Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 30-án (csütörtökön) de. 7:45 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére
tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester


Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

2./ 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

3./ 2018. évi zárszámadás megtárgyalása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

4./ 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

5./ HÉSZ “Naperőmű” miatti módosítása és a 0211/16-17.hrsz.-ú területeket kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagy Imre műsz. vezető főtanácsos

6./ Beszámoló Hajdúhadház Város Önkormányzata 2018. évi adóbevételeiről, adó hátralékairól
Előadó: dr. Kiss Katalin jegyző, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető

7./ 2018. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

8./ Kondipark létesítése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

9./ 11908/55 hrsz-ú 54.715 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlanból 10.000 m2 nagyságú terület értékesítésével kapcsolatos pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

10./ Bercsényi u. 39. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan tetőfelújítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

11./ A maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezése a Hajdúhadházi Városi Óvodában
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Vargáné Sőrés Ilona OMISB elnöke

12./ Hajdúhadház külterületi kerékpárút átadása-átvétele
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

13./ A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Vargáné Sőrés Ilona OMISB elnöke

14./ Beszámoló a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozásról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Vargáné Sőrés Ilona OMISB elnöke

15./ Berettyóújfalui Szakképzés Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződés elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Vargáné Sőrés Ilona OMISB elnöke

16./ Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Szilágyi Dániel Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája beépítési kérelme
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Vargáné Sőrés Ilona OMISB elnöke

17./ Átfogó értékelés Hajdúhadház Város Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSEB elnöke

18./ Nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSEB elnöke

19./ A Társulások 2018. évi működéséről szóló beszámoló
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Sőrés Erika jogi referens

20./ A 101/2019.(V.16.) számú határozat módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

21./ Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződésének jóváhagyása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

22./ Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

23./ Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

24./ A HADÉP Kft. 2018. évi beszámolója (zárt)
Előadó: dr. Kiss Katalin jegyző, Fekete György FB elnöke

25./ A HADÉP Kft. 2019. évi üzleti terve (zárt)
Előadó: dr. Kiss Katalin jegyző, Fekete György FB elnöke

26./ Hajdúvitéz Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója (zárt)
Előadó: dr. Kiss Katalin jegyző, Fekete György FB elnöke

27./ Hajdúvitéz Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve (zárt)
Előadó: dr. Kiss Katalin jegyző, Fekete György FB elnöke

28./ Hajdúkerületi és Bihari Vízi-közmű Szolgáltató Zrt. 2018-as üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának és 2019. évi üzleti tervének jóváhagyása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

Kategória: Meghívók (testületi) | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.