Országgyűlési Választás 2022.

Hajdúhadház Város Önkormányzat jegyzője, mint
Hajdúhadház Város Helyi Választási Irodájának Vezetőjétől
4242 Hajdúhadház  Bocskai tér 1 telefonszám: 06-52-583-411,email cím: jegyzo@hajduhadhaz.hu

 

Felhívás

VÁLASZTOTT szavazatszámláló bizottsági tagnak történő jelentkezésre

A jelentkezési határidő: 2022. február 4.

 

Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. napjára tűzte ki az Országgyűlési képviselők általános választását és az Országos népszavazást.

 

Hajdúhadház Város Helyi Választási Irodája szavazatszámláló bizottsági feladatokat vállaló, hajdúhadházi lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok jelentkezését várja választott tagként Hajdúhadház város területén működő szavazatszámláló bizottságokba.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) vonatkozó rendelkezései alapján a szavazatszámláló bizottságok (választott) tagjait a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon.

Szavazatszámláló bizottság tagja a Ve. 18 § (1)-(2) bekezdése alapján NEM LEHET:

 1. a) a köztársasági elnök,
 2. b) a háznagy,
 3. c) képviselő,
 4. d) alpolgármester,
 5. e) jegyző,
 6. f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
 7. g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint
 8. h) jelölt.

 Nem lehet a választási bizottság választott tagja az fentebb foglaltakon túl:

 1. a) párt tagja,
 2. b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,
 3. c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
 4. d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.

 

A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások napján – mely minden esetben vasárnapra esik – folyamatos, egész napos elfoglaltságot jelentenek reggel 5 órától a szavazóikör eredmény rögzítéséig tart. A szavazatszámlálást végző választási bizottság tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól.

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a választásokat megelőzően a Választási Iroda által szervezett eskütételen és felkészítő oktatáson való részvétel kötelező.

A választási bizottság választott és megbízott tagokból áll. Jelen felhívás kizárólag a VÁLASZTOTT tagokra vonatkozik. A szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait a jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek delegálják!

A szavazatszámláló bizottság VÁLASZTOTT tagjai a 2/2022. (I. 11.) IM rendelet alapján díjazásban részesülnek.               

A 2018. évben megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása a következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáig tart, azaz megbízatásuk a 2022. évben kezdődő új ciklusra érvényét veszti.

Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni kizárólag az erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos kitöltésével és az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával lehet. 

A jelentkezési lap, valamint az adatvédelmi tájékoztató beszerezhető a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám alatti épületének ügyfélszolgálati irodájában vagy letölthető innen: Jelentkezési lap

A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2022. február 4-ig kell eljuttatni levélben  Hajdúhadház Város Helyi Választási Irodájának címezve (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám), vagy személyesen a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám alatti épület titkárságára.

 

Hajdúhadház, 2022. január 18.

dr.Kiss-Kazsuk Katalin
HVI vezető

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás