Hajdúhadház városi bölcsőde bővítése

Pályázati azonosítószám: TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00011
Pályázat címe: Hajdúhadház városi bölcsőde bővítése
Pályázat összköltsége: 223.039.999 Ft
Támogatási összeg: 223.039.999 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Megvalósítás kezdete: 2020.07.01.
Fizikai befejezés: 2022.09.30.

 

A jelenlegi bölcsődei épület egy önálló, kifejezetten bölcsődei feladatok ellátására készült 2011-ben. Másfunkció nem található az épületben. A jelenlegi intézmény már nem tudja ellátni, ami a megnövekedett gyermeklétszám számára szükséges. Az Önkormányzat a 10239 hrsz-ú ingatlanon meglévő bölcsőde épület, egy 17,26 m x 23,76 m befoglaló méretű, 2 db csoportszobát tartalmazó, összesen 278,85 m2 hasznos alapterületű épületrésszel történő bővítését valósítja meg.A beruházás a Bölcsődei fejlesztési program keretén belül kerül megvalósításra, pályázati forrás felhasználásával. Cél volt a mai kor igényeit kielégítő épület kialakítása, oly módon, hogy az gazdaságosan megvalósítható legyen és az üzemeltetés során ne rójon többlet terhet az üzemeltetőre.

 A tervezési munka során a beruházó által megkövetelt szempontok szerint a tervezett épületnek egy gondozási egységet, azaz 2 gyermekszobát kellett tartalmaznia a hozzá szükséges szolgáltató egységekkel, az akadálymentes használat biztosítása mellett. A dolgozók részére külön szociális helyiségeket már nem szükséges kialakítani mivel azok a meglévő épületben rendelkezésre állnak. Az épületben egy 50 adagos főzőkonyha került kialakításra, mely csak a bölcsőde intézményét szolgálja ki. A konyhai egység alaprajzilag is elkülönülten helyezkedik el, külön gazdasági bejárattal (áruátvevő), így a szülői-gyermek, a személyzeti és a gazdasági útvonalak nem esnek egybe. A meglévő kerti játéktároló terhére kerül kialakításra az a közlekedő, ami a két épületrész közti kapcsolatot biztosítja. Ezzel a kialakítással biztosítható a gondozási egység külön külső megközelítése, a parkolók és az akadálymentes parkoló kapcsolata közvetlenebb, a játszóudvarhoz és a többi gondozási egységhez szervesebben kapcsolható. A megszüntetett kerti játéktároló az új épületrészen kap helyet, így a szükséges játéktárolók száma megoldott.

A projekt keretében a bölcsőde fenntartója, az önkormányzat célja, hogy a településen a szegény, leszakadt gyermekekre és családjaikra összepontosítva, a járás és településeinek hátrányos helyzetét az érintettek és az érdekeltek közös, összehangolt, tervszerű munkájával hosszú távon is javítsa. A projekt eredményeként, a bővítés által hosszútávon mérhető módon javulnak a továbbtanulási esélyek és eredmények, kiemelt figyelemmel a szegénységben élő hátrányos és halmozottan hátrányos és roma gyermekekre. Javulnak és bővülnek a szolgáltatások olyanformán, hogy ennek eredményeként csökken a szegénység és kirekesztettség szintje és újratermelődése. Csökken a gyermekeket érő kirekesztés, a szegregáció, valamint az életesélyeket romboló devianciák előfordulása. A szegregátumban lakó társadalmi csoportok közösségi kezdeményezésekbe történő bevonása révén javulnak a lakhatási körülményeik, a közösségi összejöveteleken való részvétellel javul a HH családok életminősége. A településen lévő óvodai férőhelyek jóval több, mint 100 %-os kihasználtsága végett a 2,5 éves gyermekek felvétele az óvodákba nem lehetséges.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás