CSPP-SZOC-FP-21-0040 Szakmai beszámoló

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Pályázatot nyújtott be a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósághoz a Családi Portaprogram-Szociális földprogram pályázati felhívás keretében, 1.520.000 Ft értékű támogatásban részesült.

A pályázat 40 család bevonásával valósult meg. A családok mindegyike, a háztáji gazdálkodás elősegítése érdekében zöldségnövények szaporítóanyagát, a termesztéshez szükséges egyéb anyagokat, valamint gazdasági állatokat és a nevelésükhöz szükséges tápot kapott. Az előzetesen a családoknál végzett terepbejárás során megállapítható, hogy többségüknél a háztáji gazdálkodás nem, vagy csak nagyon kis mértékben volt jellemző. A termeléshez többségében rendelkezésre állt a megfelelő földterület, de annak kihasználtsága nem volt jellemző. Az állattartás tekintetében a helyzet szinte azonos a növénytermesztéshez, a potenciális lehetőségek adottak voltak a bevontak többségénél, igaz többnyire elavult romos épületek formájában. A lehetőségek kihasználása itt is igen alacsonynak mutatkozott. A fenn említett elkeserítő állapotoknak oka lehet, a szakértelem hiányából adódóan a gazdálkodáshoz kapcsolódó negatív élmény, a kényelem, valamint a mezőgazdasági árak szangvinikus váltakozása az elmúlt évtizedekben. A program célja a szociálisan hátrányos helyzetű kedvezményezettek életminőségének a javítása volt, a mezőgazdasági termelés, ezen belül is az élelmiszer termelés által. A bevontak jó alapokkal rendelkeztek a termelésre, mind infrastrukturális, mind tudás szempontból, de nem használták ki ezeket. A programba bevont családok felnevelték a kapott állatokat és megtermelték a konyhára szűkséges élelmiszerek egy részét. Ezzel az alacsony jövedelműek megélhetése jelentősen könnyebbé vált. Lehetőségük nyílt továbbá arra, hogy a kapott növények és állatok után szaporítóanyagot állítsanak elő és a jövőben erre alapozva saját kis gazdaságot hozzanak létre, ami a jövőbeni megélhetésükhöz jelentősen hozzájárul. A szakmai előadásokon való részvétellel megfelelő továbbképzést kaptak ennek fenntartásához és továbbviteléhez. A sikeres termelés, és a tapasztalt élelmiszerellátási biztonság motivációt nyújthat.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás