Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-én (csütörtökön) 10 órakor a Városháza dísztermében tartandó ülésére tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester


Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

2./ Adósságot keletkeztető ügyletek 2020; 2020. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

3./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/2018. (XI.29.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

4./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúhadház Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.14.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnök

5./ Hajdúhadház víziközmű rendszer 2021-2035 évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

6./ A Hajdúhadházi Városi Óvoda 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervének és a hozzá kapcsolódó gyermekvédelmi munkatervnek a jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Szabó Erika jogi referens

7./ Hajdúhadház Város Önkormányzat Gazdasági Programja 2020-2025
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

8./ Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető

9./ HADÉP Kft. közfeladat-ellátási szerződések szerinti működési beszámoló
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

10./ HADÉP Kft. 2019. évi beszámoló
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szőllős László FB elnök

11./ HADÉP Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

12./ Hajdúvitéz Nonprofit Kft. 2019. évi beszámoló
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert FB elnök

13./ Közszolgálati szabályzat 
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

14./ Vis maior támogatáshoz kapcsolódó pályázati tervdokumentáció
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

15./ Hajdúhadház város településrendezési eszközének, a 4. számú főút, Kossuth utca, 11908/12 és a 11908/15 helyrajzi számú utak által határolt területen belül a 11908/8 és a 11908/9 helyrajzi számú ingatlanokat érintő módosítása kapcsán a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos tájékoztatás és a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti vélemények elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szőllős László Agrárgazdasági, város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

16./ Hajdúhadház város településrendezési eszközök módosítása – tervező által a szerződésben meghatározott módosítási igényekre készített tervjavaslatok és egyéb szerkezeti és szabályozási tervjavaslatok, alátámasztó munkarészek elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szőllős László Agrárgazdasági, város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

17./ Vadas Csárda épület üzemeltetése 
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

18./ 12088 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére pályázati felhívás 
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

19./ Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok indítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnök

20./ A Hajdú Gondoskodó Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai és működési beszámolója
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnök

21./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnök

22./ Gépjármű beszerzés 2020
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

23./ A (keleti) temető és a ravatalozó önkormányzati tulajdonba vétele II
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, dr. Kiss Katalin jegyző

24./ Hajdúhadház – Téglás – Bocskaikert orvosi ügyelet ellátásához kapcsolódó szerződés módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

25./1./ Homlokzat hőszigetelési- és felújítási támogatással kapcsolatos ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető

25./2./ Fiatalok lakáshoz jutásának támogatásával kapcsolatos ügyben érkezett jogorvoslati kérelem elbírálása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető

 

 

Kategória: Meghívók (testületi) | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.