig
Csütörtök            nincs ügyfélfogadás
Péntek                 nincs ügyfélfogadás

Az ügyintézők telefonos elérhetősége:
Adóügyi ügyintézők: 06 (52) 583-051
Hagyatéki és ipar, kereskedelmi ügyintézők: 06 (52) 277-512
Jogi referens: 06 (52) 384-334

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

TÁJÉKOZTATÁS

T Á J É K O Z T A T Á S

 A 2022. november hónapban esedékes
Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek pénzbeli támogatásának
készpénz formájában  történő kifizetése:

4242 Hajdúhadház, Mester u. 26.
volt Városgondnokság épülete

 2022. november 14-én (hétfő)     A-J
(A-B-C-CS-D-E-F-G-H-I-J)
8:30 – 12:00 óra és 13:00-15:00 óra között

 2022. november 15-én (kedd)    K-L
(K-L)
8:30 – 12:00 óra és 13:00-15:00 óra között

 2022. november 16-án (szerda) M-Sz
(M-N-O-Ö-P-R-S-Sz)
8:30 – 12:00 óra és 13:00-16:00 óra között

 2022. november 17-én (csütörtök) T-Zs
(T-U-Ü-V-Z-Zs)
8:30 – 12:00 óra és 13:00-15:00 óra között

 2022. november 18-án (péntek)

Pótkifizetés  8:30 – 12:00

Kérjük, szíveskedjenek elhozni az érvényben lévő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot és a személyi igazolványt, lakcímigazoló kártyával együtt.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!