Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása

Tájékoztatnak, segítséget nyújtanak, és amennyiben szükséges, biztosítják a rendet – a katonák feladatai veszélyhelyzet idején

 

A veszélyhelyzetben jelentkező feladatok kapcsán a Magyar Honvédségnek, a magyar katonáknak kiemelkedő szerepe van abban, hogy folyamatosan segítsék, tájékoztassák és támogassák a magyar embereket.

Különösen fontos ilyenkor az összefogás, a társszervek kölcsönös támogatása, valamint az, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében bevezetett rendszabályokat mindenki ismerje és betartsa. A magyar emberek számíthatnak arra, hogy a katonák mindent megtesznek a biztonságuk szavatolása érdekében az élet minden területén, ahol szükség lehet a katonai képességek igénybevételére.

A Létfontosságú Magyar Vállalatok Biztonságáért Felelős Akciócsoport – március 14-ei megalakulását követően – soron kívül beazonosította azokat a vállalatokat és társaságokat, amelyek tevékenysége nélkülözhetetlen az ország biztonságos működéséhez, valamint az állampolgárok folyamatos ellátásának biztosításához. A cél az, hogy a magyar emberek a lehető legnagyobb és legszélesebb körű segítséget megkapják. A beazonosított vállalatok közül az elsőként kiválasztott 71-hez március 19-én érkeztek meg a katonák, a rendőrség, illetve a katasztrófavédelem munkatársai. A honvédelmi irányító törzsek nem szakmai irányítást gyakorolnak. Fő feladatuk, hogy a katonák szakmai tudásukkal és a Magyar Honvédség eszközeivel közvetlen segítséget nyújtsanak – logisztikai, teher- és személyszállítási, ellátási, őrzés-védelmi, biztonsági feladatokban – az érintett cégek számára és biztosítsák a köztük való együttműködés szervezett keretek közötti folyamatos és biztonságos működését.

Március 25-én 13-al bővült azon vállalatok köre, amelyekhez katonák érkeztek.

A kiválasztott cégek mind a stratégiai fontosságú ágazatokban, az egészségügy, élelmiszeripar, közlekedés, vízügy, oxigénellátás és az infokommunikáció területén működnek.

A Magyar Honvédség minden – ebben a helyzetben alkalmazható – képességét alkalmazzák a járvány megfékezése érdekében. Az elmúlt napokban tábori ágyakkal és fektetőanyagokkal, a kórházak előtti előszűrő pontokhoz biztosított katonai sátrakkal, (többek között a Szent László Kórháznál huszonnégy óra alatt telepített ROLE-1 egészségügyi sátorrendszerrel) valamint a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében feladatokat végző személyek étkeztetésével, szállítmányok mozgatásával, védőfelszerelések továbbításával segítették a megelőzési munkákat.

 

A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel március 20-ától, az ország több városában katonai rendész járőrök teljesítenek szolgálatot. Ennek elsődleges célja a lakosság biztonságérzetének növelése, a közbiztonság, közrend fenntartásának támogatása. Segítik a rendőrség munkáját a kijárási korlátozással bevezetett intézkedések megismerésében, betartásában is.  Felhívják az állampolgárok figyelmét a rájuk vonatkozó rendeletekre és azok betartásának fontosságára.

A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben a katonai rendészeknek alapfeladataikon felül most további két kiemelt feladatuk van. Az egyik az úgynevezett humanitárius közlekedési folyosó közbiztonságának fenntartása. A korridor lényege, hogy a rendészeti szolgálat az átmenő forgalmat azon keresztül biztosítsa. A rendőrség kilenc benzinkutat és az ahhoz tartozó pihenőt jelölt ki, ahol az ország területén átengedett külföldi állampolgárok megállhatnak pihenni. Ezek közül öt helyen katonák nyújtanak segítséget az érintetteknek.

A magyar katonáknak továbbra is jelentős szerepe van az országhatáraink védelmében és a határátkelőhelyek biztosításában.

Katonák segítik március 30-ától 51 kórház vezetőit abban, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében a szükséges egészségügyi felszerelések, berendezések, gyógyszerkészletek és fertőtlenítőszerek megóvása biztosított legyen, valamint a járványveszéllyel összefüggő szabályok betartatása ne szenvedjen csorbát.

A magyar állampolgárok egészségügyi és fizikai biztonsága érdekében biztosítják az egészségügyi intézmény és az Operatív Törzs közötti közvetlen kapcsolattartást és a soron kívüli információáramlást, valamint a kórházparancsnok munkájával elősegíti az egészségügyi intézmény veszélyhelyzetben keletkező kiemelt érdekeinek érvényesítését az Operatív Törzs felé.

Bízzanak bennünk! A járvány megfékezése érdekében, rendkívül fontos az összefogás. Tegyünk meg mindent együtt az ország, a magyar emberek biztonságáért!

BIZTATÁS

A hazáért élni, szenvedni, s jót tenni,
Ügye mellett önként s bátran bajra menni,
Kárt, veszélyt, rabságot érte fel sem venni,
S minden áldozatra mindenha kész lenni –

Barátom! oly dolgok, melyek az embernek
Dicsőség mezején oszlopot emelnek,
S melyekért, bár, míg élsz, sokan nem kedvellnek,
A jók sírodban is áldanak, tisztelnek.

Batsányi János

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Észak-alföldi JOGPONTOK tájékoztatása

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Szociális földprogram

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális földprogramról szóló 21/2016. (V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján lehetőség van a szociális földprogramban való részvételhez.

A részvételhez szükséges kérelem letölthető a innen.

 

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Oktatási Hivatal tájékoztatása

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány a koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben című 1102/2020. (III. 14.) határozatában bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend megvalósítása kapcsán tájékoztatja az első egy hét tapasztalatairól.

A lenti linken  Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár úr levelét olvashatja.

Szülői_tájékoztató

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

MARADJ OTTHON! HAJDÚHADHÁZ

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás a piac zárvatartásáról

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterének

4/2020. (III. 23.) utasítása

a koronavírus fertőzés terjedésének megelőzésével kapcsolatos helyi intézkedések meghatározásáról (4)

A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs ajánlásaira, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását figyelembe véve tulajdonosi jogkörben eljárva, elrendelem a

városi piac (Hajdúhadház, Hajdú u. 16.) bezárását, 2020.03.24. naptól, határozatlan időre.

Jelen utasítás a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csáfordi Dénes
polgármester

                                                                               

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

MARADJ OTTHON! HAJDÚHADHÁZ

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS

a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda

ügyfélfogadását érintő változásokról

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvánnyal összefüggésben fennálló veszélyhelyzetre tekintettel a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájában történő ügyintézés tekintetében

  1. március 23. napjától visszavonásig

az alábbi intézkedéseket vezetjük be:

Az ügyintézés elsődleges módja a telefonon keresztül történő és az elektronikus ügyintézés (e-mail, ügyfélkapu).

Az ügyintézéshez szükséges kérelem nyomtatványok a város honlapjáról letölthetőek, valamint a kérelmek elhelyezésére szolgáló gyűjtődobozok mellett kihelyezésre kerültek.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az E-Önkormányzat portál https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap használatával, az ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleknek a bejelentkezést követően lehetőségük van a saját, vagy az általuk képviselt adózó önkormányzati adóhatósághoz tartozó helyi adóegyenlegének lekérdezésére és az adó- és illetékfizetési kötelezettség elektronikus úton történő teljesítésére.

A telefonos és elektronikus ügyintézésre a Hatósági iroda alábbi elérhetőségein van lehetőség:

 

Hatósági Iroda ügyintézőinek elérhetőségei

Dr. Tóth Judit

Irodavezető

(birtokvédelem, közösségi együttélés
szabályaira vonatkozó ügyek)

06 (52) 279-381

toth.judit@hajduhadhaz.hu

Balogh Balázs Imre

hatósági ügyintéző

(Ipar, Kereskedelem, Hagyatéki ügyek)

06 (52) 277-512

balogh.balazs@hajduhadhaz.hu

Csákóné Kompár Heléna Zita

szociálpolitikai ügyintéző

(rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, Szociálisan rászoruló fogyasztók védelmével kapcsolatos ügyek, talált tárgyak, szünidei gyermekétkeztetés)

06 (52) 276-199

csakone.helena@hajduhadhaz.hu

Mocsár Réka

szociálpolitikai ügyintéző

(rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, Szociálisan rászoruló fogyasztók védelmével kapcsolatos ügyek, talált tárgyak.)

06 (52) 276-199

mocsar.reka@hajduhadhaz.hu

Pató Miklósné

szociálpolitikai ügyintéző

(Köztemetés, Lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás, fiatalok lakáshoz jutása, homlokzat hőszigetelési- és felújítási támogatás, kistermelővé válás, Szociális Földprogram.)

06 (52) 276-199

pato.miklosne@hajduhadhaz.hu

Sikula Renáta

egyéb ügyintéző

(rendkívüli települési támogatással kapcsolatos ügyek, közművesítési támogatás, járdaépítési- és felújítási támogatás, kerítésépítési- és felújítási támogatás)

06 (52) 276-199

sikula.renata@hajduhadhaz.hu

Karap Bálintné

Anyakönyvvezető

(Anyakönyvvezetés, népességi ügyek.)

06 (52) 583-415

anyakonyv@hajduhadhaz.hu

Biró-Balogh Anikó

települési főépítész

(Főépítészi ügyek, Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos ügyek,

Lakcímigazolásokkal kapcsolatos ügyek, Telekalakítással kapcsolatos ügyek, Környezetvédelmi hatósági ügyek,

Zaj- és rezgésvédelmi hatósági ügyek,

Polgármester hatáskörébe tartozó rendeltetés megváltoztatással kapcsolatos ügyek, Fás szárú növények védelmével kapcsolatos ügyek, Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás kiadása)

06 (52) 583-418

biro.balogh.aniko@hajduhadhaz.hu   

 

Elek Istvánné

adóügyi ügyintéző

(magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó, adóérték bizonyítvány, könyvelés, letiltások, adók módjára behajtandó követelések)

06 (52) 583-051

varga.monika@hajduhadhaz.hu

Bereczkiné Váradi Ilona

adóügyi ügyintéző

(építményadó, gépjárműadó, mezőőri járulék, adóérték bizonyítvány, letiltások, könyvelés, adók módjára behajtandó követelések)

06 (52) 583-051

varadi.ilona@hajduhadhaz.hu

Ferenczi Anikó

adóügyi ügyintéző

(helyi iparűzési adó, talajterhelési díj, adóérték bizonyítvány, letiltások, könyvelés, adók módjára behajtandó követelések)

06 (52) 583-051

ferenczi.aniko@hajduhadhaz.hu

Nagy Balázs

adóügyi ügyintéző

(magánszemélyek kommunális adója, talajterhelési díj, mezőőri járulék, termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója, magánfőző desztillálóberendezések bejelentésével kapcsolatos ügyek, adóérték bizonyítvány, letiltások, részletfizetés, méltányossági kérelem, könyvelés, adók módjára behajtandó követelések)

06 (52) 583-051

nagy.balazs@hajduhadhaz.hu

Hadháziné Karsai Katalin Csilla

adóügyi ügyintéző

(építményadó, helyi iparűzési adó, mezőőri járulék, részletfizetés, méltányossági kérelem, adóérték bizonyítvány, letiltások, könyvelés, adók módjára behajtandó követelések)

06 (52) 583-051

hadhazine.katalin@hajduhadhaz.hu

Kérem, hogy a benyújtani kívánt beadványaikat szíveskedjenek az elektronikus ügyintézés keretei között (e-mailen vagy ügyfélkapu használatával), vagy postai úton eljuttatni az Önkormányzat, illetve a Hivatal részére, továbbá lehetőségük van írásos kérelmüket, beadványukat a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Portáján (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám) és a Polgármesteri Hivatal Hatósági irodáján (4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám) a kérelmek elhelyezésére szolgáló gyűjtődobozba bedobva leadni. A kérelemre minden esetben írják rá a telefonszámunkat.

Személyesen kizárólag azon ügyfél fogadása történik, akinek a halaszthatatlan ügyében a személyes megjelenést jogszabály kötelezővé teszi (pl. egyes anyakönyvi ügyek, személyes nyilatkozattételek). A személyes ügyfélfogadás ezekben az esetekben is – a haláleset bejelentése kivételével – kizárólag ügyfélfogadási időben történik. Az anyakönyvvezető a haláleset bejelentést teljes munkaidőben köteles fogadni.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a személyes megjelenést igénylő ügyek intézése során lehetőleg kísérő nélkül érkezzenek, kizárólag az ügyintézéssel érintett ügyfelek jöjjenek.

Amennyiben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés során várakozni kell, úgy kérjük Önöket, hogy azt a Hivatal épülete előtt a szabad levegőn tegyék meg.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!