Emlékezés a hősökre

A Bihardiószegi csatára emlékeztek az összegyűltek a mai napon Bocskai István lovasszobránál. 1604. október 14-15-e éjjelén az osztrák császári seregben szolgáló hajdúk, akiket Bocskai István ellen küldtek, Bocskai oldalára állva vereséget mértek a Habsburg csapatokra.

A megemlékezésen Csáfordi Dénes polgármester mondott beszédet, amelyben kiemelte a csata fontosságát és taglalta, hogy Hajdúhadház nem lehetne büszke hajdúváros Bocskai István és a hajdúk tettei nélkül. Ennek a győzelemnek köszönhetően kézzel fogható eredményeket láthatunk Hajdúhadházon, – mondta a polgármester, majd azt is kiemelte, hogy az együttműködés eredményeképpen jött létre a Korponai kiváltságlevél, melyben Bocskai István letelepítette a hajdúkat és létrejöttek a hajdúvárosok. Eszméiket, mentalitásukat örököltük, s kaptuk örökül a szabadságot és azt a hajdú-magabiztosságot, ami segít nekünk helyt állni az élet minden területén.

Az ünnepség zárásaként Csáfordi Dénes, Hajdúhadház Önkormányzata nevében koszorút helyezett el a lovasszobor előtt a csatában, a magyar szabadságért elszántan küzdők tiszteletére.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Indul a fűtési szezon – Előzzük meg lakástüzet és szén-monoxid-mérgezést

A hivatalos fűtési szezon október 15-én kezdődik, viszont a hűvösebbre fordult időjárás miatt sok helyen már befűtöttek. Azok, akik meg nem ellenőriztették kéményüket és fűtőeszközeiket, ezt ugyan még mindig megtehetik, de ilyenkor leterheltek a szakemberek és hosszabb a várakozási idő.

A kéményseprő ősszel és télen is el tudja végezni a kémény ellenőrzését, és ha szükséges, a tisztítását. Ilyenkor arra érdemes figyelni, hogy a kéményellenőrzés napján ne fűtsünk be, hogy a kéményseprőnek ne forró környezetben kelljen dolgoznia.

A kémények javasolt ellenőrzési gyakorisága gázos fűtés esetén kétévente, szilárd tüzelés esetén évente egy alkalom. Akik családi házban élnekés a családi házba nincs bejegyezve semmilyen vállalkozás, azok számára a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglalt. Településtől függ, hogy kéményseprőcég, vagy a katasztrófavédelem kéményseprői végzik az ingyenes kéményseprést. A katasztrófavédelem kéménysepréssel kapcsolatos információkat tartalmazó weboldalán irányítószám alapján ki lehet keresni, hogy a katasztrófavédelemnél, vagy valamelyik kéményseprőcégnél lehet időpontot egyeztetni az ingyenes ellenőrzésre. Ugyanezen a weboldalon az online ügyintézést kiválasztva lehet időpontot foglalni a katasztrófavédelem kéményseprőinél. 

Azt, hogy mennyire fontos az ingyenes lakossági kéményseprés lehetőségével élni, mutatja a tény, amely szerint a tűzoltókat idén már 702 kéménytűzhöz riasztották. Az ilyen esetek leggyakoribb oka, ha nincs megfelelően kitisztítva és a kémény belső falára lerakódott korom és kátrány meggyullad. Minden hatodik lakástűz a kéményben keletkezik. 

A fűtési időszakban megnő a szén-monoxid-mérgezéses esetek száma. Tévhit, hogy csak a régi gázkazánoknál jelentkezhet ez a probléma, hiszen minden nyílt égésterű fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak, amennyiben nem biztosított a levegő-utánpótlás. A kandalló, a cserépkályha, illetve a vegyes tüzelésű kazán, a konvektor és a fali vízmelegítő is lehet nyílt égésterű és akkor ezek a szoba levegőjét használják működés közben. Ha nincs elég friss levegő ezek környezetében, szén-monoxid fog keletkezni, ami magas koncentrációban akár egy percen belül is halált okozhat. Idén már 14 ember halt meg emiatt. Évente egyszer érdemes szakemberrel megnézetni a fűtést és a vízmelegítőket. Ezek hőtermelő, lánggal égő berendezések, a meghibásodásuk lakástűzhöz vagy szén-monoxid-mérgezéshez vezethet.

Érdemes minden nyílt égésterű fűtő- és vízmelegítő eszköz mellé szén-monoxid-érzékelőt helyezni. A megbízható érzékelők listája megtalálható a katasztrófavédelem honlapján. Az érzékelőt a fűtőeszköztől, vagy vízmelegítőtől egy méterre, fejmagasságba helyezzük el, és figyeljünk a szavatossági idejükre.

forrás: katasztrofavedelem.hu

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Közmeghallgatás 2021

Közmeghallgatást tartott Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

Csáfordi Dénes összefoglalójában hangsúlyozta, hogy  2010-2021-es időszakról lehet beszélni, ugyanis az egyes fejlesztések mögött sok éves munka áll. A jelenlegi városvezetés tevékenységének eredményeként Hajdúhadház vagyongyarapodása kiemelkedő volt az elmúlt 11 évben. 2010. előtt kevesebb, mint 5 milliárd Ft volt a város vagyona és 2020. év végére 11,1 milliárd Ft-ra gyarapodott. A 2021. évi beruházási terv 1,9 milliárd Ft, így várhatóan 13 milliárdra növekszik a város vagyona.  A polgármester beszámolt többek között a településen zajló úthálózat-fejlesztésről, a gyalogátkelőhelyek kialakításáról, a közvilágítás korszerűsítésről, a szennyvízhálózat-fejlesztésről, a közterületek és a temető megújulásáról, a lakossági építések önkormányzati támogatásáról, a legújabban átadott beruházások, az  Othello Borház és Kígyóösvény Erdei Bringapark közösségformáló szerepéről.   

A polgármesteri beszámolót lakossági kérdések követték, melyek a vasútállomás és környékének állapotára, az Irinyi utcai fejlesztésekre és a futballpálya használatára irányultak. A feltett kérdések az ülésen megválaszolásra kerültek.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Megemlékezések Hajdúhadházon

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó

 

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. október 11-én (hétfőn) du. 17,45 perckor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére
tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

Napirendi pontok:

1./ Hitelfelvételhez kapcsolódó döntések

49/2021.(III.30.) és a 108/2021.(VI.28.) határozatok módosítása

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

 

2./ Véleménynyilvánítás általános iskolai felvételi körzetek meghatározásához

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Törökné Dr. Petrény Beáta jogi referens

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

LEGYÉL TE IS TŰZOLTÓ!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

EGÉSZSÉGNAP

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztató lakhatási (fűtési) támogatásról

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján települési támogatás keretében igényelhető támogatás a lakhatási (fűtési) támogatás.

A támogatás iránti igényeket minden év szeptember 1. napjától kezdődően lehet benyújtani. A támogatás a jogosultat a kérelem benyújtását követő hónap első napjától, de legkorábban a tárgyév november hónap első napjától illeti meg, a fűtési időszak végéig.

A fűtési időszak az adott év november 1. napjától a következő év március 31. napjáig tart.

A jegyző lakhatási támogatásra való jogosultságot állapít meg a szociálisan rászoruló személy által lakott lakás fűtési kiadásának viseléséhez. Lakhatási támogatás a fűtési időszakban, kizárólag a lakás fűtési költségeihez nyújtható.

A Rendelet 5.§ (3) bekezdése alapján lakhatási támogatásra jogosult az a személy,

  1. a) aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakóhellyel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, és annak tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője vagy az önkormányzat tulajdonában álló lakás bérlője, és
  2. b) háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (2021. évben: 85.500,- Ft-ot), kétszemélyes háztartás esetén 230%-át (2021. évben: 65.550,- Ft-ot), többszemélyes háztartás esetén a 170%-át (2021. évben: 48.450,-Ft-ot) nem haladja meg és
  3. c) a háztartása egyik tagjának sincs vagyona.

A Rendelet 9. §-a alapján a lakhatási (fűtési) támogatás megállapításának további feltétele a LAKÓKÖRNYEZET RENDEZETTSÉGE.

Lakókörnyezet a kérelmező által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház udvara, kertje, valamint az ingatlan előtti járdaszakasz – annak hiányában az ingatlan előtti 1,5 méteres terület.

A Rendelet értelmében a lakókörnyezet akkor rendezett, ha

  1. a) az udvar nem szemetes, lombtól, hulladéktól, építési törmeléktől mentes,
  2. b) a ház kertjében parlagfű nem található, a kert gyommentesített, gaztalanított,
  3. c) az ingatlan előtti járda vagy annak hiányában az ingatlan előtti 1,5 méteres terület tiszta, a szeméttől, gyomtól – télen a hótól, síkosságtól- folyamatosan mentesített.

A lakókörnyezet rendezettségét az Önkormányzat környezettanulmány készítésével vizsgálja. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a lakókörnyezet nem rendezett – minimum 8 napos határidő mellett – az ingatlan és környezete rendezetté tételére hívja fel a kérelmezőt a hatáskört gyakorló szerv.

Ha a határidő leteltét követően lefolytatott környezettanulmány továbbra is a lakókörnyezet rendezetlenségét állapítja meg, akkor a kérelem benyújtásával érintett fűtési időszakban – a kérelmezett ingatlan vonatkozásában – támogatás nem adható.

A Rendelet 5. § (4) bekezdése szerint nem jogosult lakhatási támogatásra, aki lakásfenntartási támogatásban részesül.

A Rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a lakhatási támogatás összege 8.000,-Ft/hó, amely a kérelem benyújtását követő teljes hónapokra, de legkorábban a tárgyév november hónap első napjától, a fűtési időszak teljes hátralévő tartalmára egy összegben kerül megállapításra és folyósításra.

A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

A Rendelet alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

A támogatás iránti kérelem formanyomtatvány átvehető a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában (4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám) vagy elérhető a www.hajduhadhaz.hu internetes oldalon a Dokumentumok/Nyomtatványok/Szociális nyomtatványok/lakhatási támogatás (fűtési) menüpontokra kattintva.

A papíralapú kérelmet a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda épületében (4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám) személyesen lehet benyújtani, vagy az elektronikus ügyintézés keretei között e-mailen a szocial@hajduhadhaz.hu címre vagy ügyfélkapu használatával a www.epapir.gov.hu internetes oldalon elérhető üzenetküldő alkalmazáson keresztül nyújtható be. A kérelemre minden esetben írják rá a telefonszámukat.

A támogatással kapcsolatosan bővebb felvilágosítás, további információ a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája (4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám; Telefon: 06 (52) 212-327) munkatársaitól kérhető.

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Partnerségi egyeztetés

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

HAJDÚHADHÁZ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÉNEK MÓDOSÍTÁSA

http://www.hajduhadhaz.hu/wp-content/uploads/2021/10/H.hadhaz-kozpont-2-tomb-RT.mod_.-Elozetes-dok..pdf

http://www.hajduhadhaz.hu/wp-content/uploads/2021/10/H.hadhaz-kozpont-2-tomb-TE-tervezete.pdf

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!