Tájékoztatás

 

 

2017. július 1-én elindult a Széchényi 2020 pályázat keretében az Európai Únió, és az Európai Únió Strukturális és Beruházási Alapok finanszírozásában a TOP-1.4.1-15, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgálatok fejlesztésével tárgyú felhívás keretében elnyert 30.975.031 Ft pályázati forrásból a Hajdúhadházi Aranykapu Óvoda fejlesztése.

 

A projekt keretében a hajdúhahdázi Aranykapu Óvoda infrastrukturális megújítása, energetikai szempontú megújítása, akadálymentesítése, valamint eszközeinek fejlesztése történik a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése érdekében. Az óvoda energetikai fejlesztése 2015 őszén megkezdődött azzal, hogy az épület külső hőszigetelést kapott, illetve nyílászárói kicserélésre kerültek, ezáltal DD kategóriájú energetikai besorolásba került, s az épület külsöjében megújult, azonban a belső terek fejlesztésére nem volt lehetőség, melyet jelen projekt keretében tervezünk megvalósítani. Az óvoda 1981-ben épült. 5 csoportszobával, tálalókonyhával és mosodával működik. Minden csoportszobához öltöző és mosdó tartozik. A csoportlétszámok magasak, ami a nevelőmunka hatékonyságát nehezíti. Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését úgy alakítottuk ki, hogy szolgálja a gyerekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméreteiknek, biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését. Lehetőség van mozgás és játékigényük kielégítésére. A gyermekek által használt eszközök, felszereléseket számukra hozzáférhető módon helyezzük el a biztonsági előírásoknak megfelelően. Megfelelő munkakörnyezettel segítjük a dolgozók munkáját, felkészülést. Rendelkezünk óvónői szobával, ahol pihenhetünk, felkészülhetünk, szülőket fogadhatunk, kiskönyvtárral, ahol számítógép és internet is rendelkezésre áll. A gyermekek speciális fejlesztése a logopédiai szobában illetve a közlekedőből kialakított tornaszobában történik. Biztosítottak a működéshez szükséges irodák. Orvosi szobánk is van, melyet egészségügyi célokra használunk fel (szűrések, orvosi vizsgálatok, elsősegélynyújtás). Udvarunk a gyermeklétszámnak megfelelő, teraszos kiképzésű, védett elhelyezésű, sok szülői és pályázati segítséggel nagyrészt természetes alapanyagú játékkal szereltük fel, melyek számát folyamatosan növeljük a biztonsági előírásokat szigorúan szem előtt tartva. Az udvari játékok folyamatos cseréje most már szükségessé válik. Az óvoda 150 férőhelyén jelenleg 138 gyermek ellátása történik, melyből 31 fő hátrányos helyzetű, 107 fő halmozottan hátrányos helyzetű, ez a településen lakó 3-6 éves gyermekek létszámának 30 %-a. Óvodánkban vegyes összetételű csoportokat alakítottunk ki.

Együtt neveljük a 3-5 -6 éves korú roma és magyar gyerekeket. Azt valljuk, hogy ez a szervezeti forma biztosítja a legoptimálisabb lehetőséget céljaink megvalósításához. Az óvoda 5 csoportszobájának, tornaszobájának és folyosóinak belső megújítása a cél, hogy a gyermekek sokkal jobb minőségű ellátást kaphassanak, a területi különbségek csökkenjenek. Jelen fejlesztések hozzájárulnak a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, e hátrányos helyzetű térségben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.

Konkrét feladatok:

  • a régi 10X10 mozaiklapok kicserélése (a földszinten és az emeleten) korszerű, csúszásmentes járólapra a folyosókon, a közlekedőkben és a gyerekek öltözőiben kb. 400 négyzetméteren, • a tornaszoba linóleum borításának cseréje 90 négyzetméteren,
  • 5 csoportszobában a szalagparketta cseréje (250 négyzetméter). A helyiségek burkolatainak cseréje után a falak festése. Energiahatékonysági fejlesztésként megújuló energiaforrás, 10 kW-os napelemes rendszer telepítése történik az épületre. A gyermekellátásban minél magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen a játszóudvar rendezése és új, korszerű, innovatív eszközök beszerzése:
  • a kiépített betonozott terület és járda térkőből való lerakása kb. 300-400 négyzetméteren,
  • a közlekedési pálya kialakítása, táblák, futóbiciklik és kerékpárok vásárlása,
  • udvari Csúszdatorony vár vásárlása a 3-6 éve korú gyermekek fejlettségi szintjének megfelelő, tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszközök beszerzése. Az óvodai szolgáltatások minőségi fejlesztése hozzájárul a kisgyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez. 

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.