Hirdetmény

Hajdúhadház Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy az Önkormányzat képviselő – testülete Hajdúhadház Város településszerkezeti tervéről szóló 170/2011. (VIII.17.) számú határozat, illetve a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 21/2011. (VIII.18.) önkormányzati rendelet – a Kossuth utca, 4. számú főút, Arany János utca és Káposztáskert utca által határolt területet érintő módosítása kapcsán döntött a környezeti vizsgálat szükségességéről, mellyel kapcsolatban a 81/2020. (XII.18.) sz. polgármesteri határozatában foglaltak szerint nem tartotta indokoltnak a környezeti vizsgálat elvégzését.

A településrendezési eszközök módosításával összefüggésben a partneri egyeztetés kapcsán partneri észrevétel nem érkezett a véleményezés során partner nem jelentkezett be.

A 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet szerinti megkeresés kapcsán beérkezett véleményeket és a partnerségi egyeztetés tárgyában adott tájékoztatásban foglaltakat, – mely szerint nem történt partneri bejelentkezés, észrevétel nem érkezett a módosítással kapcsolatban – Csáfordi Dénes polgármester a 2011. évi CXXVIII. törvény – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének feladat és hatáskörében a 239/2019. (XI. 28.) számú határozatával fogadta el.

Hajdúhadház, 2021. január 04.

Biró-Balogh Anikó

főépítész

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Településrendezési eszköz módosításának összefoglalása

A módosítással érintett terület a 4. számú főút, Kossuth utca, 11908/12 és a 11908/15 helyrajzi számú utak által határolt területen belül a 11908/8 és a 11908/9 helyrajzi számú ingatlanok, valamint a biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében a 049 hrsz-ú út – 044 hrsz-ú út – közigazgatási határ – 053 hrsz.-ú csatorna által határolt területen belül a 050/8 hrsz-ú ingatlan.

A tulajdonosok a fejlesztési elképzeléseik megvalósításához szükséges településrendezési eszközök – településszerkezeti és szabályozási terv – módosítását kezdeményezték, mely lehetőséget ad egyrészt a belterületi ingatlanok gazdaságosabb felhasználására és beépítésére, másrészt a város beruházási és üzemeltetési költségének csökkentésére.

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti területrészre vonatkozó településszerkezeti tervet és leírását a 78/2020. (XII.10.) számú polgármesteri határozattal fogadta el, míg a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet az 31/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá.

A záradékolt dokumentáció az alábbi weboldalon megtekinthető:

http://www.hajduhadhaz.hu/telepulesrendezesi-eszkoz-modositasa-zaradekolt-dokumentacio/

Hajdúhadház, 2021. január 04.

Csáfordi Dénes
polgármester  megbízásából:

Biró-Balogh Anikó
főépítész

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás éleslövészetről

A Magyar Honvédség 5. Bocskai Lövészdandárja értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a Hajdúhadház helyőrségi lőtéren 2021. január 05, 06 és 07-én 08:00-22:00 között éleslövészet végrehajtására kerül sor.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében, a fenti időpontban a lőtér területén (08/1, 08/2, 0111, 0112, 0113 hrsz.) és környékén ne tartózkodjanak magánszemélyek és haszonállatok.
A terület riasztórendszerének biztonságos  működése érdekében az elektromos hálózatot feszültség alá helyezik.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Katonára mindig szükség van

Nem csökken az érdeklődés a katonai pálya iránt, az elmúlt évben közel 400 fő vállalt szolgálatot a seregben Hajdú-Bihar megyéből. A járványhelyzet még inkább rávilágított arra, hogy békeidőben is nagy szükség van a katonákra.

 

Egy évvel ezelőtt még senki sem gondolt arra, hogy csak maszkkal az arcunkon, megfelelő távolságot tartva tartózkodhatunk egy légtérben társainkkal. A legfontosabb fogalommá a védekezés vált, mellyel megóvhatjuk szeretteinket a koronavírustól. A járvány elleni védekezésben a Magyar Honvédség is számos területen vesz részt, közreműködnek például az intézmények fertőtlenítésében, segítik a rendőrség munkáját és igyekeznek enyhíteni az egészségügyben dolgozók leterheltségén. A hivatásos és szerződéses katonák mellett az önkéntes tartalékos állomány is aktív részt vállal ezekben a feladatokban. A járványhelyzet ellenére – vagy éppen amiatt – egyre többen jelentkeznek katonának. A jelenségről Nagy Zoltán alezredest, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központjának parancsnokát kérdeztük.

 

– Hogyan tudná jellemezni a 2020-as évet toborzás szempontjából?

 

– A vírushelyzet miatt egy kihívásokkal teli év van mögöttünk, szerencsére az elért eredmények azonban nem tükrözik a nehézségeket. Folyamatos az érdeklődés a katonai pálya iránt, mely egyrészt az elmúlt évek munkájának köszönhető – az emberek ismerik és elismerik a honvédek munkáját, tudják, hogy milyen lehetőségek vannak a haderőben. Másrészt megvan a szerepe a jelenleg zajló Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programnak is, hiszen az emberek látják és érzékelik a stabilitást, az egyre bővülő juttatásokat, a modern technikai eszközöket. Ugyanakkor a társadalmi elismertséghez nagyban hozzájárul az is, hogy a katonák a jelenlegi járványhelyzetben kézzelfogható segítséget nyújtanak ott, ahol erre szükség van. Ezeknek az eredményeként tavaly majdnem 400-an választották a Magyar Honvédség valamelyik szolgálati formáját a megyéből.

 

– Melyek ezek a szolgálatformák, amelyekre várják az érdeklődőket?

 

– A honvédség szinte mindenkinek tud alternatívát kínálni az élethelyzetének, motivációjának vagy végzettségének megfelelően. Azoknak a fiataloknak, akik az érettségi megszerzését követően a továbbtanulást választják, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karát, illetve a Magyar Honvédség Altiszti Akadémián zajló „Acélkocka” képzést ajánljuk. Utóbbi egyéves, tanfolyamrendszerű képzés, amely már a tanulmányok ideje alatt is havi nettó 199 ezer forintos fizetést, térítésmentes lakhatást és étkezést, valamint utazási hozzájárulást jelent a résztvevőknek. Azok, akik azonnali munkalehetőséget keresnek, a szerződéses katonai szolgálatot választhatják. Változatos, kiszámítható életpályát kínálunk jelentkezőinknek, ahol érettségivel, kezdő legénységi beosztásokban minimum bruttó 299 ezer Ft-ot, érettségi nélkül bruttó 255 ezer Ft-ot lehet keresni. A számos plusz juttatás közül kiemelhető, hogy a honvédség szerződéskötéskor 100 ezer Ft szerződéskötési díjat, családalapítási, iskolakezdési és lakhatási támogatásokat kínál, valamint nyugdíjpénztári hozzájárulást, kedvezményes üdülést, ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat és sportolási lehetőséget is biztosít a katonák számára. Az Önkéntes Tartalékos Rendszer pedig azoknak szól, akik tanulmányaik, vagy meglévő munkahelyük mellett szeretnének részt vállalni honvédelmi feladatokban. A tartalékos rendszer egyik eleme a kormány gazdaságvédelmi programjának részeként létrejött speciális önkéntes tartalékos szolgálat, amellyel a honvédség akár több ezer állás nélkül maradt embernek adhat átmeneti vagy hosszútávú munkalehetőséget.

 

– Hogyan tudnak az érdeklődők kapcsolatba lépni Önökkel?

 

Idén éppen 20 éve annak, hogy Debrecenben, a Péterfia u. 58/a szám alatt megnyitotta kapuit a toborzó iroda, ahol személyes tájékoztatást nyújtunk az érdeklődőknek. A mostani járványhelyzetben azt javasoljuk, hogy első körben személyes megjelenés nélkül lépjenek velünk kapcsolatba, az 52/314-200-as telefonszámon vagy a hajdu.toborzo@mil.hu e-mail címen. Emellett sok hasznos és érdekes információ található a www.iranyasereg.hu és a www.hadkiegeszites.hu oldalakon, valamint az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Facebookon oldalán is.

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Településrendezési eszköz módosítása – záradékolt dokumentáció

Hajdúhadház-Kossuth-u.-déli-ter.-településrendezési-eszközök-módosítása.pdf

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. január 1. napjától Hajdúhadház Város Önkormányzata, mint a köztemető és a ravatalozó tulajdonosa látja el a fenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat.

Az önkormányzat temetkezési szolgáltatási tevékenységet nem nyújt, azt külön temetkezési szolgáltatók biztosítják.

Hajdúhadházon az alábbi szolgáltatók rendelkeznek irodával:

Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat
4242 Hajdúhadház, Rákóczi u. 24.
LAKÁSRÓL történő halottszállítás éjjel-nappal: +36-30/9588-312

Sconto Morte Temetkezési Kft.
4242 Hajdúhadház, Hunyadi u. 2.
LAKÁSRÓL történő halottszállítás éjjel-nappal: +36-20-226-2700

 

KIZÁRÓLAG temetkezési szolgáltatók halott szállítás esetén a 06-30-161-8948 telefonszámot tudják hívni.

 

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

TÁJÉKOZTATÁS IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 20/2020.(I.30.) sz. határozata alapján – a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatalban

2020. december 23. napján és 2020. december 28. napjától-

2020. december 31. napjáig (5 munkanap),

igazgatási szünetet rendel el, mely idő alatt a Polgármesteri Hivatal dolgozói szabadságukat töltik.

A Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal az igazgatási szünet tartama alatt ügyeleti rendszerben gondoskodik az anyakönyvi igazgatási feladatok ellátásáról.

Halaszthatatlan esetben (haláleset anyakönyvezése) a 06 30 663-38-68-as mobilszám hívható.

Városüzemeltetési ügyelet a 06 30 334-9358-as, illetve a 06 30 181-57-73-as telefonszámon érhető el.

Az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap: 2020. december 22. (kedd).

Az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap: 2021. január 04. (hétfő).

Megértésüket köszönjük!

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Jótékonysági online koncert

A koronavírus járvány gazdasági és társadalmi hatásai minden embert, céget és szervezetet mélyen érintettek és érintenek jelenleg is. A legnagyobb sokkhatás azonban az egészségügyi ellátórendszereket érte világszerte. Az egészségügyi ellátórendszerek a tavaszi tapasztalatok ellenére is óriási terhelésnek vannak kitéve a jelenlegi második hullámban. Nemcsak Magyarországon kritikus az intenzív osztályok helyzete, hanem a hazainál fejlettebb rendszerek is teljesítőképességük határához értek.

 A világjárvány kapcsán felértékelődött az egészségügy és az egészségügyben dolgozó munkavállalók áldozatos munkája. Ugyanakkor a 2020-as év újra rámutatott arra, hogy milyen fontos az egymással való törődés, odafigyelés, szeretteink védelme.

Az egészségügyi dolgozók áldozatos munkanapjainak megkönnyítéséhez és elismeréséhez Hajdúhadház városa is szeretne hozzájárulni!

Hajdúhadház városa 2020. december 18-án (pénteken) 19:00 órai kezdettel ADVENTI ÉLŐ JÓTÉKONYSÁGI ONLINE KONCERTET ad. A zenés eseményen sztárelőadók (Szulák Andrea, Csonka András, Majsai Gábor) énekelnek majd jól ismert és új karácsonyi dalokat élőben.

A koncerten befolyó teljes bevételt a Debreceni Egyetem, koronavírus elleni küzdelemben részt vevő klinikai dolgozóinak étkezési ellátására, támogatására ajánljuk fel!

IDŐPONT: 2020. december 18. (PÉNTEK)

FELLÉPŐK: Szulák Andrea, Csonka András, Majsai Gábor

Vigyázunk egymásra!

Törődünk egymással!

További információ: info@hajduvitez.hu; +36 30 817 0340

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

FELHÍVÁS

Hajdúhadház Város Önkormányzata

F E L H Í V Á S A

A veszélyhelyzet során a munkahelyi gyermekfelügyelettel
kapcsolatos intézkedésekről

Tájékoztatom a Tisztelt Helyi munkáltatókat, hogy a Kormány – 2020. december 10. napján hatályba lépő567/2020. (XII.9.) Korm. rendelete (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt bármely foglalkoztató megszervezheti a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei számára a napközbeni felügyeletet (a továbbiakban: munkahelyi gyermekfelügyelet), abban az esetben, ha a gyermek által látogatott köznevelési intézményben rendkívüli szünet, vagy tantermen kívüli digitális oktatás került elrendelésre.

Ennek feltételei a következők:

  • A munkahelyi gyermekfelügyeletet a szülő a legalább 20 hetes, de legfeljebb 14 éves, fertőző betegségben nem szenvedő gyermeke felügyelete céljából jogosult igénybe venni. A szülő írásban nyilatkozik arról, hogy gyermekénél betegségre utaló tünetekről nincs tudomása. 
  • A munkahelyi gyermekfelügyelet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között biztosítható, melyet kiscsoportos formában kell megszervezni, szükség esetén vegyes életkori csoportokban.
  • A munkahelyi gyermekfelügyeletet a foglalkoztató a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által kiadott, és a tevékenységét segítő minisztérium honlapján közzétett tájékoztatónak megfelelően biztosítja.

A Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése akként rendelkezik, hogy a munkahelyi gyermekfelügyelet megszervezését legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző napon be kell jelenteni a települési önkormányzat polgármesterének és a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalnak. A polgármester a bejelentésről tájékoztatja a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszert.

Fentiek alapján felhívom a Tisztelt Helyi Munkáltatókat, hogy amennyiben munkáltatói jogkörben eljárva élni kívánnak a Korm. rendeletben szabályozott munkahelyi gyermekfelügyelet megszervezésének lehetőségével, úgy szíveskedjenek ezen szándékukat legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző napon az alábbi elérhetőségeken bejelenteni:

  • Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármestere részére a titkarsag@hajduhadhaz.hu e-mail címen és
  • a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya részére a 4028 Debrecen, Rózsahegy utca 4. szám alatti címre vagy Hivatali kapun keresztül a következő KRID azonosítóval rendelkező hivatali kapura: 305241771).

Hajdúhadház, 2020. december 9.

 
Csáfordi Dénes
polgármester

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Szelektív szállítási időpontok 2021.

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!