ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0007 – “ISKOLA FELÚJÍTÁS ÉS TORNATEREM ÉPÍTÉS HAJDÚHADHÁZON A MEGÚJULÓ NEVELÉSI ELVEK ÉRDEKÉBEN”

Hajdúhadház Város önkormányzata

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

“iskola felújítás és tornaterem építés hajdúhadházon a megújuló nevelési elvek érdekében”

ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0007

 

 

Befejeződtek az iskola felújítás és tornaterem építés kivitelezési munkái. Hajdúhadház Város Önkormányzata 519.607.800 Forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásban részesült.

 

A megvalósult beruházás célja a közoktatási reformfolyamatoknak megfelelően a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása az infrastruktúra- és eszközfejlesztés terén. A közoktatási intézmények fejlesztésével cél a települések népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, valamint a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása. További cél a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése, az oktatási intézmények eszközökkel való ellátottságának javítása.

A projekt keretében a tornaterem építés mellett többek között gyógytestnevelési és kiszolgáló helyiségek létesültek, korszerű szaktantermek kerültek kialakításra, valamint bútorok, sporteszközök és sportfelszerelések beszerzése is megvalósult.

Az infrastrukturális-, valamint eszközfejlesztés célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva, az alapfokú oktatást végző intézmények infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül csökkentse az oktatás minőségében meglévő területi különbségeket, megteremtse az egészséges, befogadó oktatási környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és biztosítsa a minőségi oktatáshoz való hozzáférést.

A projekt 100%-ban az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

______________________________________________________________

SAJTÓKÖZLEMÉNY

“iskola felújítás és tornaterem építés hajdúhadházon a megújuló nevelési elvek érdekében”

ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0007

 

 

Megkezdődött az iskola felújításának és a tornaterem építésének kivitelezési munkái. Hajdúhadház Város Önkormányzata 519.607.800 Forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásban részesült az ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0007 kódszámú „Iskola felújítás és tornaterem építés Hajdúhadházon a megújuló nevelési elvek érdekében” című projekt keretében.

 

A projekt keretében a tornaterem építés mellett gyógytestnevelési és kiszolgáló helyiségek fognak létesülni, valamint korszerű szaktantermek kerülnek kialakításra. Bútorok, sporteszközök és sportfelszerelések beszerzése is elsődleges feladatunk.

A beruházás célja a közoktatási reformfolyamatoknak megfelelően a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása az infrastruktúra- és eszközfejlesztés terén. Cél a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése, az oktatási intézmények eszközökkel való ellátottságának javítása.

A közoktatási intézmények fejlesztésével célunk a települések népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, valamint a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása.

Az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva, az alapfokú oktatást végző intézmények infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül kívánjuk csökkenteni az oktatás minőségében meglévő területi különbségeket.

A projekt 100%-ban az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás