PÁLYÁZAT- KOMMUNIKÁCIÓS REFERENS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Hajdúhadházi Város Önkormányzat
pályázatot hirdet
Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 
Kommunikációs referens
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

 • határozott idejű közszolgálati jogviszony 2024.10.31.

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 • Feladatkör: Kommunikációs feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kutatja, vizsgálja, értelmezi és közvetíti a helyi híreket és a közvéleményt érintő ügyeket nyomtatott és elektronikus sajtón, szükség esetén televízión, rádión és más médián keresztül.

 • információk gyűjtése, tájékozódás, kutatómunka végzése, téma kiválasztása, műfaj meghatározása, vázlat, szinopszis készítése;
 • a cikk megírása, fotó, kép, ábra rendelése, korrigálás, javítás, átdolgozás;
 • beszámoló-készítés a különféle eseményekről és rendezvényekről, az események kommentálása;
 • cikkek válogatása, átírása, szerkesztése;
 • az információk pontosságának, érthetőségének, hírértékének ellenőrzése;
 • rendezvényekhez kapcsolódó forgatókönyv készítése,
 • Hadházi Lapok kiadandó anyagának összeállítása stílus, nyelvtan, pontosság és a törvényes tartalom ellenőrzése, a szükséges módosítások elvégzése.
 • hajduhadhaz.hu honlap folyamatos aktualizálása. Közösségi média oldalak kezelése
 • sajtóközlemények megírása, kiadása és koordinálása,
 • sajtókapcsolatok ápolása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú, főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség
 • Jó szervezési képesség
 • Önállóság és kiváló probléma megoldó képesség
 • Precíz, pontos, alapos munkavégzés
 • Elhivatottság
 • MS Office teljes körű ismerete és használata
 • Online média és marketing ismeretek
 • Kiváló fogalmazó – kommunikációs készség
 • Gyakorlott szintű internetes alkalmazások,
 • B kategóriás jogosítvány
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú, szakirányú végzettség
 • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata,
 • Motivációs levél
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Polgármesteri Hivatal részére a titkarsag@hajduhadhaz.hu E-mail címen keresztül

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának a jogát.

 

 

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Skip to content