Közös közlemény

Hajdúhadház Város Önkormányzata és a Hajdúhadházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Irinyi utcai bérlakások vonatkozásában közös közleményben kívánja tájékoztatni a tényekről az érdeklődőket: 

  • Az Irinyi utcai szociális bérlakások határozott idejű szerződése 2021. április 30-án lejár. Hajdúhadház Város Önkormányzata – mint az ingatlan tulajdonosa – a szerződések meghosszabbítását nem tervezi. Az önkormányzat az ingatlan leromlott állapota miatt, a szükséges felújítási munkákat szeretné megvalósítani. Ehhez pályázati forrás is rendelkezésre áll.
  • A lakók a bérleti szerződések meghosszabbítását kérték, tekintettel a veszélyhelyzetre. Az önkormányzat a hosszabbítási kérelmet tudomásul vette. A hosszabbításra lehetőséget adó jogszabály 2021. május 23. napján hatályát veszti.
  • Amennyiben a bérleti szerződések további meghosszabbítására kötelező jogszabály lép hatályba, az önkormányzat, ahogyan eddig is, valamennyi kötelezettségének eleget tesz.
  • A megvalósítandó (TOP-4.3.1.-16) pályázat elsődleges célja a városrész leszakadását okozó folyamatok megállítása, megfordítása. A pályázat nem szegregátumból, szegregációval veszélyeztetett területről történő kiköltöztetésre irányul, hanem a terület státuszának emelésére a bérlakások felújításával.
  • A bérlakások havi bérleti díja nem éri el az 5.000 Ft-ot A bérlők és a jogcím nélküli lakáshasználók lakbérhátraléka meghaladja a 600.000 Ft-ot, a lakbérhátralék ellenére sem kezdeményezte az önkormányzat az ott lakók kilakoltatását. Az önkormányzatok nem tervezik a családok szétszakítását sem.   
  • A jelenlegi bérlők és jogcímnélküli ingatlanhasználók lakhatásának megoldásában aktív szerepet vállal az önkormányzat, a családsegítő és a nemzetiségi önkormányzat.
  • Elhatárolódunk azon híresztelésektől, hogy arról tájékoztattuk az érintetteket, hogy a gyermekek családból való kiemelésére irányuló eljárások kezdeményezésére kerül sor.
  • Az Irinyi utcai bérlakásokban sajnálatos módon több olyan gyerek él, akik szüleivel szemben, jelen helyzettől független egyéb körülmények (igazolatlan hiányzás, szülő életvitelével kapcsolatos problémák, szülői elhanyagolás, családon belüli erőszak) miatt került sor hatósági intézkedésre az elmúlt 5 évben.

Már több család jelezte költözési szándékát és nyújtotta be támogatási kérelmét.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy az ingatlan valamennyi bérlőjének és jogcím nélküli használójának lakhatása megoldódjon, kapcsolatban vagyunk velük és keressük a megoldást. Az önkormányzat anyagi támogatással segíti az ottlakókat.

Hajdúhadházon az elmúlt évtizedben széles körű társadalmi összefogás valósult meg a társadalmi, etnikai feszültségek megszüntetése érdekében. A közös munka eredménye a békés, nyugodt, biztonságos, fejlődő Hajdúhadház.   

 

 

Kérjük, hogy az Irinyi utcai lakók helyzetéről és városunkról a fent leírt tények figyelembevételével alkossanak véleményt! S amennyiben kialakított véleményüket nyilvánosságra szeretnék hozni, azt lehetőség szerint oly módon tegyék, hogy azzal nem zavarják meg a hajdúhadházi emberek nyugalmát, s békés közösségünkben nem szítanak etnikai feszültséget!

Köszönjük minden civil szervezet és magánszemély aggódó érdeklődését! Amennyiben az Irinyi utcai bérlők sorsa felőli aggódásukhoz segítő szándék is társul, anyagi támogatásuk fogadására a Hajdúhadházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elkülönített bankszámlát nyitott a Takarékban Zrt.-nél 50435115-10003190 számon.

 

 

Csáfordi Dénes                                                                                Bernáth Bálint
 polgármester                                                                                         elnök
Hajdúhadház Város Önkormányzata                                  Hajdúhadházi Roma Nemzetiségi 
                                                                                                      Önkormányzat                

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.