Változik a Hajdúhadházi Köztemető nyitvatartása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a hajdúhadházi temető április 1-től 6 és 20 óra között látogatható. A kapuk 20.00 órakor automatikusan záródnak. Kérjük a sírkert látogatóit, hogy 20 óra előtt szíveskedjenek elhagyni a temető területét.

Technikai probléma esetén hívható telefonszám: 06-30-161-8948

Hajdúhadház Város Önkormányzata a Hajdúhadházi Köztemető tulajdonosaként és üzemeltetőjeként tájékoztatja a Tisztelt Látogatókat, hogy a kegyeleti szertartások alatt, valamint az azokat megelőző 1 órában a Temető területére gépjárművel történő be- illetve kihajtás során a Hunyadi utca felőli főbejárat zárva tart.
Kérjük, hogy helyette a Temető utca felőli, az autósforgalom számára létesített kaput szíveskedjenek használni!

Együttműködését megköszönve:
Hajdúhadház Város Önkormányzata

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

„Tiszta udvar, rendes ház”

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Álláshirdetés

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

HÚSVÉTI VÁRAKOZÁS

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pályázati felhívása a Bocskai tér 13. sz. alatti ingatlanon található helyiségek bérléssel egybekötött üzemeltetésére

Hajdúhadház Város Önkormányzata

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S A

Hajdúhadház, Bocskai tér 13. szám alatti ingatlanon található helyiségek

bérléssel egybekötött üzemeltetésére

 

1. A pályázat kiíró neve, címe és elérhetőségei:

Név: Hajdúhadház Város Önkormányzata Cím: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Telefon: (52) 583-411

Fax: (52) 384-295

E-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu

2. A pályázat tárgya:

A pályázat kiírója nyilvános pályázatot hirdet a 4242 Hajdúhadház, Bocskai 13. szám alatti “kivett ipartelep” elnevezésű ingatlanon található helyiségek üzemeltetés céljára történő bérbeadására.

3. A szerződés meghatározása: helyiségbérleti szerződés.

4. A szerződés időtartama: határozatlan idejű.

5. A meghirdetett helyiségek: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 13. szám alatt találhatóak.

A helyiségek elsősorban kereskedelmi, vendéglátóipari üzemeltetés céljára alkalmas helyiségek. Az üzemeltetéshez szükséges gépek, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, a helyiség vendéglátó egység üzemeltetés céljára való alkalmassá tétele és folyamatos karbantartása, továbbá takarítása a nyertes pályázó feladata. Amennyiben a nyertes pályázó az üzemeltetési szerződést a későbbiekben felbontja Hajdúhadház Város Önkormányzatával, úgy a vendéglátóegységbe általa beépített, illetve megvásárolt valamennyi, az üzemeltetés célját szolgáló berendezés és eszköz elvitelének joga illeti meg. Egymástól elkülönített 3 üzlethelyiség, melyekhez külön mosdó és WC tartozik. Mind a három üzlet a Főtérre néz, onnan megközelíthető.

Az üzlethelyiségek méretei:

 1. üzlethelyiség: 3,56 m x 5,42 m, (minimum bérleti díj: 60.000 Ft /hónap)
 2. üzlethelyiség: 2,92 m x 4,74 m, (minimum bérleti díj: 40.000 Ft/hónap)
 3. üzlethelyiség: 2,4 m x 3,46 m. (minimum bérleti díj: 40.000 Ft /hónap)

A pályázat kiírója a pályázati felhívás visszavonásának jogát fenntartja.

A pályázatok benyújtására üzlethelységenként van lehetőség, egy pályázó több üzlethelyiségre is pályázhat.

Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pályázati felhívás a Dr. Földi J. u. 58/A. alatti ingatlan üzemeltetésére

Hajdúhadház Város Önkormányzata
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 58/a. szám alatti ingatlan
(volt Vadas Csárda) üzemeltetésére

 

1. A pályázat kiíró neve, címe és elérhetőségei:

Név: Hajdúhadház Város Önkormányzata Cím: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Telefon: (52) 583-411

Fax: (52) 384-295

E-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu

2.  A pályázat tárgya:

A pályázat kiírója nyilvános pályázatot hirdet a 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 58/a szám alatti ingatlan (volt Vadas Csárda), üzemeltetés céljára történő bérbeadására.

3. A szerződés meghatározása:üzemeltetési szerződés

4. A szerződés időtartama: határozatlan (legkorábban 2024. szeptember 30. nappal szüntethető meg)

5. A meghirdetett helyiség:4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 58/a.

A helyiség elsősorban kereskedelmi, vendéglátóipari üzemeltetés céljára alkalmas helyiség. Az üzemeltetéshez szükséges gépek, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, a helyiség vendéglátó egység üzemeltetés céljára való alkalmassá tétele és folyamatos karbantartása, továbbá takarítása a nyertes pályázó feladata. Amennyiben a nyertes pályázó az üzemeltetési szerződést a későbbiekben felbontja Hajdúhadház Város Önkormányzatával, úgy a vendéglátóegységbe általa beépített, illetve megvásárolt valamennyi, az üzemeltetés célját szolgáló berendezés és eszköz elvitelének joga illeti meg. A pályázat kiírója a pályázati felhívást bármikor visszavonhatja.

Bolt és kávézó eszközei bérelhetőek Hajdúhadház Város Önkormányzatától a Hajdúvitéz Nonprofit Kft-től. 

Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Ebösszeírás 2023.

FELHÍVÁS

HAJDÚHADHÁZ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Hajdúhadház Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Hajdúhadház város területén 2023. március 23-tól 2023. április 30-ig terjedő időszakban Hajdúhadház város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírásra önbevallásos módszerrel történik.

Az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adat-tartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Azok 2023. március 23. napjától kezdődően folyamatosan beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám alatt a portán, vagy letölthető innen:  Ebösszeíró adatlap 2023.

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás hivatali időben a Polgármesteri Hivatal titkárságán (hétfő, kedd,  8.00-12.00; szerda: 13.00-18.00; ) az 52/583-411 telefonszámon kérhető.

 Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

 • postai úton Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskait tér 1. sz. alatti címre küldve,
 • elektronikusan az ebosszeiras@hajduhadhaz.hu címre továbbítva,
 • személyesen a Polgármesteri Hivatal portáján,
 • faxon a 06/52/384-295 számra továbbítva.

Felhívom az ebtulajdonos(ok), /tartó(k) figyelmét arra, hogy a korábbi ebösszeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. április 30.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

 • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
 • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
 • Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
 • Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
 • Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján – minimum 30.000,- Ft pénzbírság.

Együttműködésüket köszönöm!
Dr. Kiss-Kazsuk Katalin
jegyző 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

HADHÁZTÁJI húsvéti prémium termékek a Hajdúhadházi Vágóhídon

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Felhívás általános iskolai beíratásra

Felvételi körzetek

Tájékoztató-e-ügyintézésről_beiratkozásról

Törvényes-képviselő-nyilatkozat

Nyilatkozat-hit-és-erkölcstan-oktatásban-való-részvételről

Életvitelszerű ottlakásról nyilatkozat

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. március 23-án (csütörtökön) de. 8,30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező:

2./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 21/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Szociális és Családvédelmi Bizottság

3./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.14.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Ügyrendi, Etikai Bizottság

4./ A város közterületei elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás helyi szabályairól szóló 12/2015.(III.26.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező: Ügyrendi, Etikai Bizottság

5./ Dr. Holhós-Kovácsné Dr. Simon Diána Éva és a Drivi-Pharma Kft. /képviseli: Dr. Drimba-Vincze Lilla/ rendelési idejének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező: Ügyrendi, Etikai Bizottság

6./ Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző
Véleményező: Ügyrendi, Etikai Bizottság

7./ 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

8./ 2022. évi közfoglalkoztatási programokról szóló beszámoló, a 2023. évi mezőgazdasági program ismertetése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Kemény Erzsébet közfoglalkoztatási koordinátor
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

9./ 2023. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Kemény Erzsébet közfoglalkoztatási koordinátor
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

10./ Civil szervezetek 2023. évi működési támogatása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

11./ Tájékoztató a HBVSZ Zrt „va” végelszámolásának állapotáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt pénzügyi és gazdasági irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

12./ A Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát érintő intézményátszervezési javaslatok véleményezése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező: Ifjúsági, sport- és civil kapcsolatok tanácsnoka

13./ 2023. évi tavaszi közúthálózat karbantartás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Garda Szabolcs műszaki referens
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

14./ Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt pénzügyi és gazdasági irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

15./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 2022. évi szakmai munkájának értékelése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező: Szociális és Családvédelmi Bizottság

16./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató intézmények 2022. évi szakmai munkájának értékelése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező: Szociális és Családvédelmi Bizottság

17./ Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Szociális és Családvédelmi Bizottság

18./ 2023. évi szünidei gyermekétkeztetés
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező: Szociális és Családvédelmi Bizottság

19./ Tájékoztatás Hajdúhadház Város közigazgatási területén 2010 óta történt útfelújításokról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező:

20./ Hajdúhadház Város Önkormányzata és a Hajdúhadházi Roma Nemzetiségi Önkormányzata között szegregált területek hulladékmentesítésére megállapodás kötése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Kemény Erzsébet közfoglalkoztatási koordinátor
Véleményező:

21./ Tájékoztatás Hajdúsági – Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző
Véleményező:

22./ Közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetése miatt
PH/9280-4/2022 számú határozat ellen érkezett fellebbezés (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező: Ügyrendi, Etikai Bizottság

23./ Homlokzat hőszigetelési- és felújítási támogatás visszakövetelése (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

24./ Földgáz és villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt pénzügyi és gazdasági irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

 

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!