Pénzügyi Iroda

 

Név Szakterület Iroda, telefon, e-mail
Ölveti Zsolt irodavezető Polgármesteri Hivatal 06 (52) 583-178 
olveti.zsolt@hajduhadhaz.hu
Juhász Erzsébet pénzügyi ügyintéző Polgármesteri Hivatal 22-es iroda 06 (52) 583-180
juhasz.erzsebet@hajduhadhaz.hu
Kissné Balogh Piroska pénzügyi ügyintéző Polgármesteri Hivatal 18-as iroda 06 (52) 384-245
penztar@hajduhadhaz.hu
Nagyházi Erzsébet pénzügyi ügyintéző Polgármesteri Hivatal 23-as iroda 06 (52) 583-182
nagyhazi.erzsebet@hajduhadhaz.hu
Surányi Ferencné pénzügyi ügyintéző Polgármesteri Hivatal 23-as iroda 06 (52) 583-182
suranyi.ferencne@hajduhadhaz.hu
Szabó Emőke pénzügyi ügyintéző Polgármesteri Hivatal 22-es iroda 06 (52) 583-180
szabo.emoke@hajduhadhaz.hu

Pénzügyi Iroda feladatai:

Gazdálkodási feladatok

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal tekintetében

 • Elkészíti a helyi döntések és a központi költségvetési törvényjavaslat alapján a város költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést, a költségvetési törvény, illetve a helyi döntések alapján a költségvetési rendelet tervezetét, évközi módosításait;
 • Elkészíti a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámolót, illetve zárszámadási rendelet tervezetét;
 • Elkészíti az elemi költségvetést, az éves beszámoló részeként a költségvetési jelentést, pénzmaradvány kimutatást, vagyonmérleget, kiegészítő mellékleteket, azt továbbítja a MÁK illetékes igazgatósága részére;
 • Végzi a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos gazdálkodási feladatokat;
 • Könyveli a bevételeket, kiadásokat, előirányzat és állományváltozásokat;
 • Információs jelentések (negyedéves mérlegjelentés, havi költségvetési jelentés) elkészítése és megküldése a MÁK illetékes igazgatósága felé
 • a KSH részére a vagyonnal valamint a pénzügyi helyzettel összefüggő statisztikai jelentési kötelezettségeknek eleget tesz
 • Kezeli a házipénztárat, végzi az átutalásokat;
 • Bankszámlakezelést végez,
 • Továbbítja az állami adóhatóság felé az adóalanyisággal kapcsolatos adóbevallásokat, befizetéseket (ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás, cégautó adó, idegenforgalmi adó);
 • Számfejti a MÁK által nem számfejtett személyi juttatásokat;
 • Ellátja a számlázással kapcsolatos feladatokat;
 • Pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi elszámolások elkészítése,
 • Végzi az önkormányzati beruházások üzembe helyezését;
 • Kimutatásokat, elemzéseket végez;
 • Vezeti a szobaleltárokat, elvégzi a leltározást;
 • Vezeti a bélyegző nyilvántartást.
 • Ellátja a Hivatal és az Önkormányzat használatában lévő gépjárművek, valamint kis- és nagygépek üzemanyag felhasználásának elszámolását,
 • Analitikus nyilvántartásokat vezet;
 • Végzi a választások, népszavazások, népszámlálások pénzügyi elszámolását;
 • Végzi a más önkormányzatokkal közös feladatellátásban végzett feladatok elszámolását;
 • A pályázati úton nyert támogatások pénzügyi elszámolásához a nem a gazdasági iroda által elkészített pályázatok pénzügyi elszámolásához a könyvelési adatok közlése a pályázati referensek felé;
 • Nyilvántartja a munkáltatói kölcsönöket;
 • Normatív állami hozzájárulások, normatív kötött támogatások, központosított előirányzatok, SZJA, REKI, igénylése, elszámolása;
 • elvégzi a közfoglalkoztatási programok pénzügyi nyilvántartási feladatait, valamint a kapott támogatásokkal elszámol
 • Igényli a társadalompolitikai ellátásokat;
 • Elkészíti a hitel felvételére, visszafizetésre történő javaslatot;
 • Vezeti a kötelezettségvállalásokról a nyilvántartást;
 • Likviditási tervet készít;
 • Az átmenetileg szabad pénzeszközöket bankbetétben elhelyezi;
 • Gondoskodik az intézmények pénzellátásáról;
 • Elkészíti a társadalmi szervezetek támogatási szerződéseit, nyilvántartja az elszámolásokat;
 • Évente kiadja a jogosultak részére az „utazási utalványt”.
 • A városüzemeltetési irodával együtt vezeti a készletnyilvántartást, a nyilvántartás alapján könyveli a készletmozgásokat.

Vagyongazdálkodási feladatok:

 • Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának, korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának és üzleti vagyonának naprakész nyilvántartásával, az ingatlanvagyon kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Önkormányzati ingatlanvagyon kataszter elkészítése és folyamatos naprakész karbantartása, vezetése, rendeletben előírt beszámoló jelentések összeállítása és a Magyar Államkincstár részére történő megküldése.
 • Elvégzi a lakás és nem lakás céljára szolgáló bérleményekkel kapcsolatos nyilvántartási és számlázási feladatokat, beszedi a bérleti díjakat.

Egyéb feladatok:

 • Ellátja az önkormányzati fenntartású intézmények és a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ, valamint a Hajdúhadházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi gazdálkodási feladatait.
 • Egyeztet a fenti intézmények és a Hajdúhadházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését érintő kérdésekről és elkészíti a kapcsolódó előterjesztéseket.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás