EFOP-1.8.20-17-2017-00034 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése- népegészségügyi helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén

  1. szeptember 15-én elindul a Széchényi 2020 pályázat keretében az Európai Unió az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és hazai központi költségvetés társfinanszírozásában a EFOP-1.8.20-17-2017-00034 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése- népegészségügyi helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén tárgyú felhívás keretében elnyert 40.000.000 Ft pályázati forrásból A mentális egészség fejlesztése Hajdúhadház városában.

A jelenleg is működő Egészségfejlesztési Irodánk hozzájárulnak a lakosság egészségi állapotának javításához, de nincs országos lefedettségünk, és szolgáltatási palettánk jelenleg nem terjed ki a mentális egészséggel kapcsolatos szakterületekre. Tevékenységünk egyik fő célja, hogy a népegészségügyi hálózaton belül jöjjön létre egy olyan humánerőforrás fejlesztés, amely lehetővé teszi a mentális problémák megelőzését, azok időbeli kiszűrését, kezelését. A projekt célja a jelenleg is működő egészségfejlesztési iroda portfolió bővítése is a mentális egészség megőrzését, valamit a mentális egészség problémák korai felismerését és a páciensek ellátórendszerrel való összekapcsolását, ellátását lehetővé tevő egészségfejlesztési, betegségmegelőzési tevékenységekkel.

A projekt minden eleme az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok figyelembe vételével került tervezésre, melyekre a megvalósítás során is kötelező érvényűek.

A depresszió és öngyilkosság megelőzés helyi programjainak megvalósítása együttműködésben a releváns helyi szervezetekkel,

A projekt keretein belül tervezett tevékenységek.

  • Kapcsolattartás az alapellátással, szakellátással, a régióban/térségben működő Kormányhivatallal, és más egészségfejlesztési irodákkal Amennyiben releváns, együttműködés a Közösségi Egészségszervezési Irodával Alapvető primer prevenciós célú szolgáltatások nyújtása a járás lakosai számára
  • Szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek megvalósítása, támogatása védőnőkkel szoros együttműködésben (pl. szülőklubok);
  • Csoportos programok szervezésében és megvalósításában való részvétel (pl.: önsegítő csoportok, szenvedélybeteg hozzátartozói csoport, életkészség tréning, kiégés- prevenciós tréning, művészetterápiás csoport, szerhasználatot megelőző csoport, önsegítő csoportok beteg családtaggal élő családok számára);
  • Egyszülős Családok Csoportja; Krónikus betegek hozzátartozói csoportja; Tartós munkanélküliek Klubja Mentális egészségfejlesztés keretében végezhető egyéni és populációs szintű preventív feladatokmegvalósítása;
  • Stresszmentes Hét c. prevenciós program Szakmai Konferencia: Az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozó szakemberek képzése a depresszió és a szuicid veszély jobb, minél korábbi felismerése, szakszerű ellátása, ill. a megfelelő ellátó helyre való irányítása érdekében.
  • Krízisfelismerés és pszichológiai elsősegélynyújtás kiscsoportos képzés/tréning;
  • Lelki egészségnap (közösségi kampány)
  • Közmunkában foglalkoztatott dolgozók depressziójának és egyéb mentális betegségének szűrése
  • Pszichológiai tanácsadás egyéni és csoportos

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás