TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00020 Belvíz elvezetése Hajdúhadházon III. ütem

Pályázati azonosítószám: TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00020
Pályázat címe: Belvíz elvezetése Hajdúhadházon III. ütem
Pályázat összköltsége: 200.000.000 Ft
Támogatási összeg: 200.000.000 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Megvalósítás kezdete: 2021.09.01.
Fizikai befejezés: 2023.11.15. 

MŰSZAKI MEGOLDÁS:

Hajdúhadház városában, az utóbbi évek csapadékos hónapjai alatt, a városban, több helyen keletkeztek káros csapadékvíz általi elöntések. A meglévő vízelvezető rendszer, több helyen is felújításra szorul, illetve lokális helyeken nincs hatékony csapadékvíz elvezetés.

A tervezés tárgyát képező területek:

 • 11072 hrsz Attila utca
 • 11203 hrsz Deák Ferenc utca
 • 11215/2 hrsz Rákóczi utca
 • 11483 hrsz Kinizsi utca
 • 12247 hrsz Bercsényi utca
 • 13040 hrsz Gárdonyi G. utca
 • 13166 hrsz Görgey utca
 • 13190 hrsz Munkácsy M. utca
 • 13238 hrsz Homok utca
 • 13262 hrsz Akácfa utca
 • 13293 hrsz Sillye G. utca

A tervezett csatornák főbb jellemzőit ismertetjük. A Rákóczi utca mentén létesülnek meglévő földmedrű árkok nyomvonalán, nyílt szelvénnyel, vb. mederelem burkolattal, rendre 166,172, 314 fm hosszon. Ezek a csatornák kapcsolódnak a tervezett Rákóczi utcai útrehabilitációhoz, a bejelölt nyomvonalak összhangban vannak az útrehabilitáció fentebb is említett tervével. Ezen csatornák befogadója a 2-1-0 jelű meglévő zárt csatorna, amely a Téglás utcánál keresztezi a Rákóczi utcát. Az út mindkét oldalán épülnek csatornák, összhangban az útépítési tervvel. 2-1-2-1 jelű csatorna: A Deák F. utcán épül meglévő földmedrű árok nyomvonalán nyílt burkolt csatornaként, 224 fm hosszon. Befogadója a Rákóczi utca déli oldalán futó – szintén tervezett – 2-1-2 jelű csatorna. Az utcában jelenleg még földút van. 3F-1, 3F-2, 3F-3 jelű csatornák: Szintén a tervezett Rákóczi utcai útrehabilitációhoz kapcsolódóan, az útépítési tervvel összhangban előirányzott viszonylag rövid (90, 64, ill. 87 fm) csatornák. Nyílt burkolt szelvénnyel tervezettek. Befogadójuk az Attila utca mentén északi irányba vezető 3-0-0/F jelű meglévő zárt csatorna. 3-0-0 jelű csat. (meghosszabbítás): Ez a csatornaszakasz a déli városrészben a Silye G. utcában létesül a meglévő 3-0-0 főgyűjtő meghosszabbításaként. Az utcában jelenleg még földút van. A tervezett csatornaszakasz 386 fm hosszú, ebből ~170 m zárt csatornaként építhető egy dombvonulat átmetszésénél, a további szakasz nyílt burkolt csatornaként tervezett. Ez a csatornaszakasz befogadóként szolgál a becsatlakozó utcák – szintén tervezett – csatornáinak. 3-0-6 jelű csatorna: A Görgey utcán épül nyílt burkolt csatornaként 193 fm hosszon. Az utcában földút van. A csatorna befogadója a 3-0-0 jelű csat. Jászai M. utcai, már meglévő nyílt burkolt szelvényű szakasza. 3-0-7 jelű csatorna: A Munkácsy M. utcában épül nyílt burkolt csatornaként 185 fm hosszon, kis eséssel. Az utcában még földút van. A csatorna befogadója a 3-0-0 jelű csat. Jászai M. utcai, már meglévő nyílt burkolt szelvényű szakasza. 3-0-8 jelű csatorna: A Bercsényi utcában épül nyílt burkolt csatornaként 237 fm hosszon, földút mentén. A tervezett csatorna a Jászai M. utcán, a 3-0-0 jelű csat. jelenlegi végszelvényéhez csatlakozik. 3-0-9 jelű csatorna: A Homok u. – Gárdonyi G. u. nyomvonalon épül nyílt burkolt csatornaként 342 fm hosszon, a tereplejtési viszonyokhoz igazodva, végig földutas szakaszon. A befogadó ez esetben is a 3-0-0 jelű csat. Silye G. utcai, szintén most tervezett szakasza. 3-0-10 jelű csatorna: Az előzőhez hasonlóan a Silye G. utcai tervezett csatornához kapcsolódóan épül az Akácfa – Gárdonyi G. – Zöldfa utcák mentén, végig földutas nyomvonalon, a domborzati viszonyok által meghatározott U-alakú nyomvonal-geometriával. A tervezett csatorna hossza 618 fm, mederszelvénye nyílt burkolt. 3-0-10-1 jelű csatorna: A Gárdonyi G. utcán épül nyílt burkolt csatornaként 108 fm hosszon, földutas szakaszon, az Akácfa utcán tervezett csatornához csatlakozóan. 4-1-0 , 4-1-1 jelű csatornák: A Kinizsi Pál utcában épülnek 451+169= 620 fm hosszon. Az utca keskeny szabályozási szélességű, már megépült az aszfalt útburkolat, s mindkét oldalon járda van. A 4-1-0 nyomvonalon már csapadékvízelvezető rendszer is van, azonban nem jól működik, átépítése szükséges. A szűk utcakeresztmetszet miatt – üzemeltetési szempontból kedvezőbb – nyílt burkolt árok elhelyezésére nincs lehetőség, ezért zártszelvényű csatornát tervezünk tisztítóaknákkal, felszíni beton folyókákkal, víznyelőkkel. A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer megépítéséhez előreláthatólag útburkolat bontásra/helyreállításra is szükség lesz. A tervezett vízelvezető rendszer befogadója a 4-1-0 jelű csatorna 0+215 szelvényében lévő tisztítóakna. (Innen a meglévő csatorna az utcára merőlegesen, a 20. sz. lakóház mellett, O40 b. zárt szelvénnyel, majd nyílt árokként vezet ki a 4-0-0 főgyűjtő felé.) Az építési munka sem táj, sem természetvédelmi területet nem érint. A tervezett létesítmény környezetében – Helyi védettségű természeti érték – Érzékeny Természeti Terület – Természetvédelmi oltalom alatt álló terület nem található. A projektnek nincs előrelátható klímakockázata.

RÉSZTVEVŐK:

Kedvezményezett: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Irányító Hatóság: Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága

Projektmenedzsment: Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. (4254 Nyíradony, Kossuth u. 2.)

Műszaki ellenőr: Cívis Komplex Mérnöki Kft. (4034 Debrecen, Nagybánya u. 17.)

Kivitelező: KORONA-HUMÁN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13.)

PR nyilvánosság: Hajdúvitéz Nonprofit Kft. (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 13.)

HÍREK:

2022.12.23. – Aláírásra került a kivitelezési szerződés

A sikeres Közbeszerzési eljárás eredményeként kivitelezési munkálatokra aláírta az Önkormányzat a nyertes ajánlattevővel a KORONA-HUMÁN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződéseket.

2022.08.11. – Megindításra került a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Hajdúhadház Város Önkormányzata – Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül – Közbeszerzési eljárást indított a kivitelező személyének kiválasztása érdekében.

 

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás