Pályázat jogi referens munkakör betöltésére

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzője         

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal

jogi referens ügyintéző

munkakör betöltésére.

 
 
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő   

Feladatok:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Jogi referensi feladatok ellátása.

 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Általános feladatok:
 

   • a jegyző operatív munkájának segítése,
   • az Európai Uniós szabályokhoz történő jogharmonizációs feladatok koordinálása,
   • közreműködik a jegyzői, illetve polgármesteri utasítások kodifikálásban,
   • Ellátja Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei vonatkozásában az esélyegyenlőségi munkatárs feladatait.
   • Gondoskodik a Helyi Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv elkészítéséről, 2 évenkénti felülvizsgálatáról.
   • Kapcsolatot tart az Egyenlő Bánásmód Hatósággal.
   • Gondoskodik az Önkormányzat gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámoló elkészítéséről.
   • Polgármesteri beszámoló előkészítése a Képviselő-testület rendes üléseire.
   • Intézményfenntartó társulási ülések előkészítése, kapcsolattartás a társulás által fenntartott intézmény vezetőkkel.
   • Intézményfenntartó társulás által fenntartott intézmények működési engedélyével kapcsolatos ügyintézés, működési engedély módosítása, intézmények feladatlapú elszámolásának koordinálása.
   • Közreműködik az önkormányzat és az önkormányzat társulásai által fenntartott szociális és egészségügyi intézmények létesítésével, átszervezésével, irányításával, működésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásában.
   • Az intézményfenntartó társulás és az önkormányzat intézményeinek alapító okiratainak módosítása, egységes szerkezetbe foglalása, gondoskodik az alapító okiratok továbbításáról, a MÁK és egyéb illetékes szervek felé.
   • Gondoskodik az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalásáról, előkészíti a rendeletek, határozatok határidőben történő honlapra történő feltöltését, nyomon követi a honlapon való megjelenést.
   • Gondoskodik az önkormányzati jogszabályok Nemzeti Jogszabálytárba történő rögzítéséről.
   • Ellátja az óvodai nevelés vonatkozásában az oktatási referensi feladatokat.
   • Gondoskodik a munkaköri leírásába tartozó feladatok vonatkozásában szükséges előterjesztések előkészítéséről.
   • Birtokvédelmi eljárások lefolytatása.
   • Közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások elkövetése miatti eljárás lefolytatása.
   • A képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, jogi szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A határozatlan időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, három hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzatnál szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz,
 •       Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata,
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 •       Hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához,
 •       Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

Állás, munka területe(i):

 • Jog, Jogi tanácsadás
 • Jogtanácsos, Jogász, Jogi előadó
 • Teljes munkaidő

Szükséges tapasztalat:

 • Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

JELENTKEZÉS MÓDJA:

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 08.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal részére a titkarsag@hajduhadhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának a jogát.

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.