Pályázat adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal
 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

 adóügyi ügyintéző

 munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az építményadóval, magánszemélyek kommunális adójával, a helyi iparűzési adóval, mezőőri járulékkal, talajterhelési díjjal, részletfizetéssel és méltányossági kérelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. A helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások behajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Adó- és értékbizonyítványok, adóigazolások kiállítása. A rendőrség, illetve más szerv megkeresésére vagyoni bizonyítványok kiadása. Beérkezett befizetések könyvelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, mérlegképes könyvelő szakképesítés; vagy gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban vagy önkormányzati adóhatósági feladatok ellátásában szerzett gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, valamint olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóth Judit nyújt, a 06-52-279-381-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal részére a titkarsag@hajduhadhaz.hu e-mail címen keresztül. Kérjük a jelentkezés során feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/5882-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el.  A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az adóügyi ügyintézői munkakör betöltése közszolgálati jogviszonyban határozatlan időre, hat hónap próbaidő kikötésével történne.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás