TIOP-1.1.1-07/1-2008-0718.

Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program támogatási Rendszeréhez benyújtott TIOP-1.1.1-07/1-2008-0718. azonosítószámú
„A közoktatási informatikai infrastruktúra fejlesztése Hajdúhadházon az intelligens iskola modelljének megteremtése érdekében” című pályázata.

A támogatás 59 524 698 forint, 100 százalékos intenzitású, önerőt nem igényel.

A TIOP-1.1.1/07/1 támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító Infokommunikációs Technológia (IKT) – infrastruktúra megteremtése Magyarországon (kivéve a Közép-Magyarország Régiót).

Részcélok:

– A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai, mérési-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében, ez az iskolai munkaállomások számának növelését jelenti (10 tanuló/PC)

– a tantermek 40 százalékának ellátása internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel (interaktív tábla, projektor és számítógép)

– A közoktatási intézmények legalább 20 százaléka esetében web alapú szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra támogatása (alkalmazás szerver csomag=szerver, tűzfal, szünetmentes tápegység, alkalmazási szintű szerver szoftver, központi levelezés, stb.)

– mérés-értékelési programok futtatásának lehetővé tétele a szükséges eszközpark biztosításával (szavazó csomag). Ez az eszköz nagyban megkönnyíti a diákok számonkérését és a pedagógus munkáját a számonkérés folyamatában.

– A sajátos nevelési igényű tanulók – különösen a gyengén látók, hallássérültek, mozgássérültek, tanulási nehézségekkel küzdők – integrált oktatását segítő IKT eszközök biztosítása.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás