MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-án (csütörtökön) de. 8,30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

2./ 4/2021. (II.19.) 2021. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

3./ 2021. évi zárszámadás megtárgyalása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

4./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fiatalok lakáshoz jutása helyi támogatásának szabályairól szóló 15/2015. (III.26.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSB elnöke

5./ A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság beszámolója a 2021. évről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Farkas Zsolt ÜEB elnöke

6./ A Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság beszámolója
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Farkas Zsolt ÜEB elnöke

7./ 2021. évi beszámoló a környezet állapotáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szőllős László Agrárgazdasági, város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

8./ A Hajdúhadházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának beszámolója a 2021-es évről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSB elnöke

9./ A Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület beszámolója
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Farkas Zsolt ÜEB elnöke

10./ Beszámoló a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző, Farkas Zsolt ÜEB elnöke

11./ Beszámoló Hajdúhadház Város Önkormányzata 2021. évi adóbevételeiről, adó hátralékairól
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző, Fórián Albert FB elnöke

12./ 2021. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

13./ Átfogó értékelés Hajdúhadház Város Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSB elnöke

14./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Gyermekvédelmi koncepciójának és Gyermekvédelmi Cselekvési Tervének elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSB elnöke

15./ A Települési Értéktár Bizottság beszámolója, javaslat megyei értéktárba felvételhez
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Győri Béla személyi asszisztens

16./ Hajdúkerületi és Bihari Vízi-közmű Szolgáltató Zrt. 2021-es üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

17./ A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolója a 2021. évi működésről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

18./ a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi szakmai beszámolója
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

19./ HADÉP Kft. 2021. évi beszámoló
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szőllős László FB elnöke

20./ Hajdúvitéz Nonprofit Kft. 2021. évi beszámoló
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert FB elnöke

21./ A Hajdúhadházi Bölcsőde bővítése és alapító okiratának módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Oroszné Hadházi Zsuzsánna Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnoka

22./ Kossuth utca tervezése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

23./ Hitelszerződés módosítás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

24./Rákóczi utca vállalkozási szerződés módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

25./ Bölcsőde eszközbeszerzés
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester. dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző

26./ Egyezségi ajánlat (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

27./ Inhouse eljárás pályázat megvalósítására (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tisztelt Agrárkamarai tagok.

Ne feledjék, hogy a holnapi napon választásokat tart a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.
Ezért biztatok arra mindenkit, hogy vegyen részt a május 20-ai agrárkamarai választáson.

Helyszín: Városháza, díszterem
Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Emlékezzünk együtt!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Értesítés 2022. évi határszemle ellenőrzésről

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Agrárkamarai tagok, figyelem!

Ismét szeretnénk felhívni az Agrárkamarai tagok figyelmét, hogy május 20-án agrárkamarai választásokra kerül sor!

Szavazatukat leadhatják reggel 6 és este 19 óra között.

Helyszín: Városháza, díszterem
Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Választással kapcsolatos információkért kérjük forduljanak falugazdászaikhoz.
Szólláth Tibor a NAK megyei elnökének felhívását IDE KATTINTVA olvashatják.

   

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Búcsú Dr. Hadházy Jenőtől

Néhány napja, 75 éves korában eltávozott az élők sorából Dr. Hadházy Jenő, a Nyíregyházi Főiskola Pszichológia Tanszékének nyugalmazott főiskolai docense, Hajdúhadház díszpolgára, hatalmas űrt hagyva városunk kulturális és tudományos életében.

Dr. Hadházy Jenő, ősi hajdú, nemesi család leszármazottjaként Hajdúhadházon élt.  A Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán matematika – műszaki ismeretek szakos tanári oklevelet, az ELTE Bölcsészettudományi Karán pedagógiai előadó diplomát szerzett, majd a Kossuth Lajos Tudományegyetemen bölcsészdoktorrá avatták.

Főiskolai tanári és tudományos munkája mellett és azt követően jelentős szerepet vállalt Hajdúhadház közéletében. Értékes adományokkal gazdagította a város könyvtárát, iskola-, várostörténeti, néprajzi és borászati gyűjteményeit. Kutatta a város múltját, kereste a még fellelhető írott forrásokat és a városban egykor élt emberek, őseink életének megismeréséhez nélkülözhetetlen tárgyi emlékeket.

Szülővárosához mindig hű maradt. Szerette ezt a várost, múltjával és jelenével együtt. Hatalmas küldetéstudattal, és még nagyobb munkabírással írta a könyveket, a tudományos értekezéseket és az újságcikkeket. Ő álmodta meg és az ő szakmai irányításával valósult meg a templomban található egyház- és iskolatörténeti kiállítás, illetve a Városháza épületének pincéjében berendezett néprajzi kiállítás. Az Othello Borház szőlészeti-borászati kiállításának megteremtésében is elévülhetetlenek az érdemei.
Téli könyvtári esték, levéltári kutatások, régészeti lelőhelyek feltárásának szorgalmazása, kulturális kapcsolatok építése, Hajdúhadház értékeinek összegyűjtése, a helyi értéktár összeállítása, értékeink pontos dokumentálása, azok megyei és országos szinten történő menedzselése. Felsorolni sem tudjuk, mivel foglalkozott, mik után kutatott, milyen eredményeket ért el a várostörténeti kutatás és városunk értékeinek összegyűjtése terén.

Egy városunk nevét említő középkori oklevél az 1300-as évekből, az Előhegyi Szőlőskert működési szabályzata az 1700-as évekből, a Bocskaikerti Hegyközség alakuló rendezvényén készült fotó és a hozzá kapcsolódó újságcikk az 1800-as évek végéről. Ezeket is mind Ő találta meg, neki köszönhetjük, hogy ezek újra elérhetővé váltak.

Céljai tiszták, elképzelései mindig határozottak voltak, nehéz volt vele vitatkozni, az eredeti elképzelésétől eltántorítani pedig szinte lehetetlen. A hajdúkra jellemző kérlelhetetlen makacssággal és konok meggyőződéssel képviselte azt, amiben hitt. De ami fontos, soha nem a saját maga, hanem mindannyiunk igazáért harcolt, s átmeneti kompromisszumra a város és a városi értékek érdekében mindig kész volt.
A Radnóczi Ferenc Kertbarátkör aktív, meghatározó tagjaként a kertkultúra, a házikerti és kertségi gazdálkodás népszerűsítéséért és a hajdúhadházi zártkertek történetének feltárásáért is sokat dolgozott. 

Rengeteg álma és terve volt még. Demeter templomának visszatemetett romjait szerette volna látogathatóvá tenni. A város határában húzódó Csörsz árok egy őrtoronnyal rendelkező szakaszának rekonstruálásáról is sokat beszélgettünk. A néprajzi kiállítás bővítésének megvalósításához már hozzá kezdtünk, a decemberi városnapra tervezte az ünnepélyes átadást.
A Hajdúhadház értékei című könyve szinte már elkészült, az utóbbi három év eredményeivel akarta kiegészíteni. Dr. Géczi Laci bácsival és Szőllős Lászlóval a káposztáról írt közös könyvük megjelentetése is a közeljövőben volt tervezve.
Kiállítást tervezett az egykori gyermekváros egyik épületében is.

S 2010 óta szorgalmazta, hogy városunk címerében, az oroszlán helyére kerüljön vissza a hajdúvitéz.

Az utat kijelölte számunkra. Nem lesz könnyű végig menni rajta.  

dr. Hadházy Jenő hiányozni fog sokunknak. Rokonoknak, barátoknak, kedves ismerősöknek, s fájón fog hiányozni a városnak.

Amikor eszembe jut a közhelyes mondat: „Nincs pótolhatatlan ember.” – csak mosolygok.
Dehogy nincs!
Elment közülünk, és a munkássága Hajdúhadház számára pótolhatatlan.

„Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével; s ha egy helyéről másra hurczoltatik, setétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóul boldogíthassuk.” – írta Kölcsey Ferenc.

Hajdúhadház számára dr. Hadházy Jenő és az Ő munkássága jelentette a fényt, mely kiteljesedni csak itt, Hajdúhadházon tudott, ahová rendelték. S ha most úgy is érezzük, hogy itt hagyott bennünket, sötétséget mégsem hagy maga után. Itt maradnak velünk gondolatai, írásai, s munkájának megannyi kézzel fogható eredménye, melyek utat mutatnak, irányt szabnak számunkra.

Kedves Jenő, Tanár Úr!
Köszönünk mindent!
Nyugodj Békében!

Csáfordi Dénes

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Egyéni gazdaságok összeírása

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ

Városháza

 

 

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 12-én (csütörtökön) de. 8,30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

Napirendi pontok:

1./ Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának módosítása, egységes szerkezetben történő elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

2./ A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2021. évi beszámolója, 2022. évi üzleti terve
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

3./ Badacsonytomaji Önkormányzati Üdülő 2022. évi üdülési díjának megállapítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt pénzügyi és gazdasági irodavezető

4./ Felhatalmazás támogatási szerződés aláírásra
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens

5./ Vetésterv 2022
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Kemény Erzsébet közfoglalkoztatási koordinátor

6./ Felajánlott könyvek elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

7./ Közművelődési megállapodás módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt pénzügyi és gazdasági irodavezető

8./ Megállapodás ingatlanhasználatra
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző

9./ TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00011 – kódszámú „Hajdúhadház városi bölcsőde bővítése” című pályázat építési beruházás tárgyú vállalkozói szerződés módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens

10./ Kegyeleti döntés
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

11./ Önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat benyújtása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt pénzügyi és gazdasági irodavezető

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Agrárkamarai tagok, figyelem!

Építsük közösen az agrárium jövőjét!

Május 20. Agrárkamarai választás!
Szavazatukat leadhatják 06 és 19 óra között.

Helyszín: Városháza, díszterem
Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Választással kapcsolatos információkért kérjük forduljanak falugazdászaikhoz.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Újra lehet jelentkezni „A legszebb konyhakertek” programra.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!