Felújítják a Rózsai Tivadar Református Általános Iskola Kossuth utcai épületét

Az iskolaépület kibővül, megújul, hogy 2022. decemberétől új, modern környezetben tanuljanak a hadházi „refis” diákok. Csáfordi Dénes polgármester egyeztetett Kovács Zoltán vezető lelkipásztorral és Pataki József iskolaigazgatóval a felújítási munkálatokról.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás éleslövészetről

A Magyar Honvédség 5. Bocskai Lövészdandárja értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a Hajdúhadház helyőrségi lőtéren 2021. május 10-11-12-13-14-én, 25-26-27-28-án 08:00-22:00 között éleslövészet végrehajtására kerül sor.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében, a fenti időpontban a lőtér területén (08/1, 08/2, 0111, 0112, 0113 hrsz.) és környékén ne tartózkodjanak magánszemélyek és haszonállatok.
A terület riasztórendszerének biztonságos  működése érdekében az elektromos hálózatot feszültség alá helyezik.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

ITM pályázat

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén is meghirdetik az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó közlekedési-környezetvédelmi kreatív pályázatukat „A vasút világa – „sínes” álmok!” címmel. A rajzokat, fotókat és egyéb alkotásokat 2021. július 15-ig, elektronikus úton lehet benyújtani.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Felhívás eboltásra!

eboltas

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Közös közlemény

Hajdúhadház Város Önkormányzata és a Hajdúhadházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Irinyi utcai bérlakások vonatkozásában közös közleményben kívánja tájékoztatni a tényekről az érdeklődőket: 

 • Az Irinyi utcai szociális bérlakások határozott idejű szerződése 2021. április 30-án lejár. Hajdúhadház Város Önkormányzata – mint az ingatlan tulajdonosa – a szerződések meghosszabbítását nem tervezi. Az önkormányzat az ingatlan leromlott állapota miatt, a szükséges felújítási munkákat szeretné megvalósítani. Ehhez pályázati forrás is rendelkezésre áll.
 • A lakók a bérleti szerződések meghosszabbítását kérték, tekintettel a veszélyhelyzetre. Az önkormányzat a hosszabbítási kérelmet tudomásul vette. A hosszabbításra lehetőséget adó jogszabály 2021. május 23. napján hatályát veszti.
 • Amennyiben a bérleti szerződések további meghosszabbítására kötelező jogszabály lép hatályba, az önkormányzat, ahogyan eddig is, valamennyi kötelezettségének eleget tesz.
 • A megvalósítandó (TOP-4.3.1.-16) pályázat elsődleges célja a városrész leszakadását okozó folyamatok megállítása, megfordítása. A pályázat nem szegregátumból, szegregációval veszélyeztetett területről történő kiköltöztetésre irányul, hanem a terület státuszának emelésére a bérlakások felújításával.
 • A bérlakások havi bérleti díja nem éri el az 5.000 Ft-ot A bérlők és a jogcím nélküli lakáshasználók lakbérhátraléka meghaladja a 600.000 Ft-ot, a lakbérhátralék ellenére sem kezdeményezte az önkormányzat az ott lakók kilakoltatását. Az önkormányzatok nem tervezik a családok szétszakítását sem.   
 • A jelenlegi bérlők és jogcímnélküli ingatlanhasználók lakhatásának megoldásában aktív szerepet vállal az önkormányzat, a családsegítő és a nemzetiségi önkormányzat.
 • Elhatárolódunk azon híresztelésektől, hogy arról tájékoztattuk az érintetteket, hogy a gyermekek családból való kiemelésére irányuló eljárások kezdeményezésére kerül sor.
 • Az Irinyi utcai bérlakásokban sajnálatos módon több olyan gyerek él, akik szüleivel szemben, jelen helyzettől független egyéb körülmények (igazolatlan hiányzás, szülő életvitelével kapcsolatos problémák, szülői elhanyagolás, családon belüli erőszak) miatt került sor hatósági intézkedésre az elmúlt 5 évben.

Már több család jelezte költözési szándékát és nyújtotta be támogatási kérelmét.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy az ingatlan valamennyi bérlőjének és jogcím nélküli használójának lakhatása megoldódjon, kapcsolatban vagyunk velük és keressük a megoldást. Az önkormányzat anyagi támogatással segíti az ottlakókat.

Hajdúhadházon az elmúlt évtizedben széles körű társadalmi összefogás valósult meg a társadalmi, etnikai feszültségek megszüntetése érdekében. A közös munka eredménye a békés, nyugodt, biztonságos, fejlődő Hajdúhadház.   

 

 

Kérjük, hogy az Irinyi utcai lakók helyzetéről és városunkról a fent leírt tények figyelembevételével alkossanak véleményt! S amennyiben kialakított véleményüket nyilvánosságra szeretnék hozni, azt lehetőség szerint oly módon tegyék, hogy azzal nem zavarják meg a hajdúhadházi emberek nyugalmát, s békés közösségünkben nem szítanak etnikai feszültséget!

Köszönjük minden civil szervezet és magánszemély aggódó érdeklődését! Amennyiben az Irinyi utcai bérlők sorsa felőli aggódásukhoz segítő szándék is társul, anyagi támogatásuk fogadására a Hajdúhadházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elkülönített bankszámlát nyitott a Takarékban Zrt.-nél 50435115-10003190 számon.

 

 

Csáfordi Dénes                                                                                Bernáth Bálint
 polgármester                                                                                         elnök
Hajdúhadház Város Önkormányzata                                  Hajdúhadházi Roma Nemzetiségi 
                                                                                                      Önkormányzat                

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Hirdetmény

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Hirdetmény

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Lakossági tájékoztató a M35 autópálya – 354. sz. főút csomópont átépítése tárgyában

A PROJEKT ISMERTETÉSE ITT OLVASHATÓ

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ TAGOZATOS DIÁKJAINAK

INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉSÉRŐL

2021. április 19 – 2021. május 7. között

Kedves Szülők!

Az általános iskolák felső tagozatos diákjai 2021. április 19 – 2021. május 7. közötti időszakban továbbra is tantermen kívüli digitális munkarend szerint tanulnak, melyre tekintettel tájékoztatom, hogy az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosított étel az általános iskola felső tagozatos diákjai számára a 2021. április 19. napjától – 2021. május 7. napjáig tartó időszakban az alábbiak szerint kerül biztosításra:

ÉTKEZÉSI JEGYEK ÁTVÉTELE:

Az étel átvételére jogosító – 2021. április 19-től 2021. május 7. napjáig terjedő időszakra vonatkozóétkezési jegyeket a gyermek törvényes képviselője, vagy az általa meghatalmazott nagykorú személy hetente előre a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában (4242 Hajdúhadház, Mester u. 26. szám) az alábbi időpontokban veheti át:

   – 2021. április 16. (péntek)                                  8.00-12.00 és 12.30-13:30 óra között

  – 2021. április 19. (hétfő)                                     8.00-12.00 és 12.30-15.30 óra között

  – 2021. április 20. (kedd)                                     8.00-12.00 és 12.30-15.30 óra között

  – 2021. április 26. (hétfő)                                     8.00-12.00 és 12.30-15.30 óra között

  – 2021. április 27. (kedd)                                     8.00-12.00 és 12.30-15.30 óra között

AZ ÉTEL ÁTVÉTELE MUNKANAPOKON 11-12 ÓRA KÖZÖTT TÖRTÉNIK:

ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ TAGOZATOS TANULÓINAK

A Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI tanulói esetében az étel átvétele az intézmény konyháján történik az alábbiak szerint:

Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 14. szám alatti székhely épületében tanulók esetében a JÓKAI UTCA FELŐL A KONYHÁNÁL vehetik át az ételt!

– a Rákóczi úti iskola tanulói  és a 4242   Hajdúhadház, Szilágyi Dániel u. 2-4. szám alatti épületben tanulók esetében a Földi Iskolában (volt Bocskai iskolában) a 4242 HAJDÚHADHÁZ, SZILÁGYI DÁNIEL U. 2-4. szám alatt A KONYHA UDVARÁN vehetik át az ételt!

Naponta 11.00-12.00 óra között – egyszer használatos ételhordóban vehetik át.

Az átvétel szabadtérben, a fogyasztás otthon történik.

Kérjük, várakozás során tartsák be a 1,5 méter távolságot!

KÉRJÜK FIGYELJÉK FOLYAMATOSAN A TÁJÉKOZTATÓKAT!

Köszönjük az együttműködést!

Együttműködésüket megköszönve:

Hajdúhadház Város Önkormányzata

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

FELHÍVÁS ELEKTRONIKAI HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE

FELHÍVÁS ELEKTRONIKAI HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE

Hajdúhadház Város Önkormányzata a lakosság részére elektronikai hulladékgyűjtési akciót szervez.

A gyűjtés helye: Műszaki telephely (4242 Hajdúhadház, Dr. Földi J. u. 57.)

A gyűjtés időpontja: 2021. 04. 23. (péntek) 07:00-16:00


A gyűjtőhelyen díjmentesen leadhatók a háztartásokból kikerülő elektromos berendezések.Elektromos hulladékként leadható eszközök lehetnek:

 • Nagyméretű háztartási berendezések (mosógép, hűtőszekrény…)
 • Kis méretű háztartási berendezések (porszívó, gyorsforraló, konyhai robotgép…)
 • IT és telekommunikációs berendezések (számítógép, nyomtató, mobiltelefon…)
 • Szórakoztató elektronikai berendezések (rádió, TV, HiFi torony…)

VÁLTOZÁS!

A képcsöves televíziók és monitorok beszállításáért a hulladékhasznosító 50 Ft/kg árat számol fel, mivel az említett eszközök képcsövei veszélyes hulladéknak minősülnek.  Ezeket a műszaki cikkeket csak abban az esetben vesszük át, ha annak díja a helyszínen kifizetésre kerül.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy szétbontott, hiányos állapotú készülékeket nem áll módunkban átvenni!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!