Tájékoztatás módosítása – Hűtőház építése Hajdúhadházon

Pályázati azonosítószám: TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00001

Pályázat címe: Hűtőház építése Hajdúhadházon

Pályázat összköltsége: 179.424.104 Ft

Támogatási összeg: 168.401.999 Ft

Támogatás intenzitása: 99.06 %

Megvalósítás kezdete: 2017.06.15.

Fizikai befejezés: 2020.03.31.

Hajdúhadház településen élők életében – mint régi mezővárosban – mindig nagyon fontos szerepet töltött be a mezőgazdaság, mind az állattenyésztés, mind a növénytermesztés. A lakosság jelentős része ma is folytat gazdálkodást, sokaknak ez a fő megélhetési forrásuk. A település határaiban több nagy mezőgazdasági vállalkozás és számos őstermelő végez növénytermesztési tevékenységet, elsősorban szántóföldi növényeket, zöldségeket és gyümölcsöket termesztenek. A városban nagy hagyománya van a káposztatermesztésnek és savanyításnak, a helyi fajtának, a hadházi laposnak a magját is szaporítjuk értékesítésre.

Az utóbbi években a piaci szokások változása, az árak ingadozása, a keresleti és kínálati igények eltérése sok problémát okoz a termelőknek. A megtermelt termékeket sokszor hosszú ideig kell raktározni, ami a legtöbb gazdálkodó esetében nem megoldható, illetve a szakszerűtlen tárolás következtében a növények minőségében jelentős romlás következik be. A zöldségek-gyümölcsök eltárolhatósága szempontjából már régen időszerű egy korszerű raktár-hűtőház felépítése a településen, ahol mind az önkormányzat saját termékeit, mind a többi helyi termelő által megtermelt, értékesítésre váró terméket szakszerűen lehet tárolni. Számos helyi termelő jelezte is együttműködési szándékát, igényét az üzem létrejötte esetére.

A Hűtőház felépülése nagymértékben hozzájárulna a foglalkoztatás növeléséhez, a mezőgazdasági munkák szezonalitásának csökkentéséhez, hiszen a zöldségek-gyümölcsök szakszerű raktározása lehetővé tenné azok egész évben történő feldolgozását. A munkaerő-piac felvevőerejének növekedése elősegítené a lakosság helyben maradását, ezáltal a vásárlóerő növekedését, mely a település gazdasági életét helyi erőforrások bevonásával élénkítené, ugyanakkor a helyi közösségek önfenntartását is lehetővé tenné.  A piaci viszonyokat kihasználva december- január hónapig is eltartható lenne az édes hadházi lapos káposzta, folyamatosan lehetne savanyítani, így szezontól szezonig lenne káposzta.

A Hűtőház létrehozásával tehát célunk, hogy megvalósuljon a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatása, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatása: tárolás, hűtés, válogatás, osztályozás, mosás, csomagolás, mérés. A fejlesztések által javuljon a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést, illetve -teremtést eredményezhet, és hozzájárul a fenntartható, belső erőforrásokra épülő gazdaságfejlesztéshez.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás