Pályázat – Területi védőnő munkakör betöltésére

Hajdúhadház Város Önkormányzata             

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hajdúhadház Város Önkormányzata 

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. november 19-től 2020. október 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 9. szám.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) EszCsM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.             

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, védőnői szakképesítés,
 •       magyar állampolgárság,
 •       cselekvőképesség,
 •       büntetlen előélet,
 •       A határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidőben, három hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes szakmai önéletrajz,
 •       iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 •       szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja, hogy büntetlen előéletű, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2d) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 •       hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szaniszló Tamás nyújt, a 06-52-583-419 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadház Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.szám. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6943/2018 , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.
 •       Elektronikus úton titkarsag@hajduhadhaz.hu oldalon keresztül.
 •       Személyesen: Szaniszló Tamás aljegyző, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1 szám. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 12.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.