Hatósági iroda

Polgármesteri Hivatal

4242 Hajdúhadház, Mester u. 26.

Dr. Tóth Judit
hatósági irodavezető
Telefon: 06 (52) 279-381
E-mail: toth.judit@hajduhadhaz.hu

Kegyes Attila
Birtokvédelmi eljárás
06 (52) 277-512
jog@hajduhadhaz.hu

Mizsákné Dobos Magdolna
Hagyatéki leltár, Kereskedelem, Ipar
06 (52) 277-512
mizsakne.magdolna@hajduhadhaz.hu

Nemes-Silye Ildikó
Hagyatéki leltár
06 (52) 277-512
silye.ildiko@hajduhadhaz.hu

Mező-Bede Gyöngyi
Anyakönyvvezetés,, Népességi ügyek,
06 (52) 583-415
anyakonyv@hajduhadhaz.hu

Biró-Balogh Anikó
Települési főépítész
– Főépítészi ügyek, -Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos ügyek, -Lakcímigazolásokkal kapcsolatos ügyek, -Telekalakítással kapcsolatos ügyek, -Környezetvédelmi hatósági ügyek, -Zaj- és rezgésvédelmi hatósági ügyek, – Polgármester hatáskörébe tartozó rendeltetés megváltoztatással kapcsolatos ügyek, -Fás szárú növények védelmével kapcsolatos ügyek, -Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás kiadása
06 (52) 583 – 418
biro.balogh.aniko@hajduhadhaz.hu

Komjáti Ildikó
Városépítészeti ügyintéző
06 (52) 583-418
komjati.ildiko@hajduhadhaz.hu

Dobiné Beke Dóra Edina
rendkívüli települési támogatás és általános tájékoztatás – szociális ügyekben
talált tárgyak kezelése
06 (52) 212 -326
beke.dora@hajduhadhaz.hu

Sipos Katalin
rendkívüli települési támogatás és általános tájékoztatás – szociális ügyekben
06 (52) 212 -326
sipos.katalin@hajduhadhaz.hu

Pató Miklósné
Köztemetés, Lakhatási támogatás, fiatalok lakáshoz jutása, kistermelővé válás
06 (52) 212 – 327
pato.miklosne@hajduhadhaz.hu

Danó-Sikula Renáta
Rendkívüli települési támogatás
06 (52) 212 – 328
sikula.renata@hajduhadhaz.hu

Lakatos Istvánné
Rendkívüli települési támogatás
06 (52) 212 – 328
lakatos.istvanne@hajduhadhaz.hu

Takács Lajos
mezei őrszolgálat
06-30/229 – 4446
Gergely Imre
mezei őrszolgálat
06 -30/501-0264

Bácsi Lajos
közterület felügyelő
06 -30/299-6991
kozterulet@hajduhadhaz.hu

Kiss Gyula

közterület felügyelő
06 -30/601-4899
kozterulet@hajduhadhaz.hu

Zales Sándor
közterület felügyelő
06 -30/180-8226
kozterulet@hajduhadhaz.hu

 

 

Illetékesség:
Fő szabály szerint a kérelmet benyújtó lakóhelye, amely ügytípusnál eltérés van, azt ott jelezzük.

Ügyintézés kezdeményezhető:
Ügyfélfogadási időben személyesen, vagy írásban postán keresztül.

Ügyintézési határidő:
Főszabály szerint 30 nap, amelyik ügytípusnál eltérés van, azt ott jelezzük.

Nyomtatványok:
Amely ellátás formanyomtatványon nyújtható be, azon nyomtatványok letölthetőek (Polgármesteri Hivatal/letölthető nyomtatványok), illetve az egyes ügyleírásokra vonatkozó menüpontokban, vagy beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatalban.

A Hatósági iroda önkormányzati közigazgatási, valamint jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási hatósági ügyeket intéz.

Közterület-felügyelői feladatok:

 • A település útjainak, járdáinak, közterületeinek folyamatos ellenőrzése, az észlelt hiányosságok megszüntetése.
 • Közterület-használati engedélyek kiadása és nyilvántartása.
 • A közterületen folytatott – engedélyhez kötött – kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése.
 • Közterületen hagyott üzemképtelen gépjárművek tulajdonosainak felkutatása, tulajdonos hiányában a gépjárművek elszállíttatása, őrzésének megszervezése.
 • A kóbor ebek időszakos begyűjtésének megszervezése, a tulajdonossal szembeni szabálysértési eljárás megindítása.
 • A járdák tisztántartására, síkosság mentesítésére felszólítja az ingatlan tulajdonosokat és visszaellenőrzi a közterület állapotát.
 • A közterületen elhelyezett bútorok, hulladékgyűjtő edények, felszerelési tárgyak, valamint a zöldterületek rongálóival szemben szabálysértési eljárást kezdeményeznek.
 • Városi rendezvényeken közreműködnek az árusítóhelyek kijelölésében, a szükséges engedélyek kiadásában és ellenőrzik az előírások betartását.
 • Felderítik az engedély nélküli közterület-használatokat.
 • Együttműködnek a Rendőrkapitánysággal, a Polgárőrséggel és egyéb más társhatóságokkal a közterület rendjének megőrzése érdekében.
 • A megállapított helyszíni bírság befizetését figyelemmel kísérik, annak elmaradása esetén a Gazdálkodási Irodával együttműködve szabálysértési eljárást kezdeményeznek a mulasztóval szemben.
 • A szabályok tetten ért megszegőivel szemben a jogszabályban előírt módon és összeghatárig helyszíni bírságot állapítanak meg.
 • A napi munkáról és a kiadott engedélyekről nyilvántartást vezetnek.

A Szociális ügyek:

A szociális ügyek költség és illetékmentesek.

A  szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokra való  jogosultságot  a családban az egy főre jutó jövedelem  határozza meg. Az egy főre jutó  jövedelmet a legkisebb összegű öregségi nyugdíj összegéhez (öregségi nyugdíjminimum)  kell viszonyítani  százalékos arányban.  Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2011. évben 28.500.- Ft

A szociális rászorultságtól függő ellátások megállapítása iránti kérelmekhez jövedelemigazolásokat kell csatolni.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás