Emlékezzünk együtt!

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc vértanúinak tiszteletére, Hajdúhadház Város Önkormányzata 2022. október 6-án 09.00 órától megemlékezést szervez a Polgármesteri Hivatal főhomlokzatán elhelyezett Nagysándor József tábornokot ábrázoló dombormű előtt.
Szeretettel várunk mindenkit a megemlékezésre!
Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. október 13-án (csütörtökön) de. 10 órakor
a Városháza dísztermében tartandó közmeghallgatására

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pont:

1./ Beszámoló a 2022-es évben végzett munkáról.
Fejlesztési tervek és elképzelések.
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

GYÜMÖLCS VÁSÁR

Hajdúhadház Város Önkormányzata az alábbi gyümölcsöket kínálja eladásra.

 • President szilva: 200,-Ft/kg
 • Moldova és Bianka csemegeszőlő: 200,-Ft/kg
 • Moldova és Bianka csemegeszőlő cefrének: 130,-Ft/kg
 • Packhams körte 300,-Ft/kg

A vásár helyszíne: Hűtőház (4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 59/B.)

Időpont: 2022. szeptember 30. (péntek) 9:00-14:00

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Folyamatosan emelkedik a katonák fizetése

Bruttó 400 ezer forint – ennyit keres szeptembertől a legalacsonyabb rendfokozatú katona a Magyar Honvédségnél, ehhez általános iskolai végzettség is elég. A kormány célja, hogy a katonák érezzék az anyagi megbecsülést, ezért 2024-től újabb béremelést garantálnak számukra. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a témával kapcsolatban korábban többször kiemelte: a katonákra háruló felelősség, az áldozatvállalás és megnövekedett terhek anyagi kompenzálása – az erkölcsi megbecsülés mellett – a Kormány határozott szándéka.

„A legénységi állomány bérfejlesztése a legjelentősebb, de minden egyenruhás munkavállalót érint a kétlépcsős emelés” – hangsúlyozta Tóth Imre őrnagy, a Hajdú-Bihar megyei 3. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetője. Egy pályakezdő, érettségivel rendelkező őrmester bruttó 474 ezer-, egy felsőfokú végzettségű hadnagy bruttó 568 ezer forintot vihet haza. Ehhez jönnek a plusz juttatások, például a ruházati illetmény, az utazási költségtérítés, a külszolgálati lehetőség, valamint a lakhatási támogatás, amely a legénységi állomány számára is elérhető. Tóth őrnagy elmondta: aki házastársával vagy élettársával él együtt, a lakhatási támogatáson felül havonta 20 ezer forintra, illetve gyermekenként 10 ezer forintra jogosult.

„Először azt kell eldönteni, hogy valaki hivatásszerűen szeretne katonaként szolgálni, vagy munkája, esetleg tanulmányai mellett csatlakozna a honvédség kötelékéhez. Debrecenben, a Péterfia utca 58/A alatt található toborzó irodánkban mindenkinek személyre szabott, teljes körű tájékoztatást adunk” – emelte ki, majd hozzátette: az általános iskolásoknak a Honvéd Kadét Programról, az érettségi előtt állóknak pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karáról, valamint a Magyar Honvédség „Acélkocka” programjáról tudnak bővebb információt adni. 

A jelentkező 18 és 65 év közöttieknek – az életkoruknak és a választott szolgálati formának megfelelően – fizikailag, egészségügyileg és mentálisan is alkalmasnak kell lenniük. Az őrnagy szerint a legtöbben a fizikai alkalmassági során ütköznek nehézségekbe, de aki sportosan él, általában elsőre teljesíti.

Mint megtudtuk, a toborzók az első beosztás betöltéséig segítik a jelentkezőket, akiket lépésről lépésre vezetnek végig a folyamaton: erkölcsi bizonyítvány igénylés, szükséges dokumentumok benyújtása, alkalmassági vizsgálat, bevonulás stb. A leendő katonák a képzettségüknek megfelelő pozíciót is választhatnak, de nagy szükség van például lövészekre, felderítőkre vagy harcjárművezetőkre, akik a honvédségen belül kapják meg a szükséges képzést. Az irodavezető hangsúlyozta: a szerződéses és tartalékos állomány alapkiképzése egy bizonyos pontig egységes, és van átjárhatóság a szolgálati formák között. Tartalékosként is sok lehetőség van a szakmai kiteljesedésre, például a külföldi missziós feladatokban is egyre jelentősebb szerephez jut az állomány.

A honvédelmi és haderőfejlesztési programnak köszönhetőn sorra valósulnak meg nagyszabású fejlesztések, melynek eredményeként a szárazföldi haderőnem és a légierő teljesen megújul. „Motivált, tehetséges fiatalokra van szükség, akik ezeket az eszközöket kezelni tudják” – tette hozzá Tóth őrnagy.

Cím:
4026 Debrecen, Péterfia u. 58/A.

Telefon:
06 (52) 314-200, 06 (30) 815-0998

E-mail:
hajdu.toborzo@mil.hu

Nyitvatartás:
hétfő-csütörtök: 08:00-15:30
péntek: 08:00-12:00

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztató a 2022. évi népszámlálásról

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény rendelkezéseitől eltérően Magyarország területén 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével kell a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást tartani.

A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás – az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező.

A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettségét három módon teljesítheti:

 • 2022. október 1. és 2022. október 16. között az internetes önkitöltési időszakban az adatszolgáltatók interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket,

 A kérdőív kitöltése
A népszámlálási kérdőívet önállóan, interneten keresztül október 1. és 16. között lehet kitölteni, egy erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen, amelybe a felkérő levélben szereplő egyedi, 12 jegyű belépési kóddal lehet belépni.

Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db 100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsolunk ki a kitöltők között. (bővebben https://nepszamlalas2022.hu/nyeremenyjatek)

Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltik ki interneten a kérdőívet, számlálóbiztosok keresik fel október 17. és november 20. között.

A népszámlálási kérdőív kitöltése egy átlagos háztartásban körülbelül 30 percet vesz igénybe.

 • 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ebben az időszakban az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető,
 • 2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a pótösszeírási időszakra. Ebben az időszakban az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezniük a helyi népszámlálási felelősnél (a polgármesteri hivatalban), aki gondoskodik ezen személyek összeírásáról is.

A népszámlálás során a KSH a lakosságot felkérő levélben tájékoztatja a válaszadási módozatokról, továbbá e levélben adja meg az önkitöltéshez szükséges információkat, valamint az egyedi, címhez rendelt azonosítót is.

A postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése érdekében kérjük, hogy a házszámokat – többlakásos épület esetében az ajtószámot is – pontosan tüntessék fel az épületeken, postaládákon.

Együttműködésüket megköszönve:

dr. Kiss-Kazsuk Katalin
jegyző, helyi népszámlálási felelős

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Megyei Közfoglalkoztatási Konferencia Hajdúnánáson

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya Megyei Közfoglalkoztatási Konferenciát és Kiállítást tartott Hajdúnánáson, ahol Hajdúhadház Város Önkormányzata is bemutatta a helyi közfoglalkoztatás eredményeit, értékeit.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

BORSZŐLŐ VÁSÁR

Hajdúhadház Város Önkormányzata borszőlőt kínál eladásra.

 • Kékfrankos
 • Generosa
 • Bianka

Ára: 150,-Ft/kg

Bogyózva: 200,-Ft/kg

Megrendelést az alábbi telefonszámon tudjuk fogadni: 06-30-181-5773

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Lakossági barnakőszén igényfelmérés

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ

A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevételéhez

 

Magyarország Kormánya módosította az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletet, amely alapján az alábbi feltételek teljesülése esetén a lakossági fogyasztó földgáz esetében kedvezményes többletmennyiség igénybevételére jogosult. A módosítás alapján a kedvezményes többletmennyiség igénybevételére akkor jogosult a fogyasztó, ha az ingatlana nem minősül társasháznak, lakásszövetkezetnek. Amennyiben az ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló lakóegység található és ezek közös mérőórával rendelkeznek, akkor családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményt igényelhetnek. A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevételéhez hatósági bizonyítványt kell bemutatni a gázszolgáltató részére.

A családi fogyasztói közösség igazolását tartalmazó hatósági bizonyítványt a kérelemre állítja ki a település jegyzője, a kérelem beadásától számított 8 napon belül.  A kérelmet az az ügyfél adhatja be, aki az érintett ingatlan vonatkozásában a gázszolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló lakossági fogyasztónak minősül.

A beadott kérelem alapján, helyszíni szemle során kerül vizsgálatra az ingatlanon található –  az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti – lakás rendeltetési egységek száma.

A lakossági fogyasztó a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványt kizárólag a 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kedvezmény igénybevételéhez használhatja fel a gázszolgáltatónál.

 

A kézhez kapott hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a földgázszolgáltatóhoz, amely a hatósági bizonyítvány és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől fogja biztosítani a kedvezményt.

 

A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet a Hajdúhadház közigazgatási területén található ingatlanok esetében a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.) lehet előterjeszteni. A hatósági bizonyítvány igény előterjesztésére kötelezően alkalmazandó, rendszeresített formanyomtatvány nincs, az igényt a csatolt Kérelem kitöltésével és benyújtásával is lehet kezdeményezni.  A hatósági bizonyítvány kiállítása ingyenes.

 

Dr. Kiss-Kazsuk Katalin

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzője

 Kérelem letölthető: ITT

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

BORSZŐLŐ VÁSÁR

Hajdúhadház Város Önkormányzata borszőlőt kínál eladásra.

 • Kékfrankos
 • Generosa
 • Bianka

Ára: 200,-Ft/kg

Bogyózva: 250,-Ft/kg

Megrendelést az alábbi telefonszámon tudjuk fogadni: 06-30-181-5773

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!