Gazdálkodási Csoport

Polgármesteri Hivatal

Telefon.: 06 (52)583-411 /114, 115 mellék
E-mail: penzugyicsoport@hajduhadhaz.hu

Irodavezető:
Ölveti Zsolt
Telefon.: 06 (52) 583-178
E-mail: olveti.zsolt@hajduhadhaz.hu

Munkatársak:

Juhász Erzsébet
pénzügyi ügyintéző, főkönyvi könyvelés, beszámolási feladatok
Telefon.: 06 (52) 583-180
E-mail: juhasz.erzsebet@hajduhadhaz.hu

Szabó Emőke
pénzügyi ügyintéző, főkönyvi könyvelés, beszámolási feladatok
Telefon.: 06 (52) 583-180
E-mail: szabo.emoke@hajduhadhaz.hu

Surányi Ferencné
pénzügyi ügyintéző, főkönyvi könyvelés, beszámolási feladatok
Telefon.: 06 (52) 583-411
E-mail: suranyi.ferencne@hajduhadhaz.hu

Nagyházi Erzsébet
pénzügyi ügyintéző, főkönyvi könyvelés, beszámolási feladatok
Telefon.: 06 (52) 583-182
E-mail: nagyhazi.erzsebet@hajduhadhaz.hu

Kissné Balogh Piroska
pénztáros, megbízási díjak, eseti kifizetések számfejtése, számlázás
Telefon.: 06 (52) 384-245
E-mail: penztar@hajduhadhaz.hu

 

A csoport feladata:
•    Elkészíti a helyi döntések és a központi költségvetési törvényjavaslat alapján a város költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést, a költségvetési törvény, illetve a helyi döntések alapján a költségvetési rendelet tervezetét, évközi módosításait;
•    Elkészíti a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, háromnegyedéves beszámolót, illetve zárszámadási rendelet tervezetét;
•    Elkészíti az elemi költségvetést; a féléves beszámolót, az éves beszámoló részeként a költségvetési jelentést, pénzmaradvány kimutatást, vagyonmérleget, kiegészítő mellékleteket, azt továbbítja a MÁK illetékes igazgatósága részére;
•    Végzi a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos gazdálkodási feladatokat;
•    Könyveli a bevételeket, kiadásokat, előirányzat és állományváltozásokat;
•    Negyedéves információs jelentések (negyedéves mérlegjelentés, negyedéves költségvetési jelentés) elkészítése és megküldése a MÁK illetékes igazgatósága felé
•    Kezeli a házipénztárat, végzi az átutalásokat;
•    Bankszámlakezelést végez
•    Gyermektartásdíj állam által történő megelőlegezésének havi utalása;
•    Gyermekgondozási díja és hátralékok nyilvántartása, beszedése;
•    Ellátja az állami adóhatóság felé az adóalanyisággal kapcsolatos adóbevallásokat, befizetéseket (ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás, cégautó adó, idegenforgalmi adó);
•    Számfejti a MÁK által nem számfejtett személyi juttatásokat;
•    Ellátja a számlázással kapcsolatos feladatokat;
•    Végzi az önkormányzati beruházások üzembe helyezését;
•    Kimutatásokat, elemzéseket végez;
•    Vezeti a szobaleltárokat, elvégzi a leltározást;
•    Vezeti a bélyegző nyilvántartást.
•    Ellátja a hivatal használatában lévő gépjárművek üzemanyag felhasználásának elszámolását, gépkocsivezetők túlóra elszámolását.
•    Értékadatokat szolgáltat a vagyonkataszter vezetéséhez;
•    Analitikus nyilvántartásokat vezet;
•    Végzi a választások pénzügyi elszámolását;
•    Végzi a más önkormányzatokkal közös feladatellátásban végzett feladatok elszámolását;
•    A pályázati úton nyert támogatások pénzügyi elszámolásához a nem a gazdasági iroda által elkészített pályázatok pénzügyi elszámolásához a könyvelési adatok közlése a pályázati referensek felé;
•    Nyilvántartja a munkáltatói kölcsönöket;
•    Normatív állami hozzájárulások, normatív kötött támogatások, központosított előirányzatok, SZJA, ÖNHIKI, igénylése, elszámolása;
•    Igényli a társadalompolitikai ellátásokat;
•    Elkészíti a hitel felvételére, visszafizetésre történő javaslatot;
•    Vezeti a kötelezettségvállalásokról a nyilvántartást;
•    Likviditási tervet készít;
•    Az átmenetileg szabad pénzeszközöket bankbetétben elhelyezi;
•    Gondoskodik az intézmények pénzellátásáról;
•    Elkészíti a társadalmi szervezetek támogatási szerződéseit, nyilvántartja az elszámolásokat;
•    Segíti a Pénzügyi Bizottság munkáját;
•    Ellátja a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi, gazdálkodási feladatait;

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás