HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

infoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZAA Központi Orvosi Rendelő, az Aranykapu Óvoda és a Földi János Két Tannyelvű Általános Iskola és AMI épületének energetikai korszerűsítése valósult meg 149,92 millió Ft  összegű ¾ a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból finanszírozott ¾ vissza nem térítendő támogatásból.

Hajdúhadház Város Önkormányzata 2015 szeptemberében az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázati felhíváson 149 915 623 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert 3 középület energetikai korszerűsítésére.

A KEOP-5.7.0/15-2015-0146 kódszámú „Hajdúhadház Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése” című projekt keretében igen rövid idő alatt látványos kiviteli munkálatok valósultak meg. A Központi Orvosi Rendelő épületén található homlokzati nyílászárókat műanyag, hőszigetelt nyílászárókra cserélték, és az épület teljes homlokzata 14 cm-es hőszigetelést kapott, valamint az igen rossz állapotban lévő lapostető víz- és hőszigetelése is megoldódott. A felújítást követően a G energetikai minőség szerinti besorolásból az épület a követelménynek megfelelő C kategóriába került át. Az Aranykapu Óvoda épületén megtörtént az ablakok, valamint a bejárati ajtók cseréje fokozott légzárású nyílászárókra. Ezen épület is 14 cm-es homlokzati hőszigetelést kapott, melyet követően a meglévő E kategóriából B kategóriába került az épület energetikai besorolása. A Földi János Két Tannyelvű Általános Iskola és AMI épülete esetében F kategóriából B kategóriába került az épület, szintén a nyílászáró cserének és a 10 cm-es hőszigetelésnek köszönhetően.

A fejlesztés eredményeként az energiamegtakarítás jelentős mértékű, ami a működési költségeket csökkenti, valamint a természetkárosító gázok kibocsátása is csökken. Az épületek külsejükben megújultak, esztétikailag javítva a városképet.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás