HADHÁZI GYEREKNAP

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás SZSZB oktatásról

Tisztelt Szavazatszámláló bizottsági tag !

Magyarország Köztársasági Elnöke a 2019. évi Európai Parlament tagjainak választását 2019. május 26. napjára tűzte ki.

A választás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a helyi választási iroda gondoskodik a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak oktatásáról, felkészítéséről is.

A fent rögzítettek alapján tájékoztatom, hogy 2019. május hónap 21. napján (kedden) 17.00 órakor Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében kerül sor a szavazatszámláló bizottság tagjainak felkészítésére.

A téma kiemelt jelentőségére tekintettel feltétlenül számítok a megjelenésére.

      Dr. Kiss Katalin

      Helyi Választási Iroda vezetője

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 16-án (csütörtökön) de. 8 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli
ülésére tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester


Napirendi pontok:

Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Emlékfutás a hősökért

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pályázati felhívás

Palyazoi felhivas_Hajdúhadház_EFOP_153 NYILATKOZAT_Adatkezelési_tájékoztató_megismerése

Nyilatkozat egyeb EU forrasrol_EFOP_153

4. sz. melléklet Adatkezelési tájékoztató_ösztöndíj pályázat

3. sz.melléklet_Pontrendszer

2. sz. melléklet Palyazoi adatlap_Hajdúhadház

1. sz. melléklet Preferált szakma Hajdúhadház

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó

Kategória: Ajánló, Hírek | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA

 

Csáfordi Dénes polgármester tisztelettel meghívja Önt a Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 2-án (csütörtökön) du. 18 órakor a Városháza dísztermében tartandó közmeghallgatására.


Napirendi pont:

1.) Polgármesteri beszámoló 
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

 

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztást elkövetők költségén elrendelik az közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”.

Tehát a hatályos törvényi rendelkezés értelmében a földhasználó már egész évben köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni. Ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A korábbi szabályozás szerint a földhasználó csak az adott év június 30-áig volt köteles a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni. Az érvényes szabályozás szerint viszont a parlagfű elleni védekezés egész évben fennálló kötelezettség.

Az előírt védekezési kötelezettség elmulasztása esetén, belterületen a települési önkormányzat jegyzője, külterületen a terület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal a földhasználóval szemben közérdekű védekezést rendel el. Ha a közérdekű védekezés elrendelése és a hatóság általi végrehajtatás ideje között a földhasználó nem végzi el a parlagfű mentesítést, akkor azt a hatóság a vállalkozóval végezteti el. Ennek költségei a földhasználót terhelik.

A fentieken túlmenően a parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén az illetékes megyeszékhelyi járási hivatal a földhasználóval szemben növényvédelmi bírságot szab ki. A kiszabandó növényvédelmi bírság legkisebb összege tizenötezer forint.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztató az elhanyagolt, romos ingatlanok karbantartásával kapcsolatban

Az ingatlanok tulajdonosainak a tulajdonukban lévő épületek jó karbantartására fokozott figyelmet kell fordítani. Nagy számban található településünkön omladozó, düledező lakóház. Ezen épületek tulajdonosai ellen jogszabály alapján kötelezési eljárás kezdeményezhető az épített környezet alakításáról és védelméről  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 47.§. (2.) bekezdés g./ pontja alapján, a jó karbantartás elmulasztása miatt.

A kötelezési eljárás során határidő megállapítása mellett az épületet helyre kell hozni, vagy végső esetben a bontást el kell végezni. Jelenleg a lakóház elbontására nem kell bontási engedélyt kérni – az elvégezhető önerőből. Az épület lebontása után viszont hatósági bizonyítványt kell kérni építéshatóságunktól az épület lebontásának tényének igazolása céljából.

Amennyiben a kötelezés nem jár eredménnyel akkor – ismételten is kiszabható – 5.000.- tól 500.000.-ft –ig terjedő eljárásibírsággal sújtható az épület tulajdonosa, tulajdonosai.

A bírság meg nem fizetése esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül kerül behajtásra.

Kérünk minden érintett ingatlantulajdonost, hogy a kötelezési eljárás megindítása előtt tegyék meg az épületük állagmegóvása érdekben a szükséges intézkedéseket.

Hajdúhadház, 2019. 04. 24.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!